Annonse
Ordfører i Målselv, Nils Foshaug, har fått en rekke spørsmål fra Rolf Austgard

Nødvendig avklaring om Handelsanalysen i Målselv

Design av Handelsanalysen er lite kjent. Hva er det en ønsker svar på ved denne analysen? Etter hvilken metode og etter hvilke kriterier vil svarene bli analysert og tolket?

Åpent brev til Ordføreren

Plan og Næringsutvalget har den 4. juni i år, etter forslag fra Arbeiderpartiet, bedt om en ny handelsanalyse i Målselv. Dette har skapt spørsmål om hva man egentlig ønsker svar på, om design og gjennomføring av analysen, og ikke minst om de som har besvart før 15. august må svare på nytt. Spørsmålene er av allmenn interesse og det vil være fint om ordføreren kan svare på spørsmålene i all offentlighet.

Den 15. august fremkom det på kommunens hjemmeside at kommunen gjennomfører en ny handelsanalyse. Siste frist for å svare på spørreundersøkelsen er satt til 31. august. Er dette en ny spørreundersøkelse eller en videreføring av spørsmålene lagt ut tidligere i år? Skal de som har svart før 15. august svare på nytt?

Design av Handelsanalysen er lite kjent. Hva er det en ønsker svar på ved denne analysen? Etter hvilken metode og etter hvilke kriterier vil svarene bli analysert og tolket?

Vedtaket i Plan og næringsutvalget gir rådmannen i oppdrag sitat: - På bakgrunn av denne analysen sammenfattet med innspillene i 1.gangshøringen, og vedtak gjort i sak 23/2013 «Forprosjektstedsutvikling Bardufoss», legges saken ut på 2.gangs høring. Rådmannen tar innspillene fra diskusjonen i saken med seg inn i behandlingen av saken før den sluttbehandles i PNU.

Hvordan vil handelsanalysen vektlegges sammen med innspillene fra 1. gangs høring og vedtakene gjort i sak 23/2013 «Forprosjektstedsutvikling Bardufoss» når saken skal legges ut på 2.gangs høring?

Er det forventet at grunneiere, utviklere og politikere på nytt skal gi innspill til områderegulering av Andslimoen ved 2. gangs høring?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse