Om det skal være mulig for Svein Ludvigsens barnebarn å fly fra nord til sør i fremtiden, er det helt avgjørende at omskiftningen til lavutslippsdrivstoff i flybransjen skjer raskt, skriver Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: NTB Scanpix

Nødvendig med endringer for å kutte utslipp

I Nord-Norge er dessverre togtilbudet dårlig utbygget, og i de nordligste delene av landet er det heller ikke realistisk å tro at tog noen gang vil bli et alternativ.

Den tidligere Høyre-statsråden Svein Ludvigsen er åpenbart misfornøyd med at det borgerlige flertallet på Stortinget tar politiske grep for å redusere Norges klimagassutslipp. Jeg kan berolige Ludvigsen med at Venstre i vårt alternative statsbudsjett ikke går inn for å øke flypassasjeravgiften mer enn det regjeringen har foreslått. Hadde Ludvigsens parti lyttet til Venstre i fjorårets forhandlinger om statsbudsjettet, ville vi også fått en bedre avgiftsmodell, med lavere avgift på innenriks flyreiser, men høyere på de lengste reisene utenlands. 

Jeg vet ikke hvorfor Høyre og Frp foretrakk en avgift på 80,- for innenriks flyreiser fremfor de 50,- Venstre foreslo. Det vi imidlertid vet, er at avgiften fungerer. Ludvigsen forklarer i sitt innlegg hvorfor: Flyselskapene satser nå på mer miljøvennlig drivstoff, fordi Venstre i budsjettavtalen med regjeringspartiene fikk gjennomslag for å gi flyselskaper som bytter ut drivstoffet sitt med miljøvennlige alternativer avgiftsfritak. Å gjøre det lønnsomt for bedrifter å kutte sine utslipp, er den viktigste forutsetningen for at det grønne skiftet skal lykkes. 

Ludvigsen har ett godt og ett fryktelig dårlig poeng i sitt innlegg. Det er riktig at fly er, og kommer til å fortsette å være, den viktigste transportformen mellom Nord-Norge og øvrige deler av landet. Det er nettopp derfor det er viktig å stimulere flyselskapene til å bruke mer miljøvennlig drivstoff. Om det skal være mulig for Ludvigsens barnebarn å fly fra nord til sør i fremtiden, er det helt avgjørende at omskiftningen til lavutslippsdrivstoff i flybransjen skjer raskt. Det er nettopp det Venstres avgiftspolitikk legger opp til: De miljøvennlige alternativene blir billigere og mer lønnsomme for bedriftene, mens de forurensende alternativene blir dyrere. Slik driver politikken frem den utviklingen vi trenger for å redusere utslippene våre, samtidig som vi kan fortsette å reise dit vi skal. 

Det dårlige poenget er at tog-, buss- og båtreiser bør få samme avgifter som flyreiser. Dette er, med respekt å melde, det rene sprøyt. Flyreiser er i dag den transportformen som slipper ut desidert mest klimagasser. Toget er derimot det mest miljøvennlige alternativet som finnes på strekninger som er for lange til å gå eller sykle. Ludvigsen forsøker ikke en gang å begrunne hvorfor han vil at folk skal betale mer på toget, men Venstres politikk er det helt motsatte. Vi ønsker lavere priser på toget, slik at flere velger det fremfor bil og fly. 

I Nord-Norge er dessverre togtilbudet dårlig utbygget, og i de nordligste delene av landet er det heller ikke realistisk å tro at tog noen gang vil bli et alternativ. Derfor var det viktig for Venstre å sørge for at de fleste flyrutene i Nord-Norge – konsesjonsrutene som drives på anbud fra Staten fordi det ikke finnes alternativer – er fritatt fra avgiften.

Ludvigsen skriver at han gjerne vil være med å kutte Co2-utslipp, men at det skal innebære reelle endringer i samfunnet er tydeligvis en for tøff nøtt å svelge. Det er kanskje ikke annet å forvente av en representant for et konservativt parti. Likevel er det grunn til å påpeke at dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer som vil ramme fremtidige generasjoners livsgrunnlag, er det helt nødvendig med store endringer i hvordan samfunnet, og særlig transporten, organiseres. Med kombinasjonen av flyavgift og avgiftsfritak for fly som går på miljøvennlig drivstoff har vi lagt til rette for at skiftet skjer raskere enn det ellers ville gjort. Det er den beste – for ikke å si den eneste – måten vi kan sørge for at det skal være mulig å fly fra Kirkenes til Oslo eller fra Alta til Tromsø i fremtiden, uten at vi får ødeleggende klimaendringer på kjøpet. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse