Annonse
SAMENE SKAL HØRES: Sametinget har fått gjennomslag for et mangeårig krav om lovfesting av konsultasjonsrett. Bildet er fra et plenumsmøte i Sametinget i Karasjok. Foto: Torgrim Rath Olsen/Nordlys

Den samiske konsultasjonsretten

Regjeringen har nylig foreslått å lovfeste konsultasjonsplikten for alle forvaltningsnivåer, også kommuner og fylkeskommuner. Det er en videreføring av dagens konsultasjonsprosedyrer som kun gjelder for statlige etater. Fra nå av må også kommuner og fylkeskommuner konsultere representanter for berørte samiske interesser.

Politisk kan dette vise seg å bli et av de største samiske gjennomslagene siden etableringen av Finnmarksloven ble vedtatt av Stortinget i 2005.

Som forventet har de antisamiske kreftene rykket ut mot lovendringen. Noen mener dette vil øke konfliktene mellom Sametinget og lokale myndigheter i Nord-Norge. Vi ser det helt motsatt. En lovfestet konsultasjonsrett vil tvert imot kunne redusere mulighetene for konflikt og omkamper.

Når partene kommer sammen på et tidlig tidspunkt i en prosess, øker det sjansene for å finne frem til en løsning. Dette er å foretrekke fremfor høringer, der Sametinget ofte kommer sent inn i ulike saker med sine innsigelser. Fordelen for både kommunene og den samiske lokalbefolkning er at beslutninger blir bedre forankret og gir økt legitimitet.

Trolig vil veien bli litt til mens man går. Sametingets rolle blir å etablere et rammeverk og ta en veilederrolle sammen med Kommunenes Sentralforbund (KS). Det vil primært være andre enn Sametinget som høres. På lokalt nivå i kommuner kan det som oftest være lokale sameforeninger, samepolitiske utvalg eller foreldregrupper som skal konsulteres. Den ferske saken med endringer i skolestrukturen i Tromsø, der flere samiske familier ble berørt, er et slikt eksempel.

Myndighetene vil fremdeles ha siste ord, ikke minst i arealsaker. Men retten til å bli konsultert er mer enn en rett til å bli hørt. Dette kan ikke bare bli et system Norge kan pynte seg med i festtaler. Det må handle om at den samiske minioritet rent faktisk har en mulighet til å påvirke resultatet gjennom å oppnå enighet med lokale myndigheter.

Konsultasjonsretten er en logisk oppfølging av de folkerettslige forpliktelsene som allerede er nedfelt i ILO-konvensjon nr.169 om urfolk, som Norge ratifiserte i 1990. FNs menneskerettskomité har også pekt på konsultasjonsplikt som et sentralt virkemiddel for sivile og politiske rettigheter.

Den samiske kulturen er et avgjørende fortrinn for den nye arktiske regionen Troms og Finnmark. At den samiske medvirkningen sikres gjennom konsultasjoner, har ikke bare en demokratisk funksjon, det er i tillegg et viktig bidrag til synliggjøring av det samiske samfunnet.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse