Annonse
Nordkapp kommune kan komme til å gi fra seg alle muligheter for å styre og kontrollere eller eie Nordkapplatået i overskuelig framtid, skriver Jan Olsen. Foto: Johanne M. Frantzen

Noen har snakket sammen...

Dagens situasjon i Nordkapp kommune mangler sidestykke i norsk historie.

Noen har snakket sammen - om områdeplan, feste og løyve på Nordkapp-platået. Dette høres både spekulativt og konspiratorisk ut. Det er imidlertid prisen for manglende åpenheten og ironisk nok – rolleblanding i full offentlighet.

Dagens situasjon i Nordkapp kommune mangler sidestykke i norsk historie.

Personlig er jeg stygt redd for at det på ett eller annet vis er gjort en eller annen slags avtale, eller forståelse av hva som SKAL bli resultatet av både områdeplan, ny festeavtale og muligens nytt løyve.

Kick-back

Min gjetning er at det allerede er avtalt at det ved reguleringen skal vedtas et planformål på Nordkapp-platået som gir FeFo mest mulig i festeavgift fra Rica/Scandic. Med slik planlegging belønnes kanskje kommunen med årlige bidrag fra FeFo. Da er ordførers mål om «mer igjen» nådd, uansett hvor lite/mye det blir.

En arealplanlegging med dette for øyet innebærer også at området omdefineres fra utmark til innmark. Fester slipper å være avhengig av kommunen for løyve etter friluftsloven til å avkreve besøkende betaling for naturopplevelsen. Området blir privatisert og allemannsretten forsvinner.

Kommunen har da gitt fra seg alle muligheter for å styre og kontrollere eller eie platået i overskuelig framtid. Altså, gi fra seg alt i bytte mot kick-back fra FeFo og kanskje fra Rica.

Alt peker i en retning

Hvordan kan jeg finne på å si noe slikt. Jo fordi:

  • Om jeg var FeFo ville jeg tenkt slik, og om jeg var Rica ville jeg iallfall tenkt slik. Det handler om adgangsavgift på 70 milloner kroner årlig.

  • Den massive oppvåkningen i befolkningen etter advokat Ole-Martin Jensen hadde foredrag om kjøp, har også vekket Rica, Scandic og Fefo som inntil nylig trodde de hadde full kontroll på alt. De har oppdaget at planformålene i områdeplanen har en betydning de ikke visste om.

  • Det lukkede møtet i planutvalget 15. mai er et resultat av at planformålene må endres radikalt for å nå målet ovenfor. Opprinnelig foreslått planformål, vil i praksis gjøre området verdiløst ved at det sikrer offentlighetens adgang. Planen må derfor endres og sendes ut på nytt offentlig ettersyn (leser man notatene fra advokat Rønning, så ser det ut til at han i hvert fall er informert om prosessene)

  • Som medlem i forhandlingsutvalget som skal møte FeFo om å få kjøpe/overta området, har jeg 2 uker etter opprettelsen ennå ikke hørt fra leder ordfører Kristina Hansen om hvorvidt utvalget skal møtes for å avklare mandat og rollefordeling samt planlegge strategi for å nå fram med kravet om å overta området. Allikevel ser vi i media at det er avtalt et møte mellom FeFo og kommunen i begynnelsen av juni. Det er veldig merkelig. Fins det en strategi forhandlingsutvalget ikke trenger/bør få vite noe om?

  • Ordfører Kristina Hansen har til enhver tid holdt en beskyttende hånd (for å ikke si ordførerklubbe) over Rica, og har i sin periode nektet behandling av enhver sak som har angått Nordkapp-platået. Det er derfor ikke usannsynlig at det er et mål å videreføre dagens lukrative ordning. Og hvem vet, kanskje Rica i pur glede og plutselig gavmildhet har noen kroner til kommunen hvis så skjer.

  • Rådmann Raymond Robertsen har også beskyttet Rica ved å trenere klagesaksbehandling av sak om tilbaketrekking av løyvet på grunn av mislighold av vilkår. I saksframlegget er det liketil hentet juridiske vurderinger fra Rica sine advokater.

  • Rådmann har også bedt FeFo-administrasjonen sørge for å forankre sin motstand mot salg på høyeste hold. Altså hos styret hvor rådmann selv var styreformann. Hva var den egentlige hensikten med det? Det var neppe bare en lettvintløsning for å slippe en mer omfattende jobb med å utrede kjøp.

  • Hverken rådmann eller ordfører er på noen måte ukjent med folkene i administrasjon og styret i FeFo. Det er derfor slettes ikke usannsynlig at det har foregått uformelle samtaler mellom dem.

Ordfører og Ap avgjør

Avslutningsvis må det sies at jeg håper og ønsker inderlig at jeg tar så grundig feil som jeg aldri før har gjort. Får jeg derimot rett blir Nordkapp-platået privatisert i bytte mot et kick-back til kommunen. Akkurat det avgjør faktisk ordfører Kristina Hansen (Ap).

Ordføreren er den dyktigste maktspiller jeg til nå har sett på nært hold i politikken. Med slike egenskaper, Nordkapps innbyggere i ryggen, områdeplan som verktøy og all kunnskap og fakta som er kommet fram den siste tiden som presisjonsvåpen, så er det ikke tvil om at jeg kan motbevises og at Nordkapp kommune vil få full kontroll og eierskap til Nordkapp-platået.

Men viljen må være til stede.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse