Annonse
I henhold til Noerehs politiske visjon ønsker vi å skape en ny emneknagg som er basert på den internasjonale #metoo-kampanjen. Bakgrunnen for dette er at organisasjonen ønsker å presisere at problemet også eksisterer i Sápmi, skriver Jenny-Krihke Danielsen Bendiksen. Bildet er fra Noerehs landsmøte i Neiden i begynnelsen av mars. Foto: Brynjar Skartland

#sápmitoo

Det har alltid vært slik at stillheten har dominert i det samiske samfunnet.

I oktober 2017 ble temaet seksuelle overgrep og trakassering ført fram i lyset og utviklet seg til en internasjonal kampanje. Emneknaggen #metoo har det siste halve året blitt brukt for å synliggjøre seksuelle overgrep, trakassering og andre overtredelser når det gjelder makt og relasjoner. Kampanjen har fått svært mye oppmerksomhet, skapt debatt og bidratt til at temaet seksuelle krenkelser blir aktuelle temaer i organisasjoner, på arbeidsplasser og på skoler. Oppmerksomheten har ført til at temaet overgrep og trakassering har blitt mindre tabubelagt.

I Noerehs politiske visjon for 2018 påpekes det at (…) Noereh ser positivt på den senere tids fokus på seksuell trakassering i storsamfunnet og i Sápmi. Vi mener det er på høy tid at dette løftes frem i lyset og vi ønsker å jobbe for en fremtid der seksuell trakassering hører fortiden til.

Forskning fra SANKS/SÁNAG og UiT Norges Arktiske Universitet bekrefter at det er større forekomst av vold og seksuelle overgrep i Sápmi. I en artikkel publisert i VG sin nettavis kommer det fram at () Samiske kvinner rapporterer høyere forekomst av alle typer vold, både emosjonell, fysisk og seksuell vold sammenlignet med den øvrige befolkningen og også sammenlignet med samiske og ikke-samiske menn.1

Når det er bekreftet at det er høyere forekomst av seksuelle overgrep, trakassering og andre overtredelser, så må det skje en endring. Vi som samfunn må tørre å snakke om temaet som er tabubelagt. Sápmi er et lite samfunn og derfor er det nærere relasjoner enn andre samfunn. På grunn av de nære relasjonene er det mer stillhet og tabubelagt å snakke om seksuelle overgrep, trakassering og psykisk helse. I Sápmi er det ikke kun nære relasjoner innad i familien, men også i organisasjoner, på skolen og på arbeidsplassen. “Alle kjenner alle”-prinsippet er sterkt i Sápmi og dermed er terskelen høyere for å snakke om tabubelagte temaer.

Aili Keskitalo snakket om en taushetskultur i Sápmi når hun uttalte seg om Tysfjord-saken.2 Stillhet er kanskje en del av den samiske væremåten, man har lært at man ikke skal uttrykke følelser. Det er fysisk og psykisk styrke som er verdsatt. De samiske språkene er heller ikke tilrettelagt for å snakke om følelser, det finnes ikke mange ord som beskriver følelser.

Det har alltid vært slik at stillheten har dominert i det samiske samfunnet. De norske myndigheter har en rolle i begrunnelsen for hvorfor stillheten er sterk i Sápmi. Gjennom historien har den norske stat assimilert og diskriminert samene, og på grunn av fornorskningen kan det vanskelig for samer å stole på at det norske psykiske helsesystemet forstår våre verdier og interesser. Usikkerheten, kritikken og mistroen til det norske systemet og dets institusjoner sitter fortsatt i oss.3

Noereh vil arbeide for at seksuelle overgrep, trakassering og overtredelser blir snakket om. For å nå dette målet mener Noereh det er viktig å løfte fram #metoo, også i det samiske samfunnet. I henhold til Noerehs politiske visjon ønsker vi å skape en ny emneknagg som er basert på den internasjonale #metoo-kampanjen. Bakgrunnen for dette er at organisasjonen ønsker å presisere at problemet også eksisterer i Sápmi. Idéen er at #sápmitoo skal utvikle Sápmi til et tryggere samfunn, hvor alle forstår grenser, gode holdninger, rammer og risikovurderinger. Forståelse og kunnskap er starten på endring og forbedring.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/vitenskap-og-forskning/ny-forskning-samiske-kvinner-mer-utsatt-for-seksuell-vold/a/23455706/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/tysfjord-saken/sametingspresident-aili-keskitalo-om-tysfjord-saken-jeg-er-bekymret-for-dem-som-fortsatt-baerer-alene-paa-sine-historier/a/23711706/

https://forskning.no/kjonn-og-samfunn/2017/04/voldsutsatte-samer-ber-ikke-om-hjelp

  • Noereh er en uavhengig, samisk ungdomsorganisasjon som skal gi samisk ungdom en felles møteplass, og tale samiske ungdommers sak. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse