Annonse
La store deler av Finnmark få en særskilt status slik innbyggerne ønsker, skriver Gunnar Thraning.

Nok er nok!

«Aldri så galt at det ikke er godt for noe», heter det. Det kan vi kanskje si etter alt rabalderet i Finnmark dersom det fører til en bedre regionløsning. 

Mandag ble det klart at intet er klart når det gjelder fremtiden til Troms og Finnmark i regionspørsmålet. Motstanderne i Finnmark synes å ha lykkes med sitt første mål. Saken sendes tilbake til Stortinget. I fylkene som skal bli det nye Viken, øyner man også nå en mulighet for omkamp. 

«Aldri så galt at det ikke er godt for noe», heter det. Det kan vi kanskje si etter alt rabalderet i Finnmark dersom det fører til en bedre regionløsning. 

For sannheten er at vi i Nord-Norge har endt opp med en langt fra optimal inndeling etter at rikspolitikerne lot Nordland slippe unna da de tegnet det nye Norgeskartet. Derfra har stemningen gått fra vond til verre. Fra Mosjøen til Kirkenes sitter man og slikker sår og grubler over situasjonen vi er havnet i og er spent på hva fremtiden vil bringe. For vi er altså kommet dit at politikerne ikke snakker med hverandre over fylkesgrensene i nord. Det er ondt blod ikke bare mellom Finnmark og Troms, men også mellom Nordland og Troms.

Samtidig ser regionreformen her nord ut til kun å skulle dreie seg om fordeling av offentlige arbeidsplasser. Etter at reformen for vår del ble begrenset til å bare skulle innebære en sammenslåing av Troms og Finnmark, snakker ingen lenger om hvilken positiv betydning regionalisering vil ha for næringslivet ikke minst fordi det knapt er noen effekter å ta ut dersom man kun slår sammen Troms og Finnmark. Reformen vil slik den nå ser ut ikke være en løsning for fremtiden for noen av de tre nordnorske fylkene.

La oss alle her nord erkjenne at den modellen man har arbeidet med så langt slett ikke er optimal.  For gevinstene med å fjerne fylkesgrenser vil selvfølgelig være av langt større betydning i den relativt folkerike regionen som omfatter Sør-Troms og nordre Nordland enn mellom Nord-Troms og Finnmark.

Jeg vil råde regjeringen Solberg til å komme Finnmark delvis i møte. Godta argumentasjonen om de særskilte utfordringene knyttet til arktisk klima og grensen til Russland.  Anbefal for Stortinget å la det meste av Finnmark stå utenfor reformen. La store deler av Finnmark få en særskilt status slik innbyggerne ønsker.

Men det må finnes en løsning også for Troms og for resten av Finnmark. Og for Nordland. Løsningen må være at nye Hammerfest kommune, Hasvik, Loppa og Alta slås sammen med Troms fylke og med Nordland fylke. La ikke kivingen og mistenksomheten som råder mellom enkeltpersoner i Bodø og Tromsø fortsette å ødelegge for den eneste naturlige løsningen her nord. En slik nordnorsk løsning vil antagelig også parkere et ønske om omkamp rundt nye «Viken».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse