Annonse

«Ekstremt lav nytte for pengene»

Det er en uttalelse fra en jernbanedirektør i forbindelse debatter om Nord-Norge-banen. Med en slik innstilling ville det aldri ha blitt bygget jernbaner i Norge.

Nå får vi i alle fall en utredning som skal ta for seg behovet for mer utbygging av infrastrukturen i Finnmark. Den vil bli meget omfattende og vil ta minst to år å gjennomføre.

Vi har i dag i Nord-Norge meget gode kunnskaper om mangelfullt vedlikehold av veier, behov for nye veier, stor trailertrafikk med mange ulykker, behovet for persontransport, miljøvennlig transport, forsvarshensyn og ingen jernbane.

Folk flest mener det burde være mulig å skjære rett i gjennom og bare vedta at

Nord-Norge-banen skal bygges. Vedtaket bør tas inn på førsteplass i NTP og dekning kan skje ved å fjerne fergefri E39 Kristiansand-Trondheim og noen av utvidelsene på motorveiene fra NTP.

Fauske-Tromsø, med sidelinje til Harstad bør vel kunne bygges ferdig i løpet av 5-7 år. Det tok i sin tid 15 år å bygge Rørosbanen, som var litt lengre, og det var nærmest håndarbeid.

NB: Dette vil bli Norges største og viktigste fremtidsprosjekt og vil også bli støttet av EU, kanskje også økonomisk?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse