Annonse
Tromskomiteen for jernbane må nå på banen med aksjoner og ny strategi. Å stå nederst på gangen med lua i handa og vente på jernbanedirektoratets rapport er bortkastet tid, skriver Jarle Bakke.

Nord-Norgebanen, en utopi?

Om rapporten som legges ut til høring til høsten bekrefter NEI-argumentene og tallmagien fra 1992/2011, er jernbanesaka tapt. Ingen jernbane!

Arbeidet for en jernbane Fauske –Tromsø møter kompakt motstand på Stortinget. Statsministeren Erna Solberg kjemper mot banen. Jonas Gahr Støre er avvisende og uttaler seg i uforpliktende vendinger. Ingen av de øvrige partiene på Stortinget støtter jernbanekravet, bortsett fra SV. De nordnorske stortingsrepresentantene er tause og unnfallende.

Solberg har med sin tyngde også satt ned foten for en konseptvalgutredning (KVU), som er forutsetningen  for at en jernbane kan bli prioritert i  Nasjonal transportplan. Nå gjennomføres kun en «KVU-lignende metodikk»  tilpasset regjeringen Solbergs samferdselspolitiske mål. Med andre ord et juksemakeri. Regjeringa «kaster blår i auan» på oss nordlendinger, tromsfolk og finnmarkinger.

I praksis betyr det at det kun utarbeides måltall for lønnsomhet (nåverdi) for hver budsjettkrone investert henholdsvis vei vs. jernbane i Nord-Norge. Det er altså en ren bedrifts-/transportøkonomisk kalkyle, fullstendig  uten samfunnsøkonomisk tenkning. Grunnlaget for å formulere samfunnsmålene uteblir mens utgiftsargumentet får fritt spillerom. Metodikken garanterer et resultat Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kan være fornøyd med. Om rapporten som legges ut til høring til høsten bekrefter NEI-argumentene og tallmagien fra 1992/2011, er jernbanesaka tapt. Ingen jernbane!

I denne situasjon er de nordnorske stortingsrepresentantene tause på tinget, næringslivet tvisynt, pressa passiv. Kommunene støtter ikke jernbanekravet gjennom kommunestyrevedtak. Ingen underskriftskampanjer for NN-banen gjennomføres. Cecilie Myrseth, Kent Gudmundsen, Per Willy Amundsen, Martin Henriksen og resten av våre representanter på Stortinget bøyer av under partipiskens snert. Tromskomiteen for jernbane og arbeidet for Nord-Norge-banen er latt i stikken.

De har ennå ikke forstått at det er nettopp nordnorsk, politisk innflytelse er avgjørende for banens skjebne. For som Hans Einar Lundli, direktoratets prosjektleder skriver, det blir bare en KVU-lignende analyse der kostnadene for en jernbane Fauske –Tromsø vurderes i forhold til kostnader med utbygging og vedlikehold av eksisterende veinett. Det er samme metodikk alle regjeringer har fulgt for ikke å realisere Stortingets 100-årige vedtak om å bygge NN-banen. Tromskomiteen for jernbane må nå på banen med aksjoner og ny strategi. Å stå nederst på gangen med lua i handa og vente på jernbanedirektoratets rapport er bortkastet tid. Rapporten utarbeides nå på grunnlag av utvalgte fakta som passer til nåtidsstatens offisielle syn på Nord-Norgebanen.  

«Det tiltrærenges derfor en nordnorsk kraft som vil være talsmann for landsdelens  jernbanesak», for å omskrive Alfred Eriksens ord til dagens situasjon. For dette kan Nord-Norge ikke finne seg seg i, i 2018.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse