Annonse
Tvibit har potensiale til å bli en moderne talentfabrikk, i tillegg til å være et sentralt ungdomskulturhus, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland. Her er hun til stede ved åpninga av det nye Tvibit-huset. Foto: Sissel Wessel-Hansen

Nord-Norge bidrar til en kreativ næring

Slikt arbeid trenger vi mer av! Nå ser jeg frem til å følge opp innspillene med ny nasjonal politikk! skriver en begeistret kulturminister etter besøket på Tvibit i Tromsø.

Vi trenger en politikk som bygger opp og satser videre på talentene som blir klekket ut, blant annet hos Tvibit.

Vi har sterke og kraftfulle regioner i Norge med forskjellige styrker innenfor kreativ næring. Også i Nord-Norge, under mitt besøk i Tromsø for et par uker siden ble jeg både imponert og optimistisk. Det spirer og gror i norsk kulturliv, og ambisjonene for nye arbeidsplasser i den kreative næringen er store. Det positive arbeidet som skjer i regionene må nå følges opp av nasjonal politikk.  Vi må ta potensialet på alvor, vi må ta bedre vare på talentene og gi flere muligheten til å lykkes. Uavhengig av hvor i landet kreativiteten er – så må den få bedre vilkår.

Utgangspunktet: Kunst har egenverdi

At kunsten har egenverdi er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Såkalt smal kultur vil alltid trenge offentlig finansering, og det skal vi selvsagt fortsette med. Det omsettes film, musikk, litteratur og dataspill for mange milliarder kroner årlig her i landet.  Vi må se potensialet i skaperglede og kreativitet, det kan bidra til verdiskaping bør derfor i større grad enn i dag bidra med lønnsomme arbeidsplasser.  

Den kulturelle og kreative næringen representerer et mye større potensiale enn det Norge frem til nå har klart å realisere. Kreativ næring kan bli ett av mange nye ben å stå på. Den skaper nye arbeidsplasser samtidig som den er en viktig del av kulturlivet i Norge.  

Tromsø er et godt eksempel

I Tromsø møtte jeg ulike aktører fra den kreative næringen, og fikk jeg møte en bredde av hva Nord-Norge har å by på – festivaler, musikkbransjen, film, samisk kulturnæring, scenekunst og engasjerte politikere. Behovet for samarbeid, nettverksbygging og internasjonalt samarbeid ble understreket av de fleste.  

Jeg var så heldig at jeg også fikk åpne nye Tvibit, en arena der unge talenter og profesjonelle aktører møtes. Tvibit har potensiale til å bli en moderne talentfabrikk, i tillegg til å være et sentralt ungdomskulturhus. Det blir spennende å følge nye Tvibit fremover i deres satsing på kreativ næring. De har en tydelig profil innenfor musikk, film og festivaler. Tvibit vil være et sted å starte, og jeg tror det også vil være et sted å komme tilbake til.

Nasjonal politikk må støtte opp

Vi har allerede gode og sterke kulturklynger rundt i landet. Vi trenger en politikk som bygger opp og satser videre på talentene som blir klekket ut, blant annet hos Tvibit. Enda flere må få mulighet til å realisere talentene sine. Vi må bli flinkere til å løfte frem de som står på terskelen til en kunstnerisk karriere. Vi må hjelpe dem til å stå på egne ben og sette dem i stand til å skape arbeidsplasser for seg selv og andre. Jeg vil at flere skal få være kunstnere i hjertet, men at flere kan få hjelp til å være entreprenører i hodet.

Regjeringen arbeider systematisk etter målet om å styrke kunstneres muligheter for økte egeninntekter og bidra til økt investering, vekst og utvikling. Og da snakker vi ikke bare om de som står på scenen og foran mikrofonen eller kamera, men også om apparatet rundt.

Vi vil også at flere kunstnere skal få muligheten til å lykkes utenfor Norge. Slik suksess er ikke bare viktig for kunsten i seg selv. Et større marked har også stor betydning for næringsgrunnlaget for de norske kunstnerne, og for å få flere lønnsomme arbeidsplasser i den kulturelle og kreative næringen. 

Vi må bli like flinke som våre naboer!  

UNESCO la tidligere i år frem en rapport som så på utviklingen fra 2003-2014 innen den kreative næringen. Næringen er globalt i vekst til tross for global resesjon og en ny digital tidsalder. I Norge ser vi enda ikke den trenden like tydelig, men det ønsker jeg å gjøre noe med.

Den kreative næringen er en viktig del av kultur-Norge og har et stort potensial som vi enda ikke har tatt ut. Sverige og Finland ligger dessverre langt foran oss. I våre naboland har de lykkes med å skape arbeidsplasser og verdier ved å bygge gode støtteapparater rundt artister og kunstnere. De har fått til å koble kapital med kulturelt og kreativt innhold, og ikke minst har de beholdt rettighetene i egne hender.

I Norge er vi gode til å utvikle virksomheter som produserer og formidler kunstnerisk innhold, men vi må jobbe mer å selge innholdet nasjonalt og internasjonalt. Slik får vi inntektsstrømmene tilbake til den kreative næringen, penger som igjen kan reinvesteres til gode for morgendagens talenter og virksomheter.

Vi har artistene og kunstnerne som gjør at vi kan hevde oss i den globale kreative konkurransen. Nå er det viktig at vi samler ideene og innspillene, og at vi utvikler politikken. Tvibit har gjennom mange år gjort en stor innsats for å utvikle en helhetlig strategi for rekruttering, talentutvikling og kompetanseoverføring i Tromsø, og også for Nord-Norge. Slikt arbeid trenger vi mer av! Nå ser jeg frem til å følge opp innspillene med ny nasjonal politikk!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse