Annonse
I disse dager starter en ny godstogforbindelse (bildet) fra Narvik til Malmø for slik å få nordnorsk fisk raskere til de europeiske markedene. Godstogtrafikken mellom Trondheim og Bodø øker også. Dette viser hvilken utvikling vi kan få til i Nord-Norge dersom Nord-Norgebanen bygges videre nordover, skriver Vidar Eng. (Foto: Fremover)

Det er noe Hareide ikke har fått med seg om godstransport i Norge

I statsadministrasjonen arbeides det med en ny Nasjonal Transportplan for perioden fra 2022 til 2033. Den skal vedtas i Stortinget i juni 2021. Siden korona-situasjonen gjør fysiske høringsmøter umulige, inviterte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til et halvannen times langt digitalt folkemøte mandag 11. mai. Der deltok også etatsjefene for vei, jernbane, luftfart og kyst.

Jeg vet om to innsendte spørsmål om Nord-Norgebanen som ikke kom med, men det var sikkert mange å velge blant. Innsendere spurte om i alt elleve konkrete samferdselsprosjekter etter det jeg noterte meg. Av de elleve var to fra Nordland fylke, ny flyplass på Helgeland og dobbeltspor på jernbanen Trondheim-Bodø, men ingen om konkrete prosjekter i Troms og Finnmark.

Rent i forbifarten og uten å si noe konkret nevnte statsråden både konseptvalgutredningen om transportløsninger i Nord-Norge og viktigheten av Ofotbanen. Siden bare 9 % av folket bor i Nord-Norge, så var dette alt i alt ikke noe å hisse seg opp over.

Det er derimot kritikkverdig og nokså avslørende for tankegangen i vårt sentrale statsapparat når jernbanens betydning omtales. Både statsråd Hareide og flere av etatssjefene ga tydelig uttrykk for at det er persontrafikk på jernbane som er det viktige, og derfor prioriterer de Intercity-jernbanen på det sentrale Østlandet med de mange linjer som stråler ut fra Oslo. Her er det allerede investert milliarder, og arbeidet bare med Follo-tunnellen er anslått til 36 milliarder kroner.

Jernbane for transport av gods var derimot omtrent ikke nevnt. Siden det å transportere gods på jernbane særlig lønner seg for strekninger over 500 km, betyr det at det nordnorske perspektivet forsvinner helt. Suksessen med godstog mellom Oslo og Narvik via Sverige viser at dette ikke er bare luftige ideer. I disse dager starter en ny godstogforbindelse fra Narvik til Malmø for slik å få nordnorsk fisk raskere til de europeiske markedene. Godstogtrafikken mellom Trondheim og Bodø øker også. Dette viser hvilken utvikling vi kan få til i Nord-Norge dersom Nord-Norgebanen bygges videre nordover.

Kystverkets etatsleder la i høringsmøtet vekt på at i volum transporteres det meste på skip, og det er sikkert rett. Nylig er også godstransporten Bodø-Tromsø via Lødingen igjen kommet i gang. Men jernbane er bedre enn skip på to måter. For det første går moderne tog mye raskere enn skip, og som kjent er det ingen som har dårligere tid enn en fersk fisk. Dårlig tid har også resten av næringslivet. Og for det andre kan godstog gå daglig, slik togene Narvik-Oslo har vist, noe som er viktig for svært mange transportører. Godsskip tar så store volum for å lønne seg at de ikke kan gå daglig. Det sentrale statsapparatet mangler etter mitt syn dette perspektivet på godstransport, og det medfører at Nord-Norgebanen lett forsvinner i synsfeltet. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse