Annonse
Det nye fylkestinget i Troms og Finnmark ha en avgjørende pådriverrolle for å få Stortinget til å gå videre med planene om jernbanebygging i nord. Denne rollen vil KrF fylle med et stort engasjement for snarlig oppstart av jernbane fra Narvik til Tromsø med sidearm til Harstad, skriver Widar Skogan. Foto: Colourbox

Det er Nord-Norge sin tur no!

Det er først når en skal betrakte denne investeringen finansiert som et lån med renter og avdrag at prosjektet blir ulønnsomt.

Jernbanedirektoratets utredning om bygging av Nordnorgebanen med en prislapp på drøyt 100 milliarder kroner har fått hard politisk medfart i nord og taushet i sør. Ja det er god grunn til å se nærmere på en del trasevalg, men kostnadsbildet er det neppe så mye å gjøre med. At bygging av jernbane i det nordnorske fjord- og fjellandskapet er vesentlig dyrere enn jernbanebygging i Finland og Sverige burde ikke overaske noen. 

Det positive er at Utredningen slår fast følgende hyggelige faktum: Med drøyt 10 milliarder kroner i årlig bevilgning i 10 år så vil vi få en jernbane fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad som vil være lønnsom å drifte, gi færre dødsulykker i trafikken, gi en betydelig klimagevinst og styrke en allerede positiv næringsutvikling i nord. Det er først når en skal betrakte denne investeringen finansiert som et lån med renter og avdrag at prosjektet blir ulønnsomt.

I det videre arbeid bør en prioritere å få politisk gjennomslag for en forlengelse av Ofotbanen fra Narvik til Tromsø med en prislapp på 53 milliarder kroner. Trafikkmessig bør sidearm til Harstad med stoppested Harstad/Narvik lufthavn Evenes vurderes samtidig. Dette vil i praksis være en videreføring av Ofotbanen som i dag er den mest lønnsomme togstrekningen i Norge med gods, persontrafikk, malm og laks. I følge Bane Nor så kommer i dag 90% av dagligvareforsyningen til Nord-Norge med tog til Narvik.

I Nord-Norge har det ikke vært investert i nye jernbanelinjer siden Nordlandsbanen var framme i Bodø i 1962. Nord-Norge har derfor mange 10-år med oppsparte investeringsmidler til jernbane, i hvert fall på den nasjonale politiske investeringskontoen. En politisk konto hvor ulike regjeringskonstellasjoner og stortingsflertall i røde, grønne og blå farger har veket unna for å prioritere jernbanebygging i Nord-Norge.

I 1993 var det en reell diskusjon i Stortinget om videreføring av Nord-Norgebanen. Hadde stortingsflertallet i 1993 støttet KrF, SP og SV sitt forslag om å gå videre med utbyggingsplanene for Nord-Norgebanen, så kunne en slik bane nå ha vært i full drift med en utbyggingskostnad på 35-40 milliarder kroner i nåverdi.

For KrF i Troms og Finnmark er det viktig å jobbe for miljøvennlige transportløsninger som kan sikre konkurransekraft for nordnorsk samfunns- og næringsliv i ei tid hvor det av klimahensyn blir stadig dyrere å benytte fossilt drivstoff. Dette gjelder ikke bare jernbanetraseer i Nordland og Troms. Den finske planleggingen av jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes har vår fulle støtte og vil ha et stort potensiale dersom, eller når nord-øst passasjen blir seilbar for godstrafikk.

For oss jernbaneentusiaster i nord og i KrF er det all grunn til å gi sittende regjering ros for å ha fått fram et nytt beslutningsgrunnlag for det videre arbeid med Nord-Norgebanen. I fortsettelsen vil det nye fylkestinget i Troms og Finnmark ha en avgjørende pådriverrolle for å få Stortinget til å gå videre med planene om jernbanebygging i nord. Denne rollen vil KrF fylle med et stort engasjement for snarlig oppstart av jernbane fra Narvik til Tromsø med sidearm til Harstad.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse