Annonse
Christian Chramer og Målfrid Baik

Nord-Norge trenger deg!

Fremtidens arbeidsliv nord i landet trenger kompetente medarbeidere, skriver Christian Chramer og Målfrid Baik.

I Nord-Norge vokser flyplasstrafikken med ti prosent i Tromsø, hotellovernattingene i landsdelen med ni prosent og sjømaten som vi har mest av i landet eksporteres for stadig større verdier.

I NHOs nye kompetansebarometer troner Nord-Norge øverst på listen over regioner med kompetansebehov. Vår bedrifter etterspør flere kompetente medarbeidere og trenger dem for å ta nye oppdrag og møte ny etterspørsel. Mangel på ingeniører, fagarbeidere og andre nøkkelpersoner begrenser veksten og vår evne til å utnytte våre store muligheter.

NHO har undersøkt kompetansebehovet i våre 24 000 medlemsbedrifter sammen med analyseselskapet NIFU. Aldri tidligere har medlemsbedriftene i vår region gitt et så entydig svar: Vi har størst andel bedrifter med udekket kompetansebehov, hvor mangel på nye medarbeidere begrenser vekst og hvor utvidelse av virksomheten skrinlegges på grunn av denne mangelen.

Nav-direktør Stein Rudaa oppfordret i oktober 2015 arbeidsledige å flytte til Troms. NHOs kompetansebarometer viser at utsagnet er minst like gyldig i dag for hele Nord-Norge. Sør for oss gjøres det koordinerte kampanjer av Bodø i vinden for å vise ledige stillinger og løfte fram regionens attraktivitet. Slike kampanjer må også til i Troms og Finnmark. Vi må tiltrekke oss enda flere bygg-, elektro- og maskiningeniører for å få til veksten i bransjer som industri- og byggenæringen.

Samtidig må vi få flere elever til å velge yrkesfag. Fristen for skolevalg nærmer seg og bedriftene i vår region etterspør lærlinger og personer med fagbrev fra service- og samferdsel, restaurant og matfag, elektro, byggfag og teknikk og industriell produksjon. De oppdaterte tallene for kompetansebehov i Nord-Norge er det viktig at foreldre og ungdommer tar frem i samtalene over middagsbordene og de finnes på www.nho.no/troms. Skolevalget som nå gjøres av våre 10. klassinger er et viktig fremtidsvalg. Med vekst i nord innen en rekke sektorer vil behov for folk med fag- og svennebrev bare vokse. Da trenger vi mange med fagutdanning!

Å være fremst i båten når det gjelder økonomisk vekst, sysselsetting, investeringer og kompetanse er uvant for nordlendinger. I generasjoner har vi levd med at nordnorske ungdom har forlatt hjemplassen fordi utdannelsen og jobben ville ha ikke fantes i nord. Dette har nå snudd. Vi må beholde flere, invitere hjem de som har vært borte og samtidig finne nye Senjaværinger, Harstadværinger, Vadsøværinger og Altaværinger.

I Nord-Norge vokser flyplasstrafikken med ti prosent i Tromsø, hotellovernattingene i landsdelen med ni prosent og sjømaten som vi har mest av i landet eksporteres for stadig større verdier. I 2015 steg eksporten av laks, torsk, krabbe og alt annet godt fra havet til en verdi av 74,5 milliarder. Forklaringen er at markedene vil ha mer nordnorske varer og tjenester. Samtidig har vi lykkes med å heve kvalitet, bygge merkevarer og øke verdien på det vi har rundt oss. Dette kommer vi til å vokse videre på i fremtiden.

Nord-Norge trenger folk og vi trenger en god skole som utdanner fremtidens arbeidskraft. Det er avgjørende at skoleeiere for grunnskole og videregående sikrer at vi utdanner for fremtidens arbeidsliv. Ny teknologi, big data, delingsøkonomi og robotisering gir oss enorme muligheter og noen store utfordringer. Disse endringene må skolen henge med på gjennom investeringer i maskiner og utstyr, kompetente lærere og tettere samarbeid med næringslivet.

Fremtidens arbeidsliv nord i landet trenger kompetente medarbeidere. De er vår felles forpliktelse å bidra til at vi utdanner, ansetter og tar i bruk fremtidens kompetanse. Vi i NHO skal gjøre vårt og vi samarbeider gjerne! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse