Annonse
Å fragmentere den spisskompetansen et universitetssykehus innehar, ved eventuelt å utvikle også sykehusmiljøet i Bodø i retning av et universitetssykehus er etter vår mening feil vei å gå når pasientens helsetjeneste er ledestjernen. Den samlede helsetjenesten i Nord-Norge trenger bare ett universitetssykehus. Det må være UNN i Tromsø. Foto: UNN

Nord-Norge trenger bare ett universitetssykehus

UNN er Norges minste universitetssykehus. Vi er ikke flere i Nord-Norge enn at UNN trenger alle innbyggerne i Nord-Norge som pasientgrunnlag for å opprettholde tilbud og kompetanse, og å følge den stadig eskalerende medisinske og teknologiske utviklingen.  

Helgelandssykehuset og Helse Nord skal snart beslutte hvordan den framtidige sykehusstrukturen på Helgeland skal se ut. Det er selvsagt svært viktige beslutninger. De fleste synes å være enige om at dagens struktur på Helgeland ikke er bærekraftig. Ett sykehus fordelt på tre geografiske lokasjoner gir for svake fagmiljø. Helgeland trenger å forene kreftene, og bygge ett nytt stort felles akuttsykehus for hele Helgeland. Ett sykehus for alle Helgelendinger. Et sykehus hvor pasientene på Helgeland kan møte fagmiljø med tilstrekkelig størrelse og faglig tyngde til å gi spesialistbehandling i tråd med framtidens standarder og muligheter. Dette sykehuset må suppleres med gode distriktsmedisinske senter i de mest befolkningsrike områdene, som i framtida ikke har et sykehus. Dette vil være å bygge pasientens helsetjeneste.

Men selv om Helgeland får et nytt felles sykehus, vil dette sykehuset ikke kunne ivareta alle behov for framtidige helsetjenester. Pasientene på Helgeland vil også i framtiden være avhengig av spissede og spesialiserte tjenester som vil ha for lite volum til å betjenes på Helgelandssykehuset. Da er det viktig, også for befolkningen på Helgeland, at vi i Nord-Norge har et sterkt og robust universitetssykehus. Dette er ikke en selvfølge. UNN er Norges minste universitetssykehus. Vi er ikke flere i Nord-Norge enn at UNN trenger alle innbyggerne i Nord-Norge som pasientgrunnlag for å opprettholde tilbud og kompetanse, og å følge den stadig eskalerende medisinske og teknologiske utviklingen.  Å fragmentere den spisskompetansen et universitetssykehus innehar, ved eventuelt å utvikle også sykehusmiljøet i Bodø i retning av et universitetssykehus er etter vår mening feil vei å gå når pasientens helsetjeneste er ledestjernen. Den samlede helsetjenesten i Nord-Norge trenger bare ett universitetssykehus. Det må være UNN i Tromsø.

I denne sammenhengen er det  også avgjørende at ett nytt felles Helgelandssykehus lokaliseres på en slik måte at det understøtter en helhetlig og bærekraftig sykehusstruktur i Nord-Norge. Det nye Helgelandssykehuset må lokaliseres slik at helgelendingene naturlig velger å la seg behandle primært ved dette sykehuset. Vi vet at for store pasientgrupper på Helgeland kan det være like praktisk å reise sørover til Helse Midt-Norge når det er behov for sykehusbehandling. Dersom et nytt felles sykehus for Helgeland lokaliseres i en utkant av regionen, nord for Korgfjellet, er det all grunn til å anta at et betydelig antall pasienter ved vil reise sørover ved behov for elektiv behandling. Sykehuset i Namsos vil altså for mange Helgelendinger være mer tilgjengelig enn et Helgelandssykehus lokalisert nord for Korgfjellet. Dette vil igjen gjøre det mer sannsynlig at St. Olavs Hospital i Trondheim vil kunne foretrekkes ved behov for universitetssykehustjenenester.

En utvikling med pasientlekkasje sørover pga. uhensiktsmessig plassering av et nytt sykehus på Helgeland vil svekke innholdet i det framtidige Helgelandssykehuset, og det vil svekke universitetssykehuset i Tromsø. Det vil ikke skape et fundament for et best mulig sykehustilbud til befolkningen i Nord-Norge. Det vil sansynligvis gi en sykehusstruktur som på sikt ikke er bærekraftig.

Derfor er sykehusdiskusjonen på Helgeland mer enn bare en ny lokalisasjonsdebatt. Dette gjelder vår samlede fremtidige tjenestetilbud i landsdelen. Med dette perspektivet vil det eneste riktige være å lokalisere et nytt felles akuttsykehus på Helgeland sør for Korgfjellet. Til det beste for pasientene på Helgeland. Og til de beste for hele sykehustilbudet i Nord-Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse