Annonse
SINTEF anslår at 15000 personer i 2040 kan være sysselsatte innenfor olje og gass i Nord-Norge, mot 3700 personer i dag. Foto: Allan Klo, Finnmark Dagblad.

Nord-Norge trenger flere hender

En ny SINTEF-rapport om verdiskapning i havnæringene frem til 2040, konkluderer med at det kan skapes et stort antall arbeidsplasser i Nord-Norge de neste 20 årene.

Oppdragivere er blant annet flere industriforbund i LO, Norsk Rederiforbund, Norsk Industri og Norsk olje og gass.

Anslagene fra SINTEF er blant annet basert på utnyttelse av tilgjengelige petroleumsressurser i Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Barentshavet.

Rapporten må sees på som et ledd i det politiske arbeidet med å påvirke utfallet av den nye forvaltningsplanen for Barentshavet, som skal sluttbehandles av Stortinget i 2020. Industri og fagbevegelsen argumenterer for at det må bli en plan for verdiskapning, ikke en plan for vern.

SINTEF anslår at det er mulig å skape inntil 20.000 nye arbeidsplasser i havnæringene frem til 2040. Det kan gi landsdelen 100.000 nye innbyggere, mener SINTEF-forskerne.

Den store utfordringen er tilgangen på arbeidskraft.  Prognosene for Nord-Norge de neste årene er fødselsunderskudd og en aldrende befolkning. Landsdelen må øke sin attraktivitet, hvis ikke blir det i sum nedgang i folketallet.

Det er med andre ord ikke mulig å få til vekst i landsdelen uten tilflytting fra utlandet og det øvrige Norge. For å få folk til å flytte til landsdelen, er vi avhengige av industriell utvikling, basert på bærekraftig utnyttelse av våre naturgitte fortrinn. Det vil si råvarer og naturressurser som kan gi inntekter til fellsskapet og opprettholde en god velferdsstat for alle.

Mange frykter at digitalisering og automatisering i økende vil gjøre mennesker overflødige også innenfor havbruk, fiskerier og petroleumsnæringen. Slike behøver det ikke bli. Ny teknologi kan gjøre jobbene både lettere og tryggere, og lønnsomheten større. Her spiller også utdanningsinstitusjonene en sentral rolle. Helt fra videregående skole til universitet og høgskole må undervisning og studietilbud tilpasses næringslivets behov.

Da rapporten ble presentert i Tromsø fredag, pekte forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri og Energi på noe viktig. Å få folk til å flytte nordover for å bo og stifte familie, handler om tilby stabile forhold i arbeidslivet. For eksempel faste jobber fremfor flyktige korttids-kontrakter. 

I skuffer og skap i landsdelen ligger det bindsterke rapporter med panegyrikk og uinnfridde ambisjoner. Noen vil derfor innvende at SINTEFS mulighetsstudie tar for hardt i. Og det kan godt hende at anslagene fra SINTEF er for optimistiske.

Men perspektiver som anskueliggjør potensial og muligheter i nord, er å foretrekke foran den svartmaling landsdelen for ofte blir assosiert med.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse