Annonse
Fra markeringen av 333-skvadronens 75-års jubileum og 133 luftvings 60-års jubileum på Andøya flystasjon 24. juni i år. På bildet et P-8 Poseidon fra US Navy samt norske C-130J Hercules og P-3C Orion. Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret

Nord-Norge - våkne opp!

Nord-Norge er i praksis oppgitt. Dette unngår selvfølgelig Høyre å snakke om da det ikke passer inn i deres egen skjønnmaling av LTP.

I forbindelse med langtidsplanen for forsvaret (LTP) har Høyre stadig vært ute i diverse media for å fortelle det norske folk og særlig befolkingen i Nord-Norge for en fantastisk og fremtidsrettet LTP de har vedtatt (i samarbeid med Frp og AP). Det er ikke måte på hvor styrket forsvaret og beredskapen blir med den fremlagte LTP. Det fremheves også at Norge er NATO i nord og vi trenger et styrket samarbeid med våre allierte. Samtidig leser vi om et forsvar som i realiteten ikke er i stand til å forsvare landet. I en krise eller krig vil forsvaret bryte sammen innen kort tid. Uttalelsen kommer ikke fra hvem som helst, men fra vår egen forsvarssjef (ref. VG 10.07.2017).

Vi vil altså i overskuelig fremtid være helt avhengig av at NATO kommer oss til umiddelbar unnsetning. Med dette bedrøvelige faktum burde man kunne hilse en LTP som styrker forsvaret velkommen, men det er ting som skurrer.

For hvordan kan man i det ene øyeblikket fremheve viktigheten og behovet for å kunne motta hjelp fra NATO, for så med et pennestrøk fjerne denne muligheten i praksis? Høyre har i denne LTP vedtatt nedleggelse av Andøya flystasjon og flytting av all aktivitet til Evenes. Vi snakker her om nedleggelse av en fullt operativ flyplass med stor mottakskapasitet og alle nødvendige fasiliteter. Alt er der etter å ha blitt bygget opp gjennom 60 år og ved bruk av flere titalls milliarder kroner. Flyplassen var senest i 2012 vurdert som det beste alternativet for fremskutt base når Bodø flystasjon skulle flyttes til Ørlandet. Evenes ble vurdert som dårligst.

Når så Høyre kommer til makta endrer dette seg nærmest over natta. Flyplassene er de samme og Andøya er fortsatt et bedre alternativ, men Høyre har åpenbart en annen agenda når de skal bruke milliardbeløp på denne flyttingen. Hvor store overskridelsene til slutt blir, kan man bare gjette på. Kostnaden har allerede økt med 700 millioner på noen få måneder. Det er forsvarets operative evne som til syvende og sist kommer til å lide for slike pengeslukende og unødvendige flytteprosjekter. Det kan jo nevnes at det stadig dukker opp nye kostnader i milliardklassen i forbindelse med utbyggingen av Ørlandet. Hva fasiten her blir til slutt er det ingen som vet.

Tar vi med nedleggingen av Bodø flystasjon, er resultatet at landsdelens mottakskapasitet av luftbårne NATO-styrker har blitt redusert med 90% siden 90-tallet (ref. rapport fra US Naval War College http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a240423.pdf). Dette er oppsiktsvekkende da følgene i praksis er at Nord-Norge ikke kan huse NATO på en troverdig måte. Nord-Norge er i praksis oppgitt. Dette unngår selvfølgelig Høyre å snakke om da det ikke passer inn i deres egen skjønnmaling av LTP. Flyttingen av hærens Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge er et annet grelt eksempel på hvordan forsvarets kapasiteter stadig flyttes sørover og etterlater et beredskapsmessig tomrom her i Nord. Man trenger ikke mange fingre for å liste opp gjenværende militæranlegg i landsdelen.

Det er derfor nødvendig at vi som bor i landsdelen gir Høyre og resten av støttepartiene til nåværende LTP et klart og tydelig signal om at nok er nok. Vår sikkerhet og behov for beredskap skal ikke gå på bekostning av Høyres trang til å drive næringsutvikling og tilfredsstille lobbyister enten de befinner seg på Rygge eller Evenes. Representanter for begge steder har stolt stått frem og proklamert hvor godt fornøyd de er over hva langvarig lobbyvirksomhet har ført til. Kanskje Høyre i stedet burde tenkt på hva som er best for landet og forsvaret - som det forsvarspartiet det hevdes at de er?

Som tidligere Høyrevelger sier jeg herved takk for meg og håper flere følger på. Godt valg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse