Annonse
STORM OG STILLE: Når jeg frykter konsekvensene her nord, er det fordi handelsnæringen og reiselivsnæringen rammes så hardt, næringer som har så mange ansatte, skriver Gunnar Thraning. På bildet feier et polart lavtrykk inn over et nesten folketomt Tromsø sentrum. Foto: Yngve Olsen

Nord-Norge ved et tidsskille

Mye er usikkert, men det som synes åpenbart er at det vil ta lang tid før reiselivsnæringen igjen blir en næring å regne med her nord.

Italia vil aldri bli som før etter dette, uttalte en italiensk lege nylig etter å ha stått midt oppe i de grufullhetene som landet i disse dager utsettes for. 

I Klassekampen mandag skrev professor Christine Amadou fra UiO at «om du synes 2020 så langt er litt i tyngste laget, kan du i hvert fall trøste deg med at du ikke lever i år 536, det verste året i historien».  Amadou skriver at årsaken den gang var et voldsomt vulkanutbrudd, antakelig på Island, som førte til askeskyer, vedvarende kulde og sviktende avlinger over hele Europa.   Hun refererer videre fra boka «The Fate of Rome, Climate, Disease and the End of an Empire» (2018) der historikeren Kyle Harper argumenterer for at 536 markerer bruddet mellom antikken og middelalderen, det som tidligere ble kalt «Romerrikets fall».

Selv om det norske samfunnet skulle lykkes med sin strategi i kampen mot koronaviruset og slippe et høyt antall døde på kort sikt, synes Nord-Norge å stå ved et tidsskille. Ligningen har mange ukjente, men alt tyder på at Nord-Norge vil komme sterkt svekket ut av koronakrisen.

De fleste av oss støtter strategien norske myndigheter så langt har valgt i bekjempelsen av viruset. Den synes som den eneste moralsk forsvarlige. Når vi forsøker å strekke virusets herjinger ut i tid, har vi best mulighet til å behandle flest mulig av dem som vil trenge helsehjelp.  Med strategien med å begrense fysisk kontakt oss imellom er det samtidig en mulighet for at samfunnet (inntil vi har en vaksine) vil måtte leve lenger med trusselen om at viruset kan flamme opp igjen.  Dette vil kunne gjøre det mindre forlokkende for utlendinger å reise til Norge.  Sverige har som kjent lagt seg på en annen linje og har langt høyere dødstall pr. 1000 innbyggere nå i en tidlig fase enn det vi har.

Hvordan utgangen blir for oss i Nord-Norge når alt dette er over vet vi ikke.  Det eneste som er sikkert, er at mye ikke blir som før.  Når jeg frykter konsekvensene her nord, er det fordi handelsnæringen og reiselivsnæringen rammes så hardt, næringer som har så mange ansatte. 

Beregninger fra «Handel og kontor» viser at 30 000 arbeidsplasser i handelsnæringen vil bli borte på grunn av netthandelen innen 2030.  Anslaget ble gjort før koronakrisen der svært mange nå går kraftig ned i lønn og dermed kjøpekraft.  Mange butikkjeder slet allerede før koronakrisen. Langt fra alle butikker som holder stengt i disse dager vil åpne igjen. Alt tyder på at en varig nedbemanning i handelsnæringen vil skje raskere enn det Handel og kontor så for seg inntil for bare noen uker siden. 

Reiselivsnæringen er blitt stadig viktigere for oss her nord de siste årene.  Nå er altså det meste stoppet opp. Når vil horder av eventyrlystne fra hele verden igjen planlegge en tur til nordlysets rike? Hvor mange av de 80-90 cruiseskipsanløpene man normalt har i Tromsø sommerstid vil bli kansellert i år og i de kommende årene?  Hva betyr bortfallet av cruiseskipstrafikken for økonomien til Troms Havn? For fjellheisen og de andre turistattraksjonene? For Bussring og Cominor? For utelivsbransjen? For Tromsø sentrum? For Tromsø kommune?

Befolkningsstatistikken for landsdelen for 2019 var dyster lesning.  Dramatikken vi har opplevd de siste ukene tyder på at flyttestrømmen ut av landsdelen vil skyte fart når det verste støvet etter koronaviruset har lagt seg.  Det er i Oslo jobbene vil være når ting igjen begynner å gå rundt.  Jeg vil ikke bli overrasket om Tromsø med sine høye bokostnader og mange jobber innenfor handel, service og reiseliv vil bli spesielt hardt rammet.  Da er veien også kort til at boligmarkedet vil påvirkes, et boligmarked der utleie til turister gjennom Airbnb og til ansatte i reiselivs- og handelsnæringen har vært så viktig.

Når er reiselivsnæringen her nord tilbake der vi var for noen uker siden? Om 5 år? Om 10 år? Mye avhenger av hvilke utslag sykdomsutviklingen får i resten av verden, men også av når Norge igjen vil anses for å være et trygt reisemål etter virusepidemien. Vil det også komme restriksjoner på reiseaktivitet?  Vil folk stadig ha råd til å reise?  Mye er usikkert, men det som synes åpenbart er at det vil ta lang tid før reiselivsnæringen igjen blir en næring å regne med her nord.

Problemene koronaviruset skaper vil få påvirke bredt. Vil den nye bydelen på Vervet med Mariott hotell og hundrevis av boliger bli realisert som planlagt? Mackkvartalet med hotell og Musikkens hus? Moxy hotell i Giæverbukta?  Nordbyen boliger? Hva med Hard Rock Café på havneterminalen, kommer den? Faller bunnen ut av boligmarkedet i Tromsø?

Noe som har kjennetegnet utviklingen her nord de siste årtiene er at stadig mer av aktiviteten styres fra kontorer utenfor landsdelen. Strategiene legges i Oslo eller enda lenger unna oss. For at vi skal klare å reise oss igjen etter den uvirkelige situasjonen vi nå er kommet i, trenger vi en plan for oppbygging og utvikling av Nord-Norge fra våre myndigheter. Våre politiske partier må forplikte seg til å være der for landsdelen gjennom å sørge for å utvikle nødvendig infrastruktur og legge til rette for attraktive arbeidsplasser basert på våre rike naturressurser.  Et ja til Nord-Norgebanen og et ja til en fiskeripolitikk som skaper mer aktivitet lokalt rundt om i landsdelen vil være gode utgangspunkt.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse