Annonse
Foto/illustrasjon: Svein Arnt Uhre

Nord-Norgebanen er ÉN jernbane

Avisene Fremover og Nordlys presenterte nylig en artikkel som bidrar til forvirring.  Agenda Nord-Norge v/Roger Ingebrigtsen fremhever der sprikende interesser for ulike jernbanetraseer i nord. Nord-Norgebanen er ikke bare én jernbane uttaler han.

Det utredningsarbeidet som Jernbanedirektoratet nå er i gang med på oppdrag fra Samferdselsdepartementet består i å legge fram oppdaterte tall for kostnad og samfunnsnytte for jernbane Fauske – Tromsø. Dette kalles Nord-Norgebanen og ble grundig utredet i 1992.

Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen har arbeidet i snart 10 år for å fremme saken om Nord-Norgebanen. Tromskomiteen for Jernbane har eksistert i mer enn 30 år, men da med formål jernbane i Troms.

De to organisasjonene har de siste årene samarbeidet for å få til en oppdatering av den omfattende utredningen fra 1992.

Jernbanedirektoratet arrangerte den 8. juni i Tromsø den første av 3 innspillkonferanser. Det ble en konferanse med god deltakelse og mange gode innspill. Informasjon om dette er tilgjengelig på Jernbanedirektoratets hjemmeside under Utredninger.

Invitasjon til nye innspillkonferanser i Narvik (11. september) og på Fauske (2. oktober) er sendt ut. Vi forventer nå at Nordlands politikere stiller opp og bidrar til utredningsarbeidet. Gode og konstruktive innspill vil bidra til en god utredning. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har flere ganger uttalt at et godt grunnlag er viktig for å ta de riktige politiske beslutninger. Den aktuelle utredningen handler altså om strekningen Fauske – Tromsø, ikke andre strekninger. Nord-Norgebanen er bare én jernbane.

Agenda Nord-Norge er for øvrig gjentatte ganger oppfordret av oss til å ta opp Nord-Norgebanen som tema på sine konferanser uten at det har ført til noe. Derimot har eksterne deltakere på konferansen tatt opp saken. I Bodø (2015) ble det i en spontan og uhøytidelig avstemning stilt spørsmål «Bør Nord-Norgebanen utredes innen 2020?». 73% svarte «Ja». Konferansen samlet 400 deltakere. Og i 2016 brakte daglig leder i Civita, Kristin Clemet, saken på banen. Arrangøren av Agenda Nord-Norge har ikke selv satt Nord-Norgebanen på agendaen. Vi oppfordrer dem til å gjøre det i år! Det meste av fisken som eksporteres kommer fra havet (Havet er tema for årets konferanse), så hva passer vel bedre når fisken skal ut på en lengre reise enn å fortsette på miljøvennlig spor, -  forutsatt at det finnes.

Det Nord-Norge trenger aller minst nå er forvirring rundt spørsmålet om nye jernbanestrekninger i nord.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse