Annonse
Soldater fra Brigade Nord gjør klar beltevogner og Scania lastebiler for transport til Bergen med tog fra Narvik. Foto: Ole Sverre Haugli, Forsvaret.

Gratis tips, særlig til Høyre: Hva med å kombinere Nord-Norgebanen med forsvarssatsing?

Noen vil sikkert le godt av et slikt forslag. Men forsvaret trenger gode kommunikasjoner. Siden Nord-Norge er en utsatt landsdel med et lavt folketall i forhold til Sør-Norge, må det sendes både mennesker og materiell fra sør til nord.

Partiet Høyre står i fare for å bli det parti som er nest-mest negativ til forslaget om en ny Nord-Norgebane, bare slått av FrP. Statsminister Erna Solberg (H) har vært svært så avvisende i sine uttalelser. Å være mot Nord-Norgebanen blir av velgerne oppfattet som å være mot næringsutvikling og miljøvennlig moderne samferdsel for å utvikle landsdelen. Ikke en særlig bekvem posisjon for Høyre i valgkamper. Samtidig har Høyre et helt annet problem. Norge bruker idag 1,6% av BNP på forsvaret, mens det er et mål å øke dette til 2%. Kravet om 2% stammer fra NATO, men det har også stor oppslutning blant Høyres medlemmer og velgere. Og siden Høyre har både statsminister, utenriksminister og forsvarsminister i Solberg-regjeringen, så burde det være Høyre som sterkest føler presset om å øke forsvarsbudsjettet. Men det er vanskelig å finne penger til en så stor økning.

Hva med å kombinere Nord-Norgebanen med forsvarssatsing? Dette er ingen ny idé. Einar Sørensen skrev om dette i Nordlys 13. juli. Det har også vært fremmet av representanter fra forsvaret i de møtene som har vært i Jernbanedirektoratets utredningsprosess. Debatten går om hvor dyrt det er å bygge en Nord-Norgebanen, men la oss for å ta i si det vil koste 130 milliarder kroner. Mye penger, ja visst. Men regnet over en lang byggeperiode blir det f.eks. 13 milliarder i året i ti år. Forsvarsbudsjettet for 2019 er på ca 60 milliarder. Hvis en del av denne investeringen regnes inn i forsvarsbudsjettet, vil dette langt på vei bidra til å innfri løftet om å øke forsvarets andel av BNP fra 1,6% til 2%.

Noen vil sikkert le godt av et slikt forslag. Men forsvaret trenger gode kommunikasjoner. Siden Nord-Norge er en utsatt landsdel med et lavt folketall i forhold til Sør-Norge, må det sendes både mennesker og materiell fra sør til nord. Det gjelder under militærøvelser så vel som i en krisetid. Hæren har to tyngdepunkter, Rena i Hedmark og Setermoen i Troms. Ved noen militærøvelser har det vært sendt tungt materiell på tog fra Rena sørover til Larvik. Der har det blitt lastet opp i skip som har seilt langs hele norskekysten og så satt det tunge materiellet i land i Sjøvegan i Troms. Derfra må det så videre på lastebil på vei til Setermoen. Dette er både tungvint og tar tid. Med en Nord-Norgebane kunne det tunge materiellet gått på tog hele veien fra Rena til Setermoen.

Dette med å regne samferdselsinvesteringer som en del av forsvarsbudsjettet har vært gjort før i Norge. Før krigen var forsvarsbudsjettet i millioner der vi i vår tid har milliarder. Under Nygaardsvolds Ap-regjering på slutten av 1930-tallet økte forsvarsbevilgningene fra 34 til 58 millioner kroner. I det som ble kalt «forsvarsforliket av 1937», altså et forlik mellom Ap-regjeringen og de tre borgerlige opposisjonspartiene Høyre, Bondepartiet og Venstre, ble det bevilget ekstra 17 millioner til rene forsvarstiltak, to millioner til sivilt luftvern og to millioner til riksveien gjennom Nord-Norge. Dette eksemplet viser at Norge også tidligere har sett god samferdsel som en del av forsvarssatsingen. Det kan derfor godt begrunnes å bygge Nord-Norgebanen og regne en del av investeringen inn i forsvarsbudsjettet. Ideen er fri til å brukes!


 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse