Annonse

Nord-Norgebanen – må løftes tverrpolitisk!

Når Erna nå fantaserer om førerløse trailere på nord-norske veger, så føles det som et aldri så liten hån mot det som har vært kjempet for i så lang tid.

Enkelte ganger må man vente på riktig vær for å få ideelle forhold for å rulle snøballer store, og dette «været» ser ut til å være kommet nå!  –Og man har ventet veldig lenge. Helt siden uavhengigheten med Sverige først på 1900-tallet, har forhåpninger og satsning på jernbane i nord vært høyt og lavt. Mest lavt. Men enkelte gir seg aldri. Vi opphøyer i så måte Hilde Sagland og hennes tilhengere, med base på lille Olsborg. Deres, og mange andres kamp for dette ser nå virkelig ut til å ha gitt ringer i vannet, for jernbanediskusjonen og kravet om dette har tatt av helt. Forhåpningene er gått fra gnist til ild!

Det som er unikt med denne saken, er at det er mer eller mindre tverrpolitisk enighet nasjonalt om at banen bør bygges. Dessverre er Regjeringens foreløpige innstilling at det blir for dyrt –konkludert etter bestillingsverket som ble gjort av Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet. Men kostnadssummen fikk ikke lagt lokk på saken, slik tydeligvis noen har håpet på. Tvert imot er det nå kommet bensin på bålet. 

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svarte i 2013 på en henvendelse fra Hilde Sagland, hvor han skriver at «Regjeringen har som mål å utvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner». Videre: «Samferdselsprioriteringer i fylkene er også avhengig av lokal støtte, og jeg kommer til å lytte nøye til signalene fra lokaldemokratiet». Nåværende samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) virker ikke like entusiastisk.

Når Erna nå fantaserer om førerløse trailere på nord-norske veger, så føles det som et aldri så liten hån mot det som har vært kjempet for i så lang tid. Høyre og FrP i Regjering vil få et massivt problem når folk og folkevalgte politikere fra også deres partier går imot deres innstilling. Om kort tid er det ingen som våger underkjenne viktigheten av jernbanen.

Miljøfaktoren er innlysende! Det forventede markedspotensialet for personreiser og tonn gods på banen bidrar til vesentlige reduksjoner i utslipp av klimagasser i trafikkfasen sammenlignet med en situasjon uten bygging av en Nord-Norgebane. Det klart største bidraget til reduksjoner i utslipp stammer fra overføring av gods fra andre transportformer til bane. For alternativet med full utbygging, inkludert sidearm til Harstad, kan halvparten av godset på E6 mellom Fauske og Narvik samt på E6 mellom Narvik og Tromsø flyttes over til bane. Det anslås en årlig reduksjon i utslippene på ca 82.000 tonn CO2-ekvivalenter i år 2030, økende til 102.000 tonn i år 2050 (sammenlignet med en situasjon uten Nord-Norgebanen). Dette er tall hentet fra utredningen Jernbanedirektoratet har gjort nylig.
Skal vi nå klimamålene verden har til også oss, kan vi ikke overse at jernbanen veier tungt som miljøfaktor. Et såkalt «grønt skifte» er umulig uten tog!

Nord-Norgebanen er en lokalpolitisk sak, i meget stor grad, så vel som nasjonalpolitisk. Vi lokalpolitikere, også i Målselv, må jobbe for å dundre togsaken igjennom videre oppover via fylkespolitikere og inn på Stortinget. Nord-Norgebanen må tungt inn i Nasjonal Transportplan for 2022-2033 som er under utredning, og her haster det!

Rødt Målselv understreker bare her viktigheten om å stå sammen fordi fellesskap fungerer!  Et stort flertall av hele Norges befolkning støtter byggingen.

Ringvirkningene av en fullt utbygd jernbane nord for Fauske, vil gi potensiale for et videre samarbeid øst/sør-øst over våre landegrenser, både innen turisme og markedssamarbeid. Der er antageligvis et stort samarbeidspotensiale innen jordbruk, skogbruk og fiskerinæring. Nære bånd og gode relasjoner til våre naboland må anses som bare positivt, i en tid hvor fremmedgjøring og fryktspredning omkring ikke-vestlige land ser ut til å skape barrierer. Å bryte barrierer er med på å hindre konflikter, og i verste fall krig.

Vi må slutte å se på forlenginga av jernbanen i nord som en eventyrfantasi som ikke lar seg gjennomføre!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse