Annonse

Nord-Norgebanen: Tenk langt fram

Jernbanedirektoratet la fram sin utredning om Nord-Norgebanen 1. juli, og høringsfristen er 1. oktober. I diskusjonen om Nord-Norgebanen er det viktig å tenke langt fram i tid. Og det er her Jernbanedirektoratets utredning feiler.

Hensynet til klima og miljø og politiske beslutninger i EU/EØS kan komme til å tvinge fiskeeksportørene til å bruke jernbane.

Norge grenser til to EU-land, Sverige og Finland, og Norge er i tillegg sterkt tilknyttet EU gjennom EØS. Derfor burde utredningen grundig ha analysert hva som er EUs nåværende transportpolitikk, og hva som antas å bli den framtidige. Norge er i dag avhengig av Sverige hva gjelder den stadig viktigere jernbaneforbindelsen Narvik-Oslo via Sverige.

Vil denne kunne fortsette eller har Sverige egne prioriteringer som vil komme i veien? Vil EU kreve miljøvennlig transport også innad i Norge, ikke bare fra jernbaneterminalene i Narvik og Kiruna? Vil veitransporten på E8 over Kilpisjärvi kunne fortsette eller vil det også her kunne innføres EU-restriksjoner?

Slike viktige spørsmål burde vært vurdert i Jernbanedirektoratets utredning, og det er en stor svakhet at det ikke er gjort.

En annen stor svakhet i Jernbanedirektoratets utredning er at det såkalte referansealternativet ikke er skikkelig drøftet. Referansealternativet betyr at Norge ikke bygger noen ny Nord-Norgebane.

Hva vil da måtte skje i stedet? Man kan i alle fall anta at E6 da vil måtte utbygges til en langt høyere standard med fire felt mange steder. Dette vil kanskje bli like dyrt som å bygge en godsjernbane. Veivedlikeholdet vil også bli mye dyrere siden vi vet at lastebiler er det som sliter ned veiene, ikke så mye personbilene.

Økt veistandard vil ta mer areal enn en Nord-Norgebane, noe som vil ødelegge natur og ramme reindriftsnæringen. Og vi vil fortsatt få mange møteulykker mellom personbiler og lastebiler. Det er umulig å si nøyaktig hva som vil skje uten en Nord-Norgebane, men Jernbanedirektoratets utredning prøver ikke engang å vurdere dette.

Nordlys 26. august intervjuet en del nordnorske fiskeeksportører som var samlet på Husøydagan. Flere av disse sier at de ikke vil komme til å bruke en eventuell Nord-Norgebane.

Les saken: Vi spurte om næringen vil frakte fisk med Nord-Norgebanen. Svaret er mildt sagt overraskende

Her ses det heller ikke langt nok inn i framtiden. Det er ikke slik at alt annet vil bli som i dag bare med en Nord-Norgebane i tillegg. Hensynet til klima og miljø og politiske beslutninger i EU/EØS kan komme til å tvinge fiskeeksportørene til å bruke jernbane.

Flere av fiskeeksportørene sier at jernbane ikke er rask og effektiv nok. Men det skjer en opprusting av jernbane i hele Europa, for eksempel kommer det etter hvert en ny jernbanetunnel fra Danmark direkte over til Tyskland og Sverige bygger sin Norrbotniabane. I framtiden behøver ikke norsk fiskeeksport gå via Alnabru-terminalen i Oslo, men kan gå direkte til Hamburg, Paris eller Milano.

Jernbane er moderne og framtidsrettet, se bare på hva Kina bygger av nye jernbaneforbindelser. I Tromskomiteen for jernbane vil vi oppfordre organisasjoner, kommuner og andre sender inn sine høringsuttalelser før fristen 1. oktober.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse