Annonse
Målet bør etter min mening være at 15-20% av de som skal arbeide på flyteren til Johan Cstberg skal bo i Nordkapp kommune, skriver Greger Mannsverk. (Foto: iFinnmark)

La oss stifte et lokalt selskap som kan skaffe arbeidskraft til Johan Castberg

På denne måten vil vi sammen bygge samfunn også i nord og sørge for at de nordnorske bedriftene får ta del i det eventyret som pågår utenfor vår kyst.

De fleste i nord forstår godt skuffelsen over at det ikke ble ilandføring av Johan Castberg i Nordkapp kommune. Denne bakrusen fra champagnen i 2013 er absolutt ikke det man håpa på da Nordkapp feira en mulig ilandføring på Veidnes. Det er helt klart lov til å være skuffet, men etter min mening så må vi i nord også ta mer lærdom av dette. Og den viktigste lærdommen er å ta en mye mer proaktiv rolle, for å få delta i utbygginger i våre nærområder.

I Petroleumslovens paragraf 1-2 står det:

“Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.”

Denne paragrafen er oljeselskapene og de store leverandørbedriftene fullstendig klar over, de har bare i nokså stor grad latt være å følge den. Kimek i Kirkenes har deltatt i alle de store utbyggingsoppdragene som har vært gjennomført her til lands etter Equinors utbygging av Snøhvit. Under utbyggingen av Snøhvit leverte vi mer enn 140.000 timer innen sveising og rørarbeid. Dette ble kun mulig ved at Equinor tok ansvar og hjalp oss til en kontrakt med Kværner. Etter det første oppdraget fulgte vi så videre med Kværner og Aibel til deres verft på Vestlandet, hvor vi har arbeidet sammen med dem på prosjekter, ikke bare til nord, men til hele landet.

I 2017 fikk Kimek sammen med CCB Subsea en kontrakt på overhaling av 5 stk Cap-X, utstyr som for første gang hadde vært brukt i boreoperasjoner. I august 2019 ble vi utrolig stolte da Kimek og CCB Subsea med fornyet tillitt fikk kontrakt på nybygging av 3 stk Cap-X til bruk i Nordsjøen. Dette er vårt første oppdrag med nybygging inn mot offshore industrien, og hvor Equinor er kunde. I november i år fikk vi videre en kontrakt på nok en Cap-X, som skal leveres til våren i 2020.

Gjennom disse mulighetene, som Kimek har fått deltatt i, har vi blitt en av de største pådriverne for at også vi i nord skal få vår rettmessige del av det arbeidet som skal utføres utenfor vår kyst. Her står etter vår mening Equinor i en særstilling. Vår historie viser at Equinor har gått foran og tatt hele landet i bruk, ved å legge til rette for at lokale bedrifter kan delta. Kimek har fått delta både i utbygging og i produksjon, og Equinor har vist at vi i Nord-Norge både kan delta og er ønsket med av bransjen. På denne måten har Equinor vist seg som «best i klassen» av oljeselskapene, men også de kan gjøre mer for å etterleve Petroleumslovens paragraf 1-2.

For Oljeselskapene og de største leverandørene har enda behov for en bedre forståelse av at det ikke er miljøvernerne som kommer til å stoppe en eventuell oljevirksomhet i nord. Det er det nemlig heller Nord-Norges befolkning som vil gjøre, om de opplever å ikke få nok igjen fra virksomheten. I dag er det et klart flertall for å fortsette med Olje og Gass utvinning blant befolkningen i Finnmark, men det er ingen selvfølge at dette vil vedvare med mindre det vil bli tilført flere oppdrag og arbeidsplasser i nord.

For å få til dette er det som nevnt også viktig at vi lokalt finner de nisjene hvor det er mulig og naturlig for oss å delta. For 10 år siden drømte vi på Kimek om kontrakter i mange100-millionersklassen. Disse ønskene har vi heldigvis forlatt. For til de store prosjektene på norsk sokkel skal vi fortsette å bruke verftene på Vestlande som er de beste verftene i verden når det gjelder kvalitet og leveringsdyktighet. Involveringen av nordnorske bedrifter bør heller skje i samspill med vestlandsverftene, at våre ansatte arbeider og produserer sammen med bedriftene der. Med en slik modell vil vi opparbeide oss nordnorsk kompetanse og erfaring, og kan med det følge prosjektene når de skal ferdigstilles og igangsettes.

Det er etter min mening ikke noen god ide å bygge opp en stor og ny produksjonskapasitet innen offshoresegmentet i nord, men dette betinger helt klart at vestlandsverftene er enige om samarbeidsmodellen. Mindre produksjonsoppdrag skal selvfølgelig da også gjøres i nord, men det viktigste for oss her oppe vil være å få delta i drift og vedlikeholdskontraktene i nord. Da får vi kortreist arbeidskraft og en jevn belastning for våre nordnorske bedrifter.

For å få dette til må Equinor, Vår Energi, Aker BP, Lundin og de store leverandørene til olje og gass virksomheten ikke bare dele opp kontraktene i mindre deler, men de må også ønske oss med, og ha dette som et premiss for de som får vedlikeholds- og modifikasjonskontraktene. Et samarbeid basert på dette vil generere nordnorske ringvirkninger og vil være med på å sikre en «licence to operate» som vi alle er avhengige av.

På denne måten vil vi sammen bygge samfunn også i nord og sørge for at de nordnorske bedriftene får ta del i det eventyret som pågår utenfor vår kyst. Det er helt klart et viktig bidrag til å bremse fraflyttingen fra Nord-Norge.

Hva nå med Nordkapp kommune? La oss stifte et selskap der, et selskap som har som hovedmål å kvalifisere arbeidskraft som kan arbeide på flyteren til Johan Castberg. Målet bør etter min mening være at 15-20% av de som skal arbeide på flyteren skal bo i Nordkapp kommune. For det vil alltid være billigere å busse personell fra Honningsvåg til Hammerfest, for å fly dem ut til flyteren, enn å fly dem opp fra Vestlandet. En absolutt vinn-vinn-situasjon, der vi får kortreist arbeidskraft og lokale firma som deltar og skaper verdier som blir igjen i Nordkapp kommune.

Dette er en proaktiv samarbeidsmodell til bruk også i andre prosjekter – en modell som både vil etterleve paragrafer og den nordnorske befolkningens ønsker og krav. Et fundament for et langsiktig oljeeventyr også i nord. Dette betinger at oljeselskapene og de store leverandørene forstår at denne samarbeidsmodellen er viktig for hele landet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse