Annonse
Livet og forskningskarrieren til Stein Rokkan er en unik reise fra periferien i Nord-Norge til sentrum av internasjonal samfunnsforskning. Det er en fascinerende fortelling som relativt få kjenner til. Takket være denne biografien kan flere bli kjent med Stein Rokkan, skriver Jonas Stein.

Nord-Norges fremste vitenskapsmann

Stein Rokkan var Norges fremste samfunnsforsker, og den nordlendingen som har bidradd mest til internasjonal vitenskap. Harvard, Yale og Stanford lokket med lukrative professortilbud, og han ble æresdoktor ved fire forskjellige universiteter. På tross av dette er han relativt ukjent i Nord-Norge. Den nye biografien av Arild Stubhaug kan forhåpentligvis gjøre noe med det.

Det var egentlig den avdøde politiske redaktøren i Bergens Tidende, Sjur Holsen, som skulle skrive biografien om Stein Rokkan. Arild Stubhaug tok over arbeidet i 2014 og det er et imponerende arbeid som er lagt ned. Spesielt viktig er det at Stubhaug fikk intervjuet Rokkans kone Elizabeth før hun gikk bort. Det gir en rekke førstehåndskilder om Rokkans liv og virke og kombinert med et rikholdig referanseverk er dette en av bokens store styrker.

Stubhaug gir et svært godt bilde av Rokkans oppvekst i Nord-Norge. Dette er en periode som det til nå har vært lite kunnskap om. Rokkan var født i Vågan i Lofoten i 1921, men familien flyttet senere til Narvik. Han var et skolefaglig geni og gjennomførte examen artium to år før tiden. Samtidig hadde han et ambivalent forhold til sin far, læreren, redaktøren og brannkonstabelen Georg Rokkan. Han var i opposisjon til faren fra puberteten. Forholdet ble ikke noe bedre av at faren i etterkant av krigen ble dømt for sitt korte medlemskap i NS. Samtidig viser Stubhaug hvordan oppveksten i nord påvirket Rokkans liv og virke. Det er ikke overraskende om farens bok Statens knugende knyttneve over Nord-Norge kan ha påvirket sønnens teorier om asymmetriske maktforhold mellom sentrum og periferi.

Den unge Rokkan forlot Nord-Norge for studier i fransk ved Universitet i Oslo i 1939. På grunn av krigen ble studiene avbrudd. Da studentene ble arrestert klarte Rokkan å komme seg nordover og siden han ble erklært udyktig kom han seg unna arbeidstjeneste. I stedet for ble hele 1944 brukt på hytta i Holandshamn i Lofoten hvor han leste metervis med bøker og levde fiskerbondelivet med onkler, tanter og søskenbarn.

Etter krigen reiste Rokkan tilbake til Oslo, og bygde seg en enorm internasjonal forskerkarriere med opphold på de største universitetene i Frankrike, Storbritannia og USA. Likevel valgte han, på tross av lukrative tilbud, å bygge opp sitt eget fagfelt, institutt og forskningsmiljø i Bergen rundt sammenliknende politikk. Stubhaug viser hvordan Rokkan først og fremst var dedikert til vitenskapen og hele tiden på søken etter ny kunnskap. Rokkan holdt en nøytral posisjon og stemte aldri ved valg. Det eneste som kan sees på som en politisk posisjonering er hans oppgjør med studentradikalismen, som først og fremst skyldtes deres, etter Rokkans mening, svakt funderte kritikk av en positivistisk og kvantitativ samfunnsforskning som Rokkan selv representerte.

Rokkans reisevirksomhet var enorm og selv om det er interessant er kanskje den eneste svakheten med boka at noen av detaljene om disse reisene kunne vært lagt i det rikholdige fotnotearkivet. Rokkan bygde opp flere av de viktigste internasjonale samarbeidsorganisasjonene for statsvitenskap og annen samfunnsforskning, og hans nettverk av samarbeidspartnere var imponerende. Han samarbeidet med de største internasjonale stjernene fordi han var en av dem. Hans egen forskning var stort sett skrevet på engelsk og det er kanskje en av grunnene til at han er relativt lite kjent, spesielt i Nord-Norge.

Stubhaug klarer i boken å gi en god innføring i Rokkans forskning, som også folk uten omfattende universitetsstudier kan forstå og nyttiggjøre seg av. Som forsker kombinerte Rokkan sine kunnskaper som humanist og filolog, med utstrakt trening i kvantitativ statsvitenskap. Han leverte nøkkelbidrag innen flere disipliner, og med disse skapte han begreper og rammer som preger både fagfolk og lekfolks forståelse av norsk politikk og samfunn. Begreper som sentrum-periferi, motkulturer, kryssende konfliktlinjer, og formuleringen om at stemmer teller, men ressurser avgjør er bærebjelker i diskusjoner om det norske samfunn den dag i dag.

Livet og forskningskarrieren til Stein Rokkan er en unik reise fra periferien i Nord-Norge til sentrum av internasjonal samfunnsforskning. Det er en fascinerende fortelling som relativt få kjenner til. Takket være denne biografien kan flere bli kjent med Stein Rokkan.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse