Annonse
Troms og Finnmark Høyres fylkestingskandidat Cecilie Mathisen mener vi må tørre å satse på de yrkesfagslinjene som næringslivet vårt har behov for.

Nord-Norges viktigste ressurs - lærlingen

For at næringslivet i Troms og Finnmark skal kunne fortsette å vokse og utvikle seg, er vi avhengige av nye og dyktige fagfolk. NAVs bedriftsundersøkelse fra 2019 viser at 23 prosent av virksomhetene i Troms har rekrutteringsproblemer på grunn av for få kvalifiserte søkere. Vi har med andre ord et næringsliv som ønsker å utvide og skape flere arbeidsplasser, men som ikke får muligheten på grunn av mangel på fagfolk

Høyre mener yrkesfagene er avgjørende for å skape et sterkt næringsliv, som kan bidra til nye arbeidsplasser og verdiskapning i regionen vår.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har rundt 9 av 10 virksomheter i Troms og Finnmark færre enn 10 ansatte. Tallet er ikke overraskende, og viser at vi har mange små bedrifter rundt om i regionen vår som er med på å skape fagmiljø og arbeidsplasser. De fleste av disse små bedriftene har imidlertid få ressurser og lite kapasitet til å i tillegg kunne drive med opplæring, som igjen gir en høyere terskel for å kunne ta inn lærlinger. Dette er en av grunnene til at 1 av 4 av landets lærlinger i dag står uten lærlingplass. Å utdanne lærlinger og skape lærlingplasser er et felles ansvar og noe som hele samfunnet nyter godt av.

Høyre mener yrkesfagene er avgjørende for å skape et sterkt næringsliv, som kan bidra til nye arbeidsplasser og verdiskapning i regionen vår. Det er også viktig da de vi utdanner her i Troms og Finnmark har større sannsynlighet for å bli værende. Yrkesfagene må få større oppmerksomhet og anerkjennelse slik at flere ønsker å bli yrkesfagsarbeider, og slik at næringslivet vårt får den nødvendige kompetansen de trenger for å utvikle seg. Høyre vil ha et yrkesfagsløft i Troms og Finnmark, og for å få det til må vi starte med to ting.

For det første må vi gjøre yrkesfagopplæringen bedre og tørre å prioritere de yrkesfaglinjene som Troms og Finnmark har behov for. Da må det i selve yrkesfagopplæringen legges til rette for et tidligere og tettere samarbeid mellom skoler og bedrifter. Det er lærlingen og det praktiske som må stå i sentrum, og derfor mener Høyre at vi må innføre en vekslingsmodell på alle videregående skoler. En vekslingsmodell vil gjøre at elever som av ulike grunner ikke ønsker å bruke de to første årene på en skolebenk har større frihet til å gå rett i praksis. Fokuset må være på faget eleven skal spesialisere seg i.

For det andre mener Høyre at vi må gjøre det mer attraktivt for bedriftene å ta inn lærlinger. Før Høyre kom i regjering i 2013 sto lærlingtilskuddet nærmest urørt, men fra 2013 og frem til i dag har regjeringen økt lærlingtilskuddet en rekke ganger. Økningen har bidratt til en nasjonal økning i lærebedrifter med over 18 prosent, og hele 32 prosent kun i Finnmark. Men vi er enda ikke i mål, derfor må vi sørge for at denne utviklingen fortsetter. Det offentlige og private må også ta et større samfunnsansvar med å ta inn lærlinger. Høyre mener at det derfor alltid i anbud og levering av varer og tjenester, må stilles krav til at bedrifter og underleverandører til fylket har lærlinger og tar inn lærlinger.

Høyre satser på yrkesfag. Vi vet at Norges viktigste ressurs er dyktige fagfolk. Satsningen har vist seg å gi resultater, og Høyres politikk har slått alle rekorder i både antall og andel læreplasser og lærlinger. Mens Arbeiderpartiet snakker om yrkesfag, leverer vi ikke bare politikk men også resultater. Dette skal vi fortsette med i det nye fylket Troms og Finnmark.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse