Annonse
Dersom Stortinget ikke tar jordbruket på alvor den 16. juni, står vi ved en dramatisk skillevei for nord norsk matproduksjon, skriver Ole-Anton Teigen. Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Nordnorsk matproduksjon ved en skillevei

Et hvert land skal produsere den maten en kan til sine innbyggere – dersom ikke – tar ikke landet ansvar for en bærekraftig og framtidsretta utvikling.

Tirsdag 16. mai ble det brudd i årets jordbruksforhandlinger mellom staten og et felles jordbruk (Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag).

Avstanden mellom partene var på nærmere en milliard kroner. I løpet av 10 intense dagers forhandlinger var ikke statens forhandlingsutvalg under ledelse av Leif Forsell villig til å komme jordbruket i møte.

Nå går statens åpningstilbud til Stortinget – først til Næringskomiteen, og så til endelig avgjørelse den 16. juni i Stortinget.

Stortingsflertallet vedtok ny landbruksmelding for 3 uker siden der de slo fast at Norge skal ha et livskraftig landbruk over hele landet og at bøndene skal løftes økonomisk slik at inntektsgapet mellom sammenlignbare arbeidstakere og bønder skal tettes.

Dette har jordbruket tatt på alvor – noe som også bare skulle mangle – og levert et kravdokument som i KRONER skal ha det samme påslag som andre har fått ved årets lønnsforhandlinger pluss 10 prosent tetting av inntektsgapet til sammenlignbare grupper.

Småbrukere og bønder reagerer kraftig på at man aldri blir tatt på alvor når det gjelder hvilke økonomiske muligheter næringa skal ha.

Dersom Stortinget ikke tar jordbruket på alvor den 16. juni, står vi ved en dramatisk skillevei for nord norsk matproduksjon.

Nord norske småbrukere og bønder –

  • produserer rein og trygg mat til nord norske forbrukere
  • produserer et åpent og velstelt kulturlandskap
  • beitende småfe og storfe holder gjengroinga i sjakk
  • hver av dem bidrar til 4 arbeidsplasser i transport, industri og andre tilknyttede næringer innen service- og tertiærnæringene
  • har stor betydning for den stadig voksende turistnæringa i nord
  • opprettholder stabiliteten i nord norske bygder og bidrar til dugnadsånd og fellesskapsholdninger.

Et hvert land skal produsere den maten en kan til sine innbyggere – dersom ikke – tar ikke landet ansvar for en bærekraftig og framtidsretta utvikling – på kort sikt og ikke minst i et lengre perspektiv.

I Nord Norge kan småbrukere og bønder produsere mye mer rein og trygg mat enn i dag, men ved de holdninger og beslutninger som blir tatt av Storting og regjering så bygges nord norsk matproduksjon ned, som igjen medfører at nyrekruttering inn i næringa blir enda vanskeligere enn den burde være.

Nå må Stortingsflertallet ta ansvar for ei positiv og bærekraftig utvikling av nord norsk matproduksjon og gi matprodusentene det økonomiske løftet de er ærlig verd – dersom ikke - står landet ved et veiskille for nord norsk matproduksjon som ingen ønsker og heller ikke ser konsekvensene av ved en framtidig matkrise i Europa/verden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse