Annonse
Avinors inntekter fra taxfreeordningen finansierer i prinsippet alle flyplassene i Finnmark, Troms og Nordland. De to eneste som går med overskudd er Bodø og Tromsø. Disse to er imidlertid helt avhengige av trafikken fra de små, så svekkes nettverket rundt, taper også de to, skriver Parats Vegard Einan. Foto: Gaute Bruvik, Avinor Foto:

Nordnorske flyplasser trues av ideologi

​​​​​​​Flypassasjeravgiften viser hvor viktig taxfreeordningen er for distrikts-Norge, skriver Parats nestleder Vegard Einan.

Avinors inntekter fra taxfreeordningen finansierer i prinsippet alle flyplassene i Finnmark, Troms og Nordland.

Nordlys skriver i sin leder den 26. April; Vi registrerer at de som ivrer mest for å gjøre det dyrere å reise med fly i distriktene og mellom landsdelene, gjerne er de samme som kan gjøre bruk av tog, buss eller trikk i og rundt hovedstaden. Det føyer seg inn i et mønster hvor utformingen av norsk klimapolitikk ikke tar hensyn til demografi og geografi.

Tilsvarende skriver fylkestingsrepresentantene fra Troms Arbeiderparti, at ”flyseteavgiften er feilslått miljøpolitikk”.

Fra Parats side er vi enige i begge betraktninger. Flyseteavgiften er feilslått miljøpolitikk, og de som ivrer for den er ikke de som er avhengige av fly for å komme seg til sykehus, fotballkamp, eller bringe kunder og turister til reiselivet i distriktene.

Men det er viktig å se helheten i norsk luftfartspolitikk. Det er ikke kun spontant innførte avgifter som truer flyplassene i Nord-Norge. Parat frykter i likhet med Avinors egne beregninger, at en eventuell monopolisering av taxfreeordningen, vil bli en like feilslått alkoholpolitikk. Noe også distriktene må betale for.

Jeg håper både Nordlys og fylkesrepresentantene fra Troms nå våkner opp og kjenner sin besøkelsestid.

Nordlys kan ikke både være mot miljøavgift, og samtidig være tilhenger av monopolisering eller fjerning av taxfreeordningen, dersom man faktisk er bekymret for flytilbudet i distriktene. De to sakene henger tettere sammen enn man kan like å tro.

Tilsvarende kan ikke politikere fra Nord-Norge på kommune- fylkes- eller stortingsnivå klage på flypassasjeravgiften og kalle den skadelig for flytilbudet, samtidig som man mener taxfreeordningen skal endres. Det siste er noe spesielt Senterpartiet har tatt til ordet for.

Det er også verdt å merke seg at de tre senterpartirepresentantene som nylig foreslo at taxfree skal monopoliseres, kommer fra Hedmark, Buskerud og Hordaland. Tre fylker som ikke har småflyplasser, fylker der innbyggerne heller ikke er avhengige av fly for å komme seg rundt innen rimelig tid. Hva representantene fra Senterpartiet i Nord-Norge mener er uvisst. De har vært overraskende stille i denne debatten.

Forslaget endte i februar med at regjeringen bes utrede taxfreeordningen i løpet av 2018. Saken er altså ikke avgjort ennå, og kommer opp igjen i Stortinget når utredningen er klar.

Avinors inntekter fra taxfreeordningen finansierer i prinsippet alle flyplassene i Finnmark, Troms og Nordland. De to eneste som går med overskudd er Bodø og Tromsø. Disse to er imidlertid helt avhengige av trafikken fra de små, så svekkes nettverket rundt, taper også de to.

Dersom noen, etter å se konsekvensene av innføringen av flypassasjeravgiften som utgjør nøyaktig en milliard kroner, fortsatt tror at Stortinget med endret taxfreeordning likevel vil finansiere og ivareta flyplassene i Nord-Norge, bør enhver tvil være fjernet nå.

Ingen av partiene på Stortinget, uansett farge, har hittil vist vilje til å legge mer penger i opprettholdelse av flyrutetilbudet i distrikts-Norge når de er i posisjon. Det er som kjent lettere å love i opposisjon, enn å holde løftene når man får makten.

Avinor beregner de vil tape hele ett tusen millioner dersom monopolisering av taxfree får flertall. Du trenger ikke mastergrad i statsvitenskap for å forstå at flyplasser i utkant-Norge ikke står øverst på listen en sen budsjettkveld, omtrent like langt fra både Hasvik, Sørkjosen og Evenes, som fra Paris og Frankfurt.

Passasjerene i sør og vest vil fortsatt kunne kjøpe billig taxfree i utlandet, men innbyggerne i Nord-Norge vil ikke få alternativ reisevei til verken sykehus eller skole. Reiselivet og idretten vil fortsatt måtte forholde seg til avstander som sett fra innsiden av bomringen i Oslo, der diskusjonen går mest på mer eller mindre sykkelveier, virker mer eksotisk enn problematisk.

Om noen fortsatt mener småflyplassene vil få penger på statsbudsjettet, også etter en endring av taxfreeordningen, er det bare å se til flypassasjeravgiften. Da kan man snakke om dobbel straff for Nord-Norge, og feilslått politikk, men da kan det være for sent.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse