Annonse
Vi krever at landsdelen bygges og at premissene for politikken for nord også legges i nord. Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet, skriver SVs fylkesledere i nord, Christian Torset (Nordland) og Bjarne Rohde (Troms og Finnmark).

Nord sett fra sør

«Idéen om å bygge Nord-Norgebanen er så ulønnsom og dårlig at planene bør legges innerst inne i Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana» sier Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum (Nordlys, 29. juli). I tillegg raljerer han over nordlendinger som ikke forstår å føye seg for demokratiske vedtak vi er uenige i.

Jernbanedirektoratets utredning om Nord-Norgebanen som ble lagt fram 1. juli viser riktig nok at banen etter deres mening ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Men for det første hefter det vesentlige usikkerheter med beregningene, og for det andre er det ikke utelukkende om et prosjekt er beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt som avgjør om det bør bli bygget. Hele den gjeldende nasjonale transportplan (NTP) er samfunnsøkonomisk ulønnsom i milliardklassen.

Stavrum mener vi må finne oss i at Nord-Norgebanen blir vurdert opp mot andre ting som koster penger. Det er forsåvidt bare rimelig. Men det må også vurderes opp mot ting som ikke kan vurderes i penger. Hva koster tryggheten på nordnorske vinterveger der stadig mer gods fraktes på vogntog? Hvilke manglende muligheter for å utvikle samfunn og næringsliv går vi glipp av uten en framtidsrettet transportåre? Hva koster det for klimaet å la være å bygge jernbane? Har vi egentlig råd til å la være?

Demokrati er mer enn bare flertallsvedtak. Det handler også om å la folk bli hørt i saker som angår dem. Og, før beslutninger blir tatt, bør flertallet også grundig vurdere alternativer.

Hvor seriøst ble det egentlig vurdert å beholde Andøya flystasjon? Hvor seriøst ble det vurdert å la Nord-Norge forbli i tre fylker, særlig når det viser seg at ingen oppgaver av betydning blir overført til fylkesleddet, og Finnmark fint kunne klart å overta de oppgavene som blir overført? Her bestemte flertallet like godt at Nord-Norge uansett skulle deles i to, men ikke hvor, før de nåværende regjeringspartiene avtalte på bakrommet at det var Troms og Finnmark som skulle slås sammen.

Gang etter gang, på område etter område, blir vi fortalt fra majoriteten sørpå at det finnes bare ett farbart alternativ, og i den grad vi får lov å påvirke er det bare detaljer det går an å endre noe på. Enten saken gjelder regionreform, fiskeripolitikk, forsvar, eller som nå, jernbane, så går det samme vegen.

Ja, det er et folkelig opprør i nord. Opprør er å ta makt heller enn å godta avmakt. Landsdelen er rik på ressurser, men det er ikke gitt at de kommer oss som bor her til gode. Vi krever at landsdelen bygges og at premissene for politikken for nord også legges i nord. Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet.

Christian Torset, fylkesleder Nordland SV

Bjarne Rohde, fylkesleder Troms og Finnmark SV

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse