Annonse
Den typiske studenten ved Nord-Troms studiesenter er en 37 årig dame, og 90% av de som tar videreutdanning her blir i vår region, skriver lederen i Nord-Troms regionråd. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nord-Troms studiesenter - hva nå?

I 2018 feirer UiT NAU 50 år med sine 10 studiesteder (Campuser). Nord-Troms ønsker å bli det 11. studiestedet.

Nord-Troms Regionråd med alle 6 kommunene har i en årrekke i samarbeid med Troms Fylkeskommune drevet og finansiert Nord-Troms Studiesenter. En suksess historie som ved årsskifte står i fare for å bli nedlagt. Resultatene og tallene fra 2006- 2016 viser hvor viktig dette tilbudet er:

          •         1.022 Studenter, ca. 100 pr.år

          •         21.015 Studiepoeng, i snitt ca.2000 studiepoeng hvert år

          •         40 kurs

          •         1.193 kursdeltakere, ca.120 studenter pr.år. 

En undersøkelse viser også at den typiske studenten ved studiesenteret er en 37 årig dame, og at 90% av de som tar videreutdanning, blir i vår region. 

Det rekrutteres også andre studentgrupper som ikke universitet klarer å rekruttere, og man får økt kompetanse på en rekke områder, som er svært etterspurt i regionen.

I stortingsvalgkampen i 2013 lovet sentrale politikere fra Troms å få finansieringen på plass. Dette ble dessverre ikke innfridd.  I neste omgang fikk vi beskjed om at de hadde økt budsjettet til Universitetet, som skulle bidra til finansiering av studiesenteret. Så enkelt var det heller ikke og det siste er at man jobber med dette i sammenslåinga av Troms og Finnmark. Dette er nevnt som en av oppgavene i ekspertutvalgets utredning for nye oppgaver til det nye fylket.

Dette mener vi er en ansvarsfraskrivelse fra dagens regjering. Finansiering av studiesentrene burde og skulle vært finansiert i sin helhet av staten. Når vi også ser at Studiesenteret på Finnsnes har  en årlig bevilgning på nesten 6 millioner, blir dette helt feil. Først var Studiesenteret på Finnsnes finansiert direkte over Statsbudsjettet, men ble fra 2016 overflyttet til Universitetet, som direkte finansierer Studiesenteret på Finnsnes med driftstilskudd. De to studiesentrene i Troms utfører samme jobb i sin region, så det oppleves som en urimelig forskjellsbehandling når ikke begge har samme finansiering!

Nord-Troms Studiesenter trenger kun 2 millioner for å få en forutsigbarhet i drifta, slik at vår region får den etterspurte kompetansehevingen vi så sårt trenger.

Kommunene har tilrettelagt bibliotekene slik at studentene kan bruke lokalene til studier og samlinger, noe som har og er en suksess og en rimelige løsning for drifta.

Høyere utdanning i hele landet er statlig ansvar. Derfor er det viktig å sikre finansieringa. Vi har ikke tid å vente til reformen som kanskje kommer etter 2020.

I 2018 feirer UiT NAU 50 år med sine 10 studiesteder (Campuser). Nord-Troms ønsker å bli det 11. studiestedet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse