Annonse
Kanskje vil Stortinget stoppe nedleggelsen på Nesna? Foto: Hans Petter Sørensen

Nord Universitet – hvor ble det av forskningsetikken?

Det vi har sett til nå er en «massiv forglemmelse» av viktig informasjon – eller det noen vil kalle tilbakeholdelse- og selektiv databruk

I lys av Nord universitets selverklærte satsning på fremdragende forskning (eksellens), har det blitt mange som nå stiller spørsmål om universitetsledelsens troverdighet på disse områdene. Spesielt i saken om ny studiestedsstruktur på Helgeland (der Nesna og Sandnessjøen nå er vedtatt nedlagt) ser det ut som om krav til etikk og god forskningsskikk har vært mangelvare. Selv innenfor egne rekker er det flere ansatte som nå føler seg fortvilet overfor en uprofesjonell og sentralstyrt styringskultur.

Som forsker og universitetsansatt skal en jobbe ut fra etablerte normer som fremmer redelighet og kvalitet (stikkord er bla sannhet, fullstendighet og åpenhet (Tranøy, 1986)). Forskningsetikkloven gir også eksempler på hva vitenskapelig uredelighet kan være:

Tilbakeholdelse, villedning, samt selektiv eller skjult kassering av uønskede resultat (Forskningsetisk bibliotek).

Gjelder redelighet også Nords ledelse?

Nylig har et knippe Nesna-forskere fått en pris for sine fremdragende arbeider innenfor tverrfaglige læringsprosjekter. Disse representerer Nords mange høyt kvalifiserte ansatte der man følger strenge krav til alt forskningsmessig og akademisk arbeid. Mange (ansatte, studenter, politikere) lurer nå på om dette også gjelder universitetets ledelse, og flere brenner nå inne med uavklarte spørsmål rundt nedleggelsen av Nesna og Sandnessjøen. Her er noen av dem:

  • Hvorfor unnlater Nord universitet å presentere tabellene som viser bedre søkning til Nesna i forhold til Bodø - med dertil bedre resultater fra studentbarometrene?

  • Hvorfor unnlater Nord å fortelle om en forskningsproduksjon i Nesna som er fullt på høyde med Bodø og Levanger - innenfor samme fakultetsområde?

  • Hvorfor ignorerte Nord nærmere 300 kritiske høringsuttalelser til ny studiestedsstruktur? (De hevdet man gikk grundig i gjennom tusenvis av sider på få dager – enkle kontrollspørsmål kunne kanskje avsløre noe annet?)

Må Stortinget instruere universitetet?

I disse tider har Stortingets utdannings- og forskningskomite hatt høring om nedleggelsene i Sandnessjøen og Nesna. Pga den nåværende parlamentariske situasjon, er det få som forventer konsekvenser for Nord universitet, men ting tyder på at saken kan gå videre (f.eks i kontroll og konstitusjonskomiteen. Et nytt Storting er for øvrig på plass etter valget 2021).

Gode kontrollspørsmål om denne (skinn)prosessen kan avsløre det mange mistenker: et svakt faglig arbeid, fordekte hensikter, samt et uredelig brudd på fusjonsavtalen. For å få grumset fram i lyset, anbefaler vi Stortinget en videre granskning av følgende spørsmål:

  • Hvorfor unnlater Nord å informere om at det «forsvant» rundt 200 IKT-studieplasser fra campus Helgeland etter fusjonen (der også de fleste IKT-ansatte led samme skjebne)?

  • Hvorfor unnlater Nord i høringsdokument til Stortinget å opplyse om planlagte studienedleggelser og nullopptak på campus Helgeland (f.eks bachelor og årsstudium i økonomi og ledelse)? Jfr Nords egne nettsider (Handelshøyskolens studieportefølje 2020-2021).

  • Hvorfor unnlater Nord å få fram at det har blitt tatt opp langt færre sykepleierstudenter på Helgeland etter at utdanningen i Sandnessjøen ble eliminert?

I denne artikkelen stilles mange spørsmål vi håper kan bli utredet og basert på akademias normer for sannhet, fullstendighet og åpenhet. Mange mener struktursaken var rigget på forhånd for å kunne sentralisere utdanningen gjennom «kreativ bruk» av statistikk og generell villedning. Det vi har sett til nå er en «massiv forglemmelse» av viktig informasjon – eller det noen vil kalle tilbakeholdelse- og selektiv databruk.

Forskere som tas for uredelighet mister sin troverdighet, og kommer i liten eller ingen grad tilbake til akademia. I noen tilfeller mister de til og med jobben sin. Hvis slik atferd derimot gjelder et universitets ledelse, oppstår det flere urovekkende problemstillinger og spørsmål.

Kanskje kan Stortinget nå avsløre dette spillet om høyere utdanning på Helgeland, og kanskje vil også dette spørsmålet bli stilt: Nord universitet – kan dere virkelig ikke bedre enn dette?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse