Annonse
"Å være, eller ikke være", blir spørsmålet for Høgskolen og tettstedet Nesna. (Foto: Nord universitet)

Nord Universitet - å konstruere en sannhet, å selge en løgn, men å leve med et svik?

“Something is rotten in the state of Denmark!” På denne måten prøvde Shakespeare å gi utrykk for et korrupt og råttent system der makthaverne drev et kynisk spill overfor hverandre og folket. Her var løgn, svik og moralsk korrupsjon hovedingrediensene i en trist sammenblanding av galskap, personlige ambisjoner og statelige anliggender.

Folk godtar ikke at Nesna som historisk nav for Helgelands lærerutdanning blir ofret og fratatt sin stedsidentitet pga innbilt inntjening og tullete sentraliseringsideer

Når offentlige finansierte institusjoner åpenbarer seg i et maktspill om penger og akademisk fortreffelighet, er det mange som ikke kan tro at dette faktisk skjer akkurat nå, sågar i eget samfunn. Dette foregår altså ikke i Hamlets Danmark, men på vårt eget Helgeland. Nord Universitet har forledet en hel region til å tro på deres lovnader, men avsløres nå gradvis for i en tidlig fase å ha planlagt en avstengning av all høyere utdanning på Nesna og i Sandnessjøen.

Hvordan er det så mulig å få gjennomslag for et konstruert villedende narrativ som forteller at en velfungerende lærer- førskolelærer- og sykepleierutdanning ikke har livets rett? De er altså så langt utenfor “det gode selskap” at de ikke engang kan fortsette sin eksistens?

I 30- og 40 tallets Tyskland ble det systematisk skapt en fortelling om andre folkegrupper som “annen-rangs”, mens den ariske rase ble fremhevet som den naturlig overlegne. Denne beretningen ble gjentatt så mange ganger at en hel nasjon faktisk begynte å tro at dette var virkeligheten.

Maktmenneskene skjønte at et metodisk og gjentagende budskap førte fram, da under forutsetning av god planlegging, en utarbeidet strategi, og opparbeidet gjennomslagskraft. For å nå fram med denne vanvittige og ideologiske forakten for andre mennesker, ble det hele koordinert av et eget og velutviklet propagandaministerium.

Ingen i Nord Universitets organisasjon skal beskyldes for sympatier med overnevnte ideologi, men en bør våkne opp og reflektere over at strategiske metodevalg ofte gir de resultater man til en hver tid måtte ønske seg. Den iscenesatte fortellingen om Nesna som “ikke god nok”, ble nok påbegynt for mange år siden, men regi og ordlyd ble finslipt etter den skjebnesvangre tvangsfusjoneringen som gjorde konstruksjonen Nord Universitet mulig.

Målet og “den endelige løsningen” denne gangen var altså lærerutdanningen på Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. For å komme dit har man brukt store ressurser i produksjonen av et forvrengt budskap om at nedleggelsene er nødvendig for å bedre forskning og høyere utdanning på Helgeland. Når man så legger til bruken av manipulerende statistikk, et usunt forgreningssammensurium mellom universitet, betalte konsulentbyråer, media og departement - ser man konturene av metoder som ikke er noe demokrati eller universitet verdig.

Tross denne intrikate nettverksbyggingen som spinner nettet sitt rundt “annenrangs” høyere utdanning på Helgelandskysten, har sentralmaktens fortelling nå begynt å slå sprekker. Man forregnet seg nok noe når det har blitt allment kjent at Nesna (tross lengre demontering) i flere år har levert en god lærerutdanning, med dertil høyere søkertall enn Bodø. Det ble ytterligere et brudd i samme narrativ når studentbarometrene for Nesna viste bedre score, samtidig som forskningsproduksjonen her overgikk Levanger og Bodø (med god margin) på flere av fagfeltene.

Er det så mulig å lære noe av litteraturen- så vel klassisk som faghistorisk? Finnes det kanskje ledetråder her som kan føre oss til innsikt og klarhet for den uforståelige tragedien en nå opplever i høgskolesektoren på Helgeland? Forhåpentligvis kan et innblikk i historiske maktstrukturer gi lærdom om hvordan slike drives fram, men også hvordan de kan falle. Dette kan faktisk bli resultatet når et svakt universitetsfundament ikke tåler belastningen av skjulte agendaer, løftebrudd og totalt mangel på regional tillitt.

Nord Universitets sentraliserende brutalitet i landsdelen har de siste månedene fått folk på Helgeland til å uttrykke dyp sorg, og mange føler det som en uvirkelig, nærmest traumatisk unntakstilstand. Denne regionale utdanningskatastrofen har nå vekket titusenvis av mennesker til mobilisering og sinne mot et hjerteløst spill for oppnåelse av strategiske mål og økonomisk gevinst.

Folk godtar ikke at Nesna som historisk nav for Helgelands lærerutdanning blir ofret og fratatt sin stedsidentitet pga innbilt inntjening og tullete sentraliseringsideer. Det godtas heller ikke at studiestedene i regionen fjernes av mennesker uten dømmekraft - der de ved misbruk av tillit og posisjon har mistet all legitimitet på store deler av Helgeland.

Kanskje kan Nord Universitet selge en løgn, kanskje kan de til og med vinne denne skammelige kampen - men kan de virkelig leve med et svik?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse