Annonse
Når NOKUT, på bakgrunn av den sakkyndige komiteens rapport og Nord universitets merknader, skal fatte sitt vedtak er det ikke bare Nord universitet som er oppe til (konte-)eksamen. Det vil være rettet stor oppmerksomhet mot hvordan NOKUT behandler denne, etter vår mening, svært alvorlige misligholdelse av doktorgraden, skriver Jan Selmer Methi. (Foto: Nord universitet)

Nord universitet, Reid Hole og doktorgraden

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole, forsøker å gi et svar på Raymond Lilleviks innlegg «Juks med doktorgrad?» Det kan være vanskelig for utenforstående å vite hva dette egentlig dreier seg om, men det er også vanskelig for innvidde å forstå hva Reid Hole egentlig svarer på i forhold til Lilleviks innlegg.

Sett fra Senter for Praktisk Kunnskap (SPK) er det min påstand at Reid Hole driver ren tildekning av saken.

1. Hvordan havnet Nord universitet i denne situasjonen i forhold til doktorgraden? Kort fortalt: For å tilpasse doktorgraden til fusjonen (2016) mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble det gjort flere endringer både innholdsmessig i forhold til fagområdet og i forhold til hvordan doktorgraden skulle organiseres og forvaltes. Da disse endringene kom gjorde SPK, som drev doktorgraden, alle ledd i organisasjonen oppmerksom på faren ved å gjøre disse endringene. SPK mente doktorgraden ikke lenger var innenfor den akkrediterte. Til og med NOKUT ble gjort oppmerksom på dette allerede i 2016. SPK ble ikke hørt. Jukset kunne begynne. Reid Hole tar ikke opp dette.

2. Den siste endringen som gjelder ble gjort gjennom et styrevedtak høsten 2017. Her deles doktorgraden opp i to og fordeles mellom fakultet for lærerutdanning (FLU) og fakultet for helsefag (FSH). Den opprinnelige doktorgraden skulle gjelde for alle profesjons-utdanningene, ikke bare to. Da NOKUT henvendte seg til Nord universitet i september 2018 var det styrevedtaket i 2017 de ba Nord universitet begrunne og dokumentere var i overensstemmelse med den akkrediterte doktorgraden og de gjeldende forskrifter og retningslinjer for akkrediterte doktorgrader. Reid Hole nevner ikke dette med et ord. Jukset bare fortsetter.

3. Nord universitet klarte ikke å svare på oppgaven fra NOKUT, og NOKUT hadde ikke annet valg enn å anvende den strengeste form for reaksjon; en revisjon av doktorgraden. Hvem var ansvarlig saksbehandler for styrevedtaket? Reid Hole sammen med de to dekanene FLU og FSH. Jukset fortsetter.

4. Nord universitet fikk frist til 1. mars 2019 på å levere fra seg en egenrapport som skulle dokumentere og vurdere alle endringer som har vært gjort siden doktorgraden ble akkreditert i 2009. Styret vedtok en plan for arbeidet og som Reid Holes riktig skriver, ble det nedsatt en styringsgruppe, en referansegruppe og en fagkomite. Reid Hole ble leder av styringsgruppen og skulle lede prosessen. Fagkomiteen skulle skrive egenrapporten og kvalitetssikre den med hjelp fra referansegruppen. Det Reid Hole skriver i Nordlys er ikke feil, for det var planen. Det er det Reid Hole ikke skriver som er problemet. Hva skjedde? Uten forvarsel oppløste rektor fagkomiteen midt under prosessen og bestemte at noen utvalgte (?) skulle avslutte skrivingen av egenrapporten. Jukset sprer seg i hele Nord-systemet.

5. I egenrapporten står det likevel at fagkomiteen har skrevet den. Det er altså direkte feil. Referansegruppen hadde ett oppstartmøte, deretter ingen. Noen innspill kom likevel fra bla. de som representerte Senter for praktisk kunnskap som skrev den opprinnelige doktorgraden. Det er altså riktig at planen var å «sikre gode faglige innspill». Problemet er at de ikke er brukt slik i egenrapporten. Det dreier seg om systematisk juks.

6. Mine eksempler er bare noen av de feil, mangler og fordreininger som egenrapporten inneholder. Det bør imidlertid nevnes at ingen av de endringene som er gjort i forhold til doktorgradens innhold, struktur og forvaltning er gjort med utgangspunkt i en faglig diskusjon. Alle beslutninger er gjort av personer i maktposisjoner uten faglig kompetanse tilknyttet fagområdet. Administrasjonen er dermed trukket inn i jukset.

7. Ett av medlemmene i den opprinnelige fagkomiteen opplevde dette jukset så provoserende og uholdbart at vedkommende gjorde ledelsen oppmerksom på at det ville bli sendt en dissensrapport til NOKUT. Den har NOKUT sendt videre til den sakkyndige komiteen. Her ligger det et håp om opprydning i jukset.

8. En ting er hva som står i egenrapporten og dissensrapporten, en annen ting er hvordan doktorgraden forvaltes i praksis. Det er verre enn det som står i tekstene. For Nord universitets ledelse må det være et åpent spørsmål om de som i realiteten er ansvarlig for at Nord universitet er havnet i denne situasjonen er kompetente til å berge restene dersom NOKUT gir universitetet muligheten til å rette opp skjevhetene. 

Når NOKUT, på bakgrunn av den sakkyndige komiteens rapport og Nord universitets merknader, skal fatte sitt vedtak er det ikke bare Nord universitet som er oppe til (konte-)eksamen. Det vil være rettet stor oppmerksomhet mot hvordan NOKUT behandler denne, etter vår mening, svært alvorlige misligholdelse av doktorgraden.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse