Annonse
Det som virker uforståelig for mange er hvorfor lokale myndigheter ikke prioriterer løsninger som bringer mer penger i en slunken lokal økonomi. Nå hadde man utvilsomt mulighetene. Det synes klart at lokale løsninger og mulig positive effekter på lokal økonomi, snakkes ned både av de selskapene som har tilpasset seg dagens system, og det politiske flertallet i kommunen, skriver Knut Bjørn Lindkvist. Foto: Ragnhild Gustad

Hvorfor vil ikke Nordkapp-politikerne prioritere løsninger som gir mer penger i en slunken kommunekasse?

De offentlige myndighetene har latt den høyst sannsynlig ulovlige praksisen på Nordkapp fortsette i de 22 årene som er gått siden RICA overtok. Dermed er festerne av Nordkapp-platået blitt mer og mer offensive i sin strategi for å fjerne begrensingene om Friluftsloven setter.

Kristina Hansen er ordfører i Nordkapp kommune og samtidig Arbeiderpartiets ordførerkandidat i det nye storfylket Troms-Finnmark. Hennes tilsvar til politisk redaktør Skjalg Fjellheim om «det lettlurte folket» er interessant. Hun anklager Fjellheim for ikke å skjønne Nordkappsaken, og hun forsvarer en arealplanlegging som vil privatisere Nordkapp, og dermed også de store konsernene som har inntatt Nordkapp.

Det er ikke diskutabelt at de nåværende festerne av Nordkapp, RICA konsernet, har tjent meget store penger på en høyst sannsynlig ulovlig inngangsavgift til Nordkapp. Det er ikke diskutabelt at de har fått advarsler fra både Miljø- og klimadepartement og Sivilombudsmann om at bompenge- praksisen deres på Nordkapp ikke er i samsvar med Friluftsloven, og må endres, og at de over hode ikke rettet seg etter noen av reglene før de ble truet med straff av departementet i 2011.

Det er selve dette bruddet på Friluftsloven som jeg anser for avgjørende for hvordan Nordkapp kommune ser på løsningene. De offentlige myndighetene har latt den høyst sannsynlig ulovlige praksisen på Nordkapp fortsette i de 22 årene som er gått siden RICA overtok. Dermed er festerne av Nordkapp-platået blitt mer og mer offensive i sin strategi for å fjerne begrensingene om Friluftsloven setter. Derfor kom også planene om «møblering av friluftsområdet» som ble lansert, og som vil oppheve friluftsområde-statusen med tiden. Ordfører Kristina Hansen har selv lite til overs for Friluftsloven. Og det kan synes som denne holdningen har vokst med årene. Hun har ved en rekke anledninger uttalt seg negativt om loven, og har sagt at den overhode ikke gjelder for Nordkapp, sist for noen dager siden i det politiske planutvalget som styrer arealplanprosessen. I svaret til Skjalg Fjellheim sier hun riktig nok det motsatte.

Det som virker uforståelig for mange er hvorfor lokale myndigheter ikke prioriterer løsninger som bringer mer penger i en slunken lokal økonomi. Nå hadde man utvilsomt mulighetene. Det synes klart at lokale løsninger og mulig positive effekter på lokal økonomi, snakkes ned både av de selskapene som har tilpasset seg dagens system, og det politiske flertallet i kommunen. At lokal forvaltning av et friluftsområde hadde vært på sin plass, med arbeidsplasser og kompetansebygging, er opplagt, men snakkes altså ned. Det samme skjer med en lokal overtakelse av parkeringsplassen, som absolutt kan forsvares økonomisk. Men et lokalt forvaltet friluftsområde eller parkering blir i hvert fall ikke en ønsket oppgave for en ordfører som har gjort bekjempelse av Friluftsloven på Nordkapp, og forsvar for de store eksterne selskapene, til sin kampsak.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse