Alle tre nordnorske fylkene fått redusert sine rammer gjennom regjeringens nye inntektssystem. For Nordland betyr det 285 millioner mindre å rutte med. Det er en av grunnene til at vi ville reforhandle kulturavtalen, skriver fylkesråd Aase Refsnes (SV) i Nordland.

Nordland satser på kultur i nord!

Jeg kan garantere at Nordland ikke trekker seg ut av det kulturelle samarbeidet i nord. Tvert imot, så står visjonen i Den nordnorske kulturavtalen fast.

Et oppslag i Nordlys 2. januar har fått tittelen «– Nordland trekker seg vekk – Ny nordnorsk kulturavtale.» Her fremstilles det som om reforhandlingene av Den nordnorske kulturavtalen viser at Nordland fylkeskommune ikke er med på videreutvikling av kulturlivet i Nord-Norge. Ingen fylkespolitikere fra Nordland er forøvrig sitert i saken.

Dette inntrykket forsterkes gjennom kommentarartikkelen «Kultursamarbeidet i nord rakner» av journalist Bjørn Harald Larsen i Nordlys 9. januar. Her fremmes det en rekke påstander som ikke er riktig.

Det hevdes blant annet at Nordnorsk filmsenter i Honningsvåg vil få problemer på grunn av vedtak i Nordland. Dette er med all respekt å melde en fullstendig misforståelse. Jeg oppfordrer journalisten til å lese seg opp før man ødelegger en viktig debatt og godt samarbeid. For det første er senteret for lengst flyttet til Tromsø. For det andre er det ingen endring for filmsenteret i den nye kulturavtalen. Derimot har vi klart å styrke film sin plass i avtalen gjennom at Filmfond Nord har kommet inn som et nytt tiltak.

Det stilles også spørsmål om hvorvidt politikerne i Nordland aner hva TVIBIT er. Til det vil jeg bare si at vi kjenner godt til deres virksomhet også i Nordland. Men, Tvibit var ikke en del av avtalen tidligere heller, og har dermed ikke fått dårligere vilkår. Jeg er gjerne med på en videre debatt om kulturen i nord, men da forventer jeg at man forholder seg til virkeligheten.

Jeg vil gjerne bidra med noen fakta i saken:

Det er viktig å slå fast at alle de tre nordligste fylkene er enige om den nye Nordnorske kulturavtalen. En avtale som, på lik linje med alle andre samarbeidsavtaler, det er helt naturlig å revidere med jevne mellomrom. Vi står sammen om avtalen, selv om vi alle gjerne ville bruke mer midler på kultur.

Alle tre nordnorske fylkene fått redusert sine rammer gjennom regjeringens nye inntektssystem. For Nordland betyr det 285 millioner mindre å rutte med. Det er en av grunnene til at vi ville reforhandle kulturavtalen.

Nordland fylkeskommune bruker 14 millioner kroner i året på kulturavtalen. 1 million går til Festspillene i Nord-Norge (FINN) i Harstad. Det betyr at FINN får mer støtte fra oss enn noen av festivalene i Nordland. Å kalle dette for en vandalisering er mildt sagt merkelig!

En landsdelsavtale må være balansert. I forhandlingene av avtalen, falt også viktige kulturtiltak for landsdelen fra Nordland ut - Se kunst i Nord-Norge og Den nordnorske kunstutstilling. Disse tar nå Nordland ansvar for å videreføre.

Det viktig at alle fylkene føler at de får mye igjen for samarbeidet. Det er et mål at de som mottar støtte bør være spredt over hele landsdelen, og at mange kulturuttrykk er representert. I den nye avtalen er blant litteratur kommet inn som nytt satsingsområde. Dette og Filmfond Nord er det Nordland som har løftet inn i samarbeidet. Etter mitt syn danner avtalen et meget godt grunnlag for å utvikle kulturlivet i nord videre. Kultursamarbeidet i nord er godt og vil fortsette å være nettopp det.

Jeg kan garantere at Nordland ikke trekker seg ut av det kulturelle samarbeidet i nord. Tvert imot, så står visjonen i Den nordnorske kulturavtalen fast; Det nordnorske kultursamarbeidet skal bidra til et profesjonelt kulturliv som er mangfoldig, inkluderende og med høy kvalitet. Kulturlivet skal være en drivkraft for utvikling og vekst i landsdelen og ha et internasjonalt perspektiv.

Å påstå at Nordland trekker seg vekk faller på sin egen urimelighet. For å være helt klar på det - Nordland satser på kultursamarbeidet i nord.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse