Annonse
REAGERER: Gruppeleder Erlend Svardal Bøe i Tromsø Høyre mener Nordlys' politiske redaktør Skjalg Fjellheim kommer med synsing som ikke er basert på hva regjeringen faktisk har gjort.

Nordlendinger er vel også nordmenn, Skjalg?

Nordlys sin politiske redaktør kan å provosere, men konklusjonen er først og fremst trist.

Politikk som er bra for Norge, er bra for Nord-Norge. Nordlendinger er tross alt også nordmenn, om ikke Fjellheim har andre forestillinger.

Det tok ikke lang tid etter at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre hadde presentert den nye regjeringsplattformen på Jeløya, før Nordlys og politisk redaktør Skjalg Fjellheim hadde gjort opp sin dom over plattformen: «Den nye regjeringserklæringen inneholder en klar og tydelig strategi for pelsdyr, men ikke for Nord-Norge».

Det skal Fjellheim ha, han kan å provosere og komme med syrlige sammenligninger. Men konklusjonen er først og fremst trist. Den viser hvor lite fremtidstro Fjellheim har på vegne av Nord-Norge.

Mener virkelig Skjalg Fjellheim at vi som bor og lever i Nord-Norge, er så voldsomt spesielle og stakkarslige at vi må ha en egen særskilt politikk for Nord-Norge i en regjeringsplattform? Jeg tror ikke det.

Politikk som er bra for Norge, er bra for Nord-Norge. Nordlendinger er tross alt også nordmenn, om ikke Fjellheim har andre forestillinger.

I sin dom over regjeringsplattformen ramser Fjellheim opp flere grunner til at varsellampene burde blinke for Nord-Norge.

I et av punktene skriver Fjellheim at det er mye som tyder på at den nye regjeringen i plattformen allerede har senket ambisjonene for investeringer til samferdsel i nord fordi det i plattformen står at en skal «etterstrebe å følge opp mål og ambisjoner i NTP». Det må være grenser for hvor langt en skal tolke ting i verste mening.

For det første tror jeg ikke regjeringspartiene hadde lagt frem og fått vedtatt en NTP en selv ikke hadde tro på at en ville oppfylle.

For det andre er det ingenting som er kontroversielt med å skrive at en skal etterstrebe noe. Husk at den borgerlige regjeringen i forrige periode klarte å overoppfylle en NTP som var utformet av den rødgrønne regjeringen.

For det tredje kommer Fjellheim her med synsing som ikke er basert på hva regjeringen faktisk har gjort på samferdselsfeltet i Nord-Norge. Fra 2010 til 2013 var riksveginvesteringene i Nord-Norge på 5,3 milliarder kroner. Fra 2014 til 2017 var de på 12,3 milliarder kroner.

Det viser at regjeringen har prioritert Nord-Norge med konkrete samferdselskroner. Ambisjonene er ikke mindre fremover. I NTPen som ble vedtatt i fjor vår, er det satt av 40 milliarder kroner til investeringsprosjekter i Nord-Norge. 17 milliarder kroner i første planperiode. For øvrig har regjeringen fra 2014 til i dag bevilget 1,5 milliarder kroner i ekstramidler til fylkesvegene i Nord-Norge.

Fjellheim skriver også i sin dom over regjeringsplattformen at «Erna Solberg er i ferd med å redusere nordområdene til et regionalt anliggende for landsdelen». Begrunnelsen hans for dette er at en i plattformen «kun finner seks små, summariske og intetsigende linjer om nordområdene».

Vi kan krangle så mye vi vil over hvor mye blekk som er brukt på et papir for å skrive om nordområdene, men det er ikke det som avgjør hva som er god nordområdepolitikk. I nord møtes utenriks- og innenrikspolitikken, og nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde.

Det har regjeringen slått fast i sine nordområdestrategier, sist i strategien som ble lagt frem våren 2017. Frem mot 2025 skal det investeres opp mot 635 milliarder kroner i Nord-Norge. Det er god nordområdepolitikk.

Nordområdene er ikke lenger kun av regional interesse, men av nasjonal og internasjonal interesse. Regjeringen skal fortsette å styrke den samlede innsatsen i nord for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. 

Den nye regjeringsplattformen bidrar til å bygge landet ved å legge til rette for vekst, utvikling og nye muligheter. Det innebærer for Nord-Norge sin del en offensiv satsning på samferdsel, kunnskap, næringsrettede tiltak og innovasjon som bidrar til å skape flere arbeidsplasser og fortsette utviklingen i Nord-Norge.

Når jeg treffer mennesker og næringsliv, opplever jeg først og fremst positivitet og fremtidstro. Nord-Norge opplever en raskere økonomisk vekst enn resten av landet og har landets laveste arbeidsledighet. Men vekst og utvikling kommer ikke alltid uten bekymringer og utfordringer, heller ikke for Nord-Norge.

Det vi virkelig trenger å diskutere, er hvordan vi skal klare å gjøre landsdelen mer attraktiv, og hvordan vi skal klare å tiltrekke oss nok arbeidskraft, og arbeidskraft med riktig kompetanse.

Det er disse tingene vi må fokusere på, ikke hvor mange linjer det står om Nord-Norge i en regjeringsplattform. For det går faktisk ganske bra i landsdelen vår.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse