Annonse
Landbruksskolen på Gibostad har betydd enormt mye for landbruksnæringa i Troms og i Nord-Norge. Ja, en kan lure på hvordan det hadde stått til med landbruket i Troms om ikke landbruksskolen på Gibostad hadde eksistert? skriver Per-Inge Søreng.

”Den nordligste paa hele Jorden” - 100 nye å

Ja, en kan lure på hvordan det hadde stått til med landbruket i Troms om ikke landbruksskolen på Gibostad hadde eksistert?

”Den nordligste paa hele Jorden” - ja, slik er tittel på jubileumsheftet til Senja videregående skole, avdeling Gibostad, da skolen markerte de 100 år i 2014.

Allerede i 1896 kom det forslag fra noen ordførere at det bør opprettes en praktisk skole for landungdom. I 1912 ble det fatta vedtak i fylkestinget og det ble bevilget 30.000 kroner til innkjøp av en eiendom på Gibostad. Ved oppstart var det 24 da dyrka mark, 9 melkekyr, 1 okse, 2 oksekalver, 2 smågris og 2 hester.  

Det første året hadde skolen 20 elever og i løpet av de første 25 år ble det uteksaminert 635 agronomer. Timeplanen var omfattende og som en kuriositet kan nevnes at de hadde 18 timer sang.

I 1914 fikk skolen navnet Tromsø amts landbruksskole og i 1919 Troms fylkes landbruksskole for å endre navn igjen i 1925 til Troms landbruksskolen.

Den store endringen i navn ble vedtatt i 1991 da fikk skolen navnet Senja videregående skole og i 2011 ble skolen slått sammen med Finnfjordbotn videregående skole under navnet Senja videregående skole, avdeling Gibostad. Skolen på Gibostad har drevet med Agronomutdanning (grønn linje) siden 1914 og fiske og fangst (blå linje) siden 2000.

Jubileumsheftet er skrevet av en redaksjonskomite ledet av David Wulff Sæther.

Landbruksskolen på Gibostad har betydd enormt mye for landbruksnæringa i Troms og i Nord-Norge. Ja, en kan lure på hvordan det hadde stått til med landbruket i Troms om ikke landbruksskolen på Gibostad hadde eksistert?

I 2013 var det fare for at skolen skulle bli nedlagt, men heldigvis tok politikerne tak og bestemte at skolen skulle bestå.

Senja videregående skole, avdeling Finnfjordbotn,  har fått gode lokaler etter siste utbygging, men avdelingen på Gibostad som utgjør Gårdsbruket, trenger sårt til renovering og investering.

Skolen har laget en omfattende utregning om hva som må gjøres for at Gårdbruket skal være oppdatert og kunne tilbys ungdom fra Nord-Norge.   Kostnadene er beregnet til 30 millioner kroner.

Fylkesrådet i Troms har laget ei sak til Fylkestinget i juni og er enig i at oppgradering må til innenfor ei ramme på 30 mill., og som et strakstiltak foreslås det å bevilge 950.000 kroner til utstyr i  2019. Jeg regner med at Fylkestinget vi slutte seg til innstillingen og gjøre alt som er mulig for at skolen på Gibostad skal utvikles i tråd med dagens krav til en moderne skole!

KrF støtter skolens forslag til tiltak, og fylkesråd Ane Marthe Sani og repr. fra Senja KrF besøkte Senja videregående skole, avd Gibostad, siste mandag. ”Den nordligste paa hele Jorden” må utvikles for nye 100 år!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse