Annonse
Byggingen av Bjarkøyforbindelsen som Troms fylkesting har vedtatt er i gang, kostnadssprekk gjør at prosjektet vil koste over 1 milliard kroner. Illustrasjon: Statens Vegvesen.

Nordlys og Bjarkøy-forbindelsen

Istedet for å sutre burde Nordlys ta et blikk på Tromsø by.

Når Sør-Troms har lykkes med realisering av noen viktige vegprosjekt kan det naturligvis forklares.

I en lederartikkel 13.august kritiserer Nordlys fylkestingets satsing på Bjarkøyforbindelsen.  Artikkelen forteller oss først og fremst at det fortsatt «er hakk i plata»  når ulike miljø i Tromsø skal debattere veg. Evige omkamper har sjelden resultert i noe positivt.  Så er det faktisk ikke så vanskelig å være enig i at Sør-Troms har oppnådd ganske gode resultater med hensyn til vegbygging. Det ene viktige vegprosjektet etter det andre blir realisert. At vegvedlikeholdet i Troms er katastrofalt dårlig er absolutt alle politikere enig i. De fleste er faktisk også enige i at den viktigste årsaken til dette er at staten i 2010 overlot vedlikeholdsansvaret for 118 mil veg til fylket – uten å overføre tilsvarende penger til dette.

Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til å være på mellom 6 og 9 milliarder. Før den såkalte forvaltningsreformen var det samme etterslepet beregnet til 1,8 milliarder. Det er  lett å se hva som er hovedforklaringen på dårlige fylkesveger. Det har veldig lite med Bjarkøyforbindelsen å gjøre.  Så er det like lett å være enig i at i og rundt Tromsø har det vært stillstand i aktuelle vegprosjekt i altfor mange år.  Tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen fra Høyre var nylig ute i Nordlys med nok et omkamputspill med kritikk av Bjarkøyforbindelsen. Det hadde nok vært betydelig mer konstruktivt å bruke kreftene på å oppnå enighet internt i Tromsøs eget politiske miljø.

Det er nok ikke hestehandelsvirksomhet på fylkeshuset som er hovedforklaringen på at vegprosjekt etter vegprosjekt i og rundt Tromsø står i stampe. Når Sør-Troms har lykkes med realisering av noen viktige vegprosjekt kan det naturligvis forklares. Vegpakke Harstad har allerede ført til store forbedringer på innfartsvegen til byen. Etter en del innledende uenighet samlet de avgjørende partier seg om et bompengeprosjekt i samsvar med vegmyndighetenes anbefalinger. Ikke fordi vi liker bompenger, men fordi vi forsto at det var helt nødvendig for å komme videre. Vegvesenet som faginstans er alltid en svært viktig samarbeidspart. I Tromsø er vegvesenet gjort til hovedfiende. I Tromsø blir vegvesenets faglige vurderinger latterliggjort og herjet med.

Avisa iTromsø hadde i sommer en lederartikkel der vegdirektøren personlig ble sjikanert på det aller groveste. Jeg har absolutt ingen tro på at slik virksomhet fører fram til noe positivt. Ikke fordi jeg tror at vegdirektøren lar sine faglige vurderinger påvirke av slike sjikanøse utspill, men fordi dette er et bilde på hvordan sterke krefter i Tromsø har gjort vegvesenets fagfolk til motspillere –ikke medspillere. Politikere i FrP/Høyre har gjort seg selv til «fagfolk» på veg – noe de absolutt ikke er. Det er dessverre blitt altfor synlig. I arbeidet med realiseringen av tunneler, rassikring og andre vegprosjekt i Sør-Troms har samhold og tverrpolitisk enighet stått i høysetet. Når «alle» drar sammen oppnås det resultater. Det gir styrke. Slik har det dessverre ikke vært i Tromsø. Det forrige byrådet (Høyre/FrP) baserte all sin politiske virksomhet på alenegang og konfrontasjon. 

Behandlingen av innfartsvegen E -8 har vært en katastrofe som så langt kun har endt i at prosjektet ikke er prioritert i Nasjonal Transportplan – på tross av at prosjektet er viktigere enn de fleste andre i landet. I diskusjonen om ny Kvaløyforbindelse startet det samme byrådet akkurat samme negative politiske spill, mens vegvesenets svært fornuftige tilrådinger har blitt harselert med. Jeg er blant de politikerne som tror at vegvesenets faglige vurderinger er betydelig mer å stole på enn både mine egne og andre politikeres synsinger om faglige forhold vi knapt har noe greie på. Det er min overbevisning at absolutt alle i og rundt Tromsø vil tjene betydelig på å legge alle omkamper døde – også med tanke på en Bjarkøyforbindelse som heldigvis snart er en realitet. Negativ surking over tapte kamper har aldri ført til noe positivt – hverken på fotballbanen eller i politikken. Når Tromsøs eget politiske miljø finner sammen om felles satsing på viktige vegprosjekt er vi mange som har lyst til å heie dem fram. Det som er viktig er hva som er Tromsøs beste – ikke Høyres, FrPs eller Arbeiderpartiets beste.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse