Annonse

Nordlys som kilde til mer uro og frustrasjon

Det har vært prøvd mange forskjellige typer innsparing, men det har aldri hatt ønsket effekt. Merforbruket har vedvart, uansett om det er «rødt» eller «blått» styre i byen.

Nordlys' leder 20.03 omtaler tillitsreformen som et ideologisk eksperiment, og at Tromsø kommune har satt Tildelingskontoret som «første offer», at det skal nedlegges – med et pennestrøk?

Nordlys er med slike oppslag en kilde til å skape mer uro og mer frustrasjon blant de ansatte. Tro hvem som blir «offer nummer to…?»

Det de ansatte sammen med oss tillitsvalgte har behov for er riktig informasjon og medvirkning i prosessen som skal se på hvilke endringer som kan gjøres, ikke bare på Tildelingskontoret, men på alle enheter i kommunen som er berørt av innsparingen.

Undertegnede finner det svært betenkelig at Nordlys bruker slike sterke begrep, uten dekning for det. Vedtaket i formannskapet sa «legges ned i sin nåværende form» - det betyr at man på lik linje med alle andre enheter innenfor helse og omsorg skal se på hvilke endringer som kan/vil være kostnadsbesparende.

Tillitsreformen er ikke noe som er kommet nå, det var noe som samarbeidspartiene gikk til valg på og er beskrevet i Kystens Hus-erklæringen. Således blir vedtaket i formannskapet en bestilling til administrasjonen om å starte en prosess. Reformen er også et godt utprøvd alternativ (og ikke noe ideologisk eksperiment) som flere har innført med bakgrunn i at det ikke har vært harmoni mellom kvalitet og kostnad.

I løpet av 2018 skal det utarbeides et system der budsjett for timefinansierte tjenester gjøres om til et «vedtaksbudsjett». Dette vil gjøre det mulig å følge med på om tildelingen skjer innenfor vedtatte rammer.

Det er heller ingen ansatte som skal «ofres». De gjør en fantastisk jobb på Tildelingskontoret, på lik linje med alle de øvrige i pleie og omsorg.

Jeg har vært Hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune i 8-9 år, og i alle de år har helse og omsorg hatt et merforbruk i henhold til budsjett. Det har vært prøvd mange forskjellige typer innsparing, men det har aldri hatt ønsket effekt. Merforbruket har vedvart, uansett om det er «rødt» eller «blått» styre i byen.

Vi har tidligere kuttet tjenester, lagt brukere på stuer og bad - og to og to på enerom for å unngå bøter fra UNN, alt har hatt kortvarig og liten effekt.

Avdeling for helse og omsorg har store utfordringer med rekruttering og sykefravær. Vi har i tjenesten hatt opptil 600 årsverk tilkallingsvikarer. Nå etablerer vi bemanningskontor. Flere av tilkallingsvikarene får fast ansettelse, slik at de kan gå til banken og få lån, om de har behov for det.

Vi har etablert en heltidskultur og utarbeidet tre særavtaler som faglærte/høyskoleutdannede kan inngå, et ledd i heltidskulturen som også vil være medvirkende til at ansatte får større stilling.

Dette er tiltak som vil medføre mer kontinuitet i tjenesten, mindre sykefravær og mindre behov for å leie inn fra byrå - som er en kostnadsdriver.

Fagforbundet er i likhet med de ansatte i kommunen skeptisk til å kutte 200 mill i 2018 i tjenesten og ser det ikke som realistisk å klare det i løpet av ett år.  Men hvis vi skal klare å «snu skuta» må vi starte en plass. Hvis vi med å endre systemet kan gi faglig forsvarlige tjenester med god kvalitet, som er rimeligere i drift, er det kanskje nøkkelen til en varig stabil tjeneste.

Det ansatte skal være trygg på, er at vi vil delta og følge opp alle prosesser, og sørge for at risikoanalyser blir utført. Vi vil også følge med på at tjenesten opprettholder en forsvarlig standard overfor brukerne.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse