Annonse
NÆRE NABOER: Det er en fare for at gammel vane kan gjøre årvåkenheta noe sløv, og det å følge autopiloten kan være farefullt, skriver Jens Ingvald Olsen om forholdet mellom Nordlys og det som skjer i nabobygget rett over parken - rådhuset i Tromsø. Foto: Tromsø kommune

Nordlys' ferd over Rådhusparken

Overskrifta er temmelig dramatisk, det hadde vært alvorlig om den var riktig, men dette er ikke annet enn «Fake News».

Nordlys har tett oppfølging av hva som foregår i nabobygget på sørsida Rådhusparken. Det er bra. Men det er likevel en fare for at gammel vane kan gjøre årvåkenheta noe sløv, og det å følge autopiloten kan være farefullt. Det gjør også at andre skuters ferd kan misoppfattes.

Fredag 26.mai er det Tromsø kommunes økonomirapport I/2017, (øk.rapp I) som er tema for lederartikkelen i Nordlys, «Kommuneskutas ferd mot Robek». Robek er ikke noe geografisk sted, men at fylkesmannen blir en slags «overkommunestyre» fordi den økonomiske styringa i kommunen ikke tilfredsstiller statens krav. Overskrifta er temmelig dramatisk, det hadde vært alvorlig om den var riktig, men dette er ikke annet enn «Fake News». Nordlysredaksjonen har uten tvil gode analytiske hoder og skribenter, men jeg stiller likevel spørsmål ved hvor grundig lederskribenten har lest og analysert øk.rapp I/17 før fredagens lederartikkel ble produsert. 

Joda, det er ikke tvil om at en prognose på et merforbruk i 2017 i forhold til vedtatt budsjett for helse&omsorgs-sektoren på 105 millioner kr er svært alvorlig. At dette dreier seg om å gi nødvendig og lovpålagt helsehjelp til kommunens innbyggere, synes imidlertid ikke å affisere Nordlys i det hele tatt. Er Nordlys mer interessert i oppslag om at pasienter ikke får den helsehjelpa de har krav på? Hvis Nordlys hadde lest gjennomgangen i øk.rapp I/17 av årsakene til aktivitetsavviket, så går det frem at tildelingskontoret har tildelt helsehjelp for 46,5 mill kr mer enn budsjett fordi pasienter og brukere har krav på dette. Dette gjør igjen at hjemmetjenesten, som får den største belastninga med å ivareta pasientene må skaffe ekstra ressurser for å håndtere dette. Naturligvis medfører dette at drifta blir mindre rasjonell og den blir fordyrende. Pasientene som utskrives fra UNN, og får videre helsehjelp i Mellomvegen 100, er sykere og krever mer personell enn tidligere år går det frem av øk.rapp I/17. Dette gjør at det blir umulig både for hjemmetjenesten og for eksempel Mellomvegen 100 å holde sine budsjett.

For oss i Rødt, som er en del av den politiske ledelsen, er det svært viktig at arbeidet som er startet for en djuptgripende analyse av årsakene til kommunens stadig økende ansvar og økonomiske belastning i helse & omsorgssektoren videreføres.  Dette både for å synliggjøre samhandlingsreformens økende konsekvenser, sjukdoms og skadeutviklinga i befolkninga, men ikke minst synliggjøre Stortinget og Regjeringas ansvar for å gi kommunen økonomisk handlingsrom for de lovpålagte oppgavene. De ansatte i tjenesten gjør en heroisk jobb. Det omfattende omstillingsarbeidet som er igangsatt, basert på tillit til de ansattes fagkompetanse, og tilrettelegging for heltidsstillinger er avgjørende for å komme nærmere balanse mellom budsjett og driftsnivå.

Jeg ser også at saker som har hatt stor politisk- og mediaoppmerksomhet har gått Nordlys hus forbi når øk.rapp 1/17 er lest: Overgang til formannskapsmodell er hele 5 mill kr billigere enn budsjettet! Likeså at kommunens budsjett  for Arctic Race 2017 er redusert fra 6,4 mill kr til 4,8 mill kr, der 3,8 mill kr er ny bevilgning og 1 mill kr tas fra allerede bevilgning til posten Arktisk hovedstad. 

Det er merkelig at Nordlys i sin utpeking av kurs ikke har fått med seg at det i økonomirapport I/2017 går frem at vi har opparbeidet et disposisjonsfond på 118 millioner kr. Dette er jo ikke uvesentlig, for å si det mildt, når det skal vurderes om det er grunnlag for å sende oss til «skafottet». 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse