Annonse

Nordlys' fiskeri-stigmatisering

I kjent stil forsøker Nordlys å stigmatisere Fiskebåts rolle i norsk fiskerinæring ved å hevde at «Fiskebåt oppfattes i stor grad som talspersoner for de som vil ha en næring for de få, med ytterligere maktkonsentrasjon». 

La meg få slå fast følgende:

1) Fiskebåt organiserer den havgående flåten over 20 meter.  Flåten sysselsetter halvparten av heltidsfiskerne i Norge. Organisasjonen har tre regionforeninger, hvorav FiskebåtNord er blitt den største. Dette skyldes at nær alle havgående kystfiskefartøy i Troms og Finnmark har meldt seg ut av Fiskarlaget Nord og inn i Fiskebåt.

2) De ulike flåtegruppene i kyst- og havfiskeflåten har alle i hovedsak sine historiske kvoteandeler i behold. I den grad andeler ble endret skjedde dette i havfiskeflåten disfavør.

3) Alle gjeldende kvotetak har vært og er i tråd med Fiskebåts anbefaling, og fastsatt av ulike fiskeriministre fra AP, H, SP og FrP.

4) Fiskebåt gikk på 1990 tallet i front for en effektivisering i fiskeflåten. Det var en krevende prosess, men skjedde i samarbeid med norske myndigheter og fundamentert på et bredt politisk flertall i Stortinget. 

5) Fiskebåt har tatt initiativ for å begrense eierkonsentrasjonen i fiskeflåten. Disse rådene er stort sett blitt fulgt, men på enkelte områder har politiske myndigheter fastsatt et mer liberalt regelverk.

6) Resultatet av struktureringen/effektiviseringen er en lønnsom næring som skaper optimisme og stor aktivitet langs kysten.
Vår nye fiskeriminister kan - i likhet med tidligere ministre - trygt lytte til rådene fra Fiskebåt. Disse rådene har gavnet norsk fiskerinæring, kysten, fellesskapet og Norge.

Så må vi bare leve med at Nordlys i sine kommentarer fortsetter med feilinformasjonen og stigmatiseringen av Fiskebåts rolle i norsk fiskerinæring. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse