Annonse
Foto: Vidar Ruud, ANB

Nordlys og fornorskningspolitikken

Det er i stedet Nordlys som virvler opp uklarheter, i stedet for å være opptatt av fakta.

I lederen den 19. mai konkluderer Nordlys med at en mulig sannhets- og forsoningskommisjon ikke er noen vei å gå for samer. Den til og med «virvler opp motsetninger».  Vi skal ikke grave i fortiden, men heller se framover, det er beskjeden Nordlys gir til den samiske befolkningen.  Hvem har sagt at vi må velge? En sannhets- og forsoningskommisjon handler kort og enkelt om å skape en felles framtid.  

Avisen erkjenner riktignok at fornorskningspolitikken var en skamplett, men vil ikke gå inn for å gjøre noe med konsekvensene etter den, foruten å forske enda mer. Hva Nordlys er redd for er ikke godt å si, jeg kan midlertid ikke huske å ha hørt noen mene at det skal bli motsetninger av arbeidet med en sannhets- og forsoningskommisjon. Snarere tvert imot, det er et ønske om opprydding som ligger til grunn: Konsekvensene fra den offentlige fornorskningspolitikken merkes enda. Det ser ikke ut som at det blir særlig bedre. Vi kan ikke ha det slik lengre. Målet må være større forståelse for hverandre, og mulighet for å gå videre for alle parter.  

De verste fornorskningsvindene er over, men bølgene av fornorskningen høres enda i form av skjellsord mot samer i kofte, og stadig nye historier om rasisme. Ungdom forteller om opplevelser som opplevd rasisme i 2017. Forskning sier at ti ganger (!) så mange samer sier dem opplever diskriminering enn den øvrige befolkningen. På 17. mai i år kommer det ukvemsord mot samer i toget i Alta. Samer er sirkusartister, ble det sagt. Videre får samisk historie liten plass i historiebøkene, midler til læremidler og språkutvikling kuttes, og innføring av doble stedsnavn i samiske områder møter enda noe motstand. Lista er lang.  Dette er realitetene, Nordlys. Og det har dere også skrevet om tidligere i år.

Nordlys mener videre at en sannhetskommisjon blir å drive med samepolitikk, at kommisjonen blir å ta over Sametingets oppgaver. Jeg håper for ettertiden at Nordlys klarer å skille mellom et folkevalgt organ og en kommisjon. Det er Nordlys som virvler opp uklarheter, i stedet for å være opptatt av fakta – som er de alvorlige ettervirkningene som enda oppleves etter mange generasjoners assimileringspolitikk.

Jeg vil oppfordre Nordlys til å sette seg litt mer inn i sakens kjerne før dere går videre. Vi hjelper gjerne med å orientere i landskapet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse