Annonse
Logikken til lederskribenten i Nordlys synes å være at alle representantene fra Troms bør stemme for Tromsø som regionhovedsete alene, fordi et flertall av innbyggerne i de ulike regionene i Troms mener at Tromsø bør bli hovedsete. Her er Miljøpartiet De Grønne grunnleggende uenig med Nordlys i hva som er politikerne i fellesnemnda sin oppgave, skriver Askild Gjerstad - som selv er medlem i nemnda.

Nordlys forsterker uenigheten med Finnmark

Dersom vi som politikere i Troms ignorerer behovene til Finnmark, og bare fokuserer på hva som er best for oss i Troms, kan vi være sikre på at vi får en ny region som er preget av motsetninger og splittelse.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark har til nå vært preget av store uenigheter mellom de to fylkene. Nå er det på tide at media og politikere evner å løfte blikket over fylkesgrensen mellom de to fylkene. Nordlys har de siste dagene satt et betydelig fokus på hva tre av de 19 medlemmene fra Troms i fellesnemnda til den nye regionen mener om det fremtidige fylkeshovedsetet. Nordlys skriver for eksempel i lederartikkelen «Behov for en balansert løsning» 7. april følgende:

 «I Troms er representantene i fellesnemnda allerede oppnevnt. Det er interessant å se at tre av medlemmene, SVs Ellen Øseth, MDGs Askild Gjerstad og Rødts Jens Ingvald Olsen fra Troms, åpner for å forhandle bort Tromsø som hovedsete. Dersom SVMDG og Rødts representanter fra Troms går for Vadsø, vil det trolig være i strid med interessene til mange velgere i Tromsø, i tillegg til velgerne sør for Tromsø, i Midt-Troms og Sør-Troms..»

Denne analysen er problematisk på flere måter. For det første undervurderer Nordlys partidemokratiet i Troms og Finnmark. Forhandlingene i fellesnemnda vil gi en helt annen dynamikk enn forhandlingene vi har sett til nå, fordi fordelingen på 19 representanter fra Troms og 17 fra Finnmark vil gjøre at de partigruppene som klarer å samle seg på tvers av fylkesgrensen vil avgjøre avstemmingene i fellesnemnda. Dette har også partiene i fylkene allerede innsett. Gruppeleder Jo Inge Hesjevik for Høyre i Finnmark Fylkesting sa for eksempel dette til iFinnmark før helgen: «Høyre i Troms kommer ikke til å samle seg i en blokk med de 19 andre fra Troms. Det kommer heller ikke Høyre i Finnmark å gjøre med delegatene fra Finnmark». At Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt også sier at helheten er viktigere enn gamle fylkesgrenser, er noe som burde bli ansett som positivt og konstruktivt. Det er smigrende av Nordlys å antyde at de tre representantene fra De Grønne, SV og Rødt i Troms vil avgjøre fellesnemdas beslutning om hvor fylkeshovedsetet skal ligge, men det er neppe særlig realistisk.

Mer alvorlig er det at Nordlys i denne analysen legger opp til å forsterke uenigheten mellom Troms og Finnmark. Logikken til lederskribenten synes å være at alle representantene fra Troms bør stemme for Tromsø som regionhovedsete alene, fordi et flertall av innbyggerne i de ulike regionene i Troms mener at Tromsø bør bli hovedsete. Her er Miljøpartiet De Grønne grunnleggende uenig med Nordlys i hva som er politikerne i fellesnemnda sin oppgave.

Dersom vi som politikere i Troms ignorerer behovene til Finnmark, og bare fokuserer på hva som er best for oss i Troms, kan vi være sikre på at vi får en ny region som er preget av motsetninger og splittelse. I fellesnemnda trenger vi politikere som løfter blikket og ser de store mulighetene som finnes i Norges mest ressursrike region. Vi skal selvsagt ha befolkningen i Troms sine ønsker for den nye regionen for øyet i dette arbeidet. Men siden de siste ukene har vist at en deling av hovedsetet mellom Tromsø og Vadsø er en politisk løsning som kan være nødvendig for å sikre den nye regionen oppslutning i Finnmark, er det like selvsagt at vi må ta en slik løsning på alvor. Navlebeskuelse av det slaget som Nordlys tar til orde for, vil uansett svekke mulighetene våre for å utnytte det potensialet som regionen vår har.

Det er ikke overraskende at sammenslåingen mellom Troms og Finnmark byr på utfordringer. Motstanden mot sammenslåingen i Finnmark har vært stor fra første dag, og i Troms MDG stemte vi mot sammenslåingen av fylkene i nord i Fylkestinget fordi motstanden i Finnmark var så stor.

Vi har imidlertid et stortingsvedtak som vi er nødt til å forholde oss til. Miljøpartiet De Grønne ønsker å være konstruktive ut fra den situasjonen vi er i. Vi ser at det er fare for at sammenslåingen kan gi mange negative effekter i utkantstrøk, kanskje spesielt i Finnmark. Men det offensive fremlegget til ekspertutvalget om hvilke oppgaver de nye regionene skal få etter 2020, tyder på at både Finnmark og Troms kan tjene på denne sammenslåingen om vi sammen finner frem til løsninger som har betydelig støtte i begge fylkene. Da trenger vi både politikere og regionaviser som evner å heve blikket over den nåværende fylkesgrensen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse