Annonse
FÅR KRITIKK: Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys får kritikk for sine meninger i saken om Arctic Center og samiske interesser. Foto: Tom Melby

Nordlys har abdisert som kritisk presseorgan i miljø- og samiske spørsmål

Nordlys ba samene finne viktigere saker å bry seg med, men velger å lukke øynene for kampene de står i.  

Det er vanskelig å vite hva vi burde begynne å ta tak i, etter de mange kommentarene fra Nordlys sin politiske redaktør, Skjalg Fjellheim, men også fra Gunnar Wilhelmsens våpendrager, Arild Hausberg i saken om Arctic Center. Felles for dem begge, er at de ser ut til å være ute av stand til å ta inn over seg hvilke naturinngrep hyttelandsbyen og alpinanlegget i Håkøybotn og Finnheia vil medføre, og konsekvensene det vil ha for den samiske reindrifta.

La oss først heve blikket litt, og se hvordan det står til med naturen vår. I fjor kom FNs naturpanel med svært nedslående funn for naturens tilstand. Menneskelig aktivitet truer nå eksistensen til én million arter verden over, og tapet av natur er en like stor trussel mot oss mennesker, som klimaendringene. Om vi så retter blikket mot Norge, står det ikke nevneverdig bedre til. Her hjemme er over 2000 arter utrydningstrua, og hovedgrunnen til dette er nettopp endret arealbruk. Vi bygger ned naturen, bit for bit. Og med den nedbyggingen, kan hele økosystem kollapse og forsvinne.

Leder i Tromsø Arbeiderparti, Arild Hausberg, som til tross for at han er inhabil i saken på grunn av sitt tette vennskap med ordfører Wilhelmsen, tar et knallhardt oppgjør med eget parti på nordnorskdebatt. Hausberg har visst fått med seg at det er miljøargumenter mot utbyggingen, problemet er bare at det slettes ikke ser ut til at han forstår at vi står midt i ei klima- og naturkrise. Som han sjøl skriver: «Hvis de argumenter som nå ser ut til å stoppe Arctic Center hadde vært like fremtredende i de siste 50 år frem til nå, ville ingen byutvidelse og bydelsbebyggelse blitt realisert».

Det er jo nettopp fordi vi ikke har klart å forvalte naturen vår på en god måte, at vi nå står i de krisene vi gjør. Fordi vi har tillatt å bygge ned naturen, bit for bit, er det desto viktigere å ta vare på resten. Spørsmålet er om vi skal forsøke å løse miljøkrisene, eller om vi skal beholde skylappene på, og lukke øyne og øre for forskernes varskorop. Det er ingen tvil om at det er dét inhabile Hausberg nå forsøker å få partiet med på.

Dessverre viser ikke politisk kommentator i Nordlys, Skjalg Fjellheim, en spesielt bedre forståelse for den verdifulle naturen vår. På sosiale medier harselerer han over ønsket om å ta vare på naturen, med kommentarer som «Husk Tromsø har få fjell, og man må verne de få man har», og ved å beskylde politikere for å være opptatt av myra, og ikke reiselivet.

Hytteutbygginger er en av de største truslene mot naturen i Norge. Det bygges mellom 4000 og 7000 hytter og fritidshus hvert eneste år i Norge. I Håkøybotn er det nå planlagt nærmere 400 hytter. Disse er planlagt utbygd i utrydningstruede naturarter, som vi har et ansvar for å bevare. I konsekvensutredningen kommer det klart frem at tiltakene som er planlagt vil ha svært stor negativ konsekvens til kritisk negativ konsekvens for disse.

Men ikke bare er det utrydningstruede naturtyper, det er også et rikt og stort karbonlager. I Norge er det anslått at våtmarkene våre, sånn som myra, gir oss naturgoder og -tjenester som er verd flere milliarder kroner. Hvert eneste år. Dette gjør de både ved å holde på karbon, ved å fungere som naturlige flomdempere, være hjem for hundrevis av truede arter, og ved å gi befolkningen et viktig rekreasjonsområde.

I kommunens klima-, miljø-, og energiplan står det «Tromsø kommune skal ikke tillate ytterligere nedbygging av våtmarksområder». Dersom hyttelandsbyen blir et faktum, vil det kunne føre til utslipp på 35 000 tonn CO2, og det er bare utslippene fra dreneringen av myra. Det tilsvarer vel 15 prosent av Tromsøs årlige utslipp.

Så langt er det fortsatt ingen av tilhengerne av denne utbygginga som har kunnet forsvare hvordan dette harmonerer med målene i klimaplanen til Tromsø kommune, eller partienes løfter for lavere klimagassutslipp. I stedet ser det ut som om de forsøker å lukke øynene for det faktum at denne hyttelandsbyen vil være døden for Tromsøs klimamål. Det samme gjelder Nordlys sin dekning av saken. For oss ser det ut som at Nordlys har abdisert som kritisk presseorgan i miljøspørsmål.

Konsekvensutredningen som er gjort for reindrifta i området er tydelig på at det ikke er mulig å finne noen avbøtende tiltak, som kan demme opp for de svært negative konsekvensene hyttelandsbyen vil ha, og at grunnlaget for fortsatt samisk reindrift sør for Eidkjosen er truet. Dette anlegget vil ødelegge det beste kalvingslandet som hittil har vært tilgjengelig for de samiske reindriftsutøverne. Der Nordlys for noen uker siden mente de samiske politikerne og talspersonene burde bry seg om viktigere saker enn Joikaboller, velger de nå å lukke øynene for nettopp de kampene det samiske samfunnet til stadighet står i.

Gang på gang presses reindrifta fra skanse til skanse, reinbeiteområder, kalvingsland og flyttleier går tapt til fordel for storsamfunnets stadige vekstbehov, eller til fordel for noen investorer som har lært seg den magiske setninga «vi lover arbeidsplasser og sysselsetting». Og alt for ofte skjer det uten at regionens egne aviskommentatorer gidder å skrive en eneste kommentar. Som en løsning på den samiske floka, har utbyggerne foreslått å bygge en «samisk attraksjon» på Finnheia. Hva skal vi vel med en levende samisk kultur, om vi i stedet kan få en attraksjon?

Denne utbyggingen har det vært snakket om i en årrekke, men det er først nå hele saken, med faglige konsekvensutredninger, er oppe til behandling. På bakgrunn av nettopp det faglige grunnlaget, sa et stort flertall i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe nei til utbyggingen. Av Nordlys på lederplass blir dette betegnet som «et brudd med tradisjonen og samfunnsbyggingen partiet har stått for i hele epoken etter annen verdenskrig». Intet mindre.  

At utbyggingen vil føre til irreversible konsekvenser for naturen vår, store utslipp av klimagasser og potensielt kroken på døra for reindrifta i kommunen, det er derimot helt greit og i tråd med den tradisjonen som Nord-Norges største avis ønsker at Arbeiderpartiet skal fortsette. Forstå det den som kan.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse