Annonse
Noen av lederartiklene som artikkelforfatter Tryggve Enoksen kommenterer i sitt innlegg.

Nordlys - historien om et forsømt og fortapt talerør for Nord-Norge

Vi trenger en avis med lokal tilknytning som kan få fram gode talsmenn for landsdelen. Og vi trenger en avis som både taler «smaafolks sak» og har hjerte for hele Nord-Norge. Det har vi bestemt ikke i dag!

Avisa Nordlys markedsfører seg som «en ærlig talsmann for smaafolks sak». Undertegnede stiller spørsmålet om avisa i det hele tatt prøver å være en «ærlig» talsmann. En talsmann for «smaafolks sak» er den så definitivt IKKE.

I tillegg kjører avisa med slagordet: «Ståsted i Tromsø, med hjerte for Nord-Norge». Nok et slagord som jeg, som daglig leser av Nordlys, har problemer med å finne spor av i avisas ledere og innhold.

Så blir spørsmålet: Hvordan begrunne mine påstander og hva kan være grunnen til at det er blitt slik?

Mitt inntrykk av avisa er bygd opp gjennom mange års lesing, men man trenger ikke gå langt tilbake for å finne belegg for påstandene.

Avisa demonstrerte tydelig at både «ståsted og hjerte» er i Tromsø gjennom sin dekning av fylkessammenslåinga. Best blei det illustrert gjennom avisas ledere, der tromspolitikere, som ville ta hensyn til Finnmark og tale hele det nye fylkets sak, nærmest blei truet med represalier om de ikke først og fremst talte Troms' (les Tromsøs) sak i fellesnemnda.

At avisa først og fremst er kapitalens forlenga arm og ikke taler «smaafolks sak», så vi etter Tromsø kommunestyre vedtok at oppdrettsnæringa skulle inn i lukka anlegg. Følgende av vedtaket var flere førstesider med sjikane og ensidig fokus på hvor håpløse politikerne var. Til å framføre budskapet brukte avisa oppdrettseiere og andre kapitalinteresser, inkludert Målfrid Baik fra NHO. Innhold og overskrifter var presentert i en språkdrakt som mest minnet om hatretorikken en kan møte i kommentarfeltene.

Når Jan Skogheim fredag 15. mars stiller det betimelige spørsmålet, «Hva er det med Nordlys?», demonstrerer avisa i samme utgave riktighetene i Skogheims innlegg. På side 1 del 2, «Nordlys mener», tar de Erna Solbergs påstander nærmest som bekrefta og vedtatte sannheter. De skriver uten en eneste kritisk kommentar at: «Vi har fått en skole hvor barna lærer mer, flere behandles ved sykehusene og det skapes nye jobber.» Tre påstander det absolutt kan stilles kritiske merknader rundt. Det eneste skår i gleden er «at de tre andre regjeringspartiene sliter». (undertegnede er litt usikker på om dette er skår i gleden for Høyre eller avisa Nordlys?)

Som leser av mange andre aviser og media enn Nordlys, slår det meg hvor dårlig det står til med samfunnsforståelsen i vår største nordnorske avis som tidvis også blir hentet inn til å tale Nord-Norges sak i sentrale strøk. Undertegnede har problemer med å akseptere at denne avisas kommentariat skal representere meg som innbygger i Troms og Nord-Norge. Jeg blir tidvis flau på landsdelens vegne når avisas representanter møter landets øvrige rikssynsere. Det er ikke greit når folk fra Oslo ser ut til å ha forstått nordnorsk virkelighet bedre enn den lokale synseren.

Grunn synsing framkommer tydelig i avisas betraktinger rundt «Black box» teater. Her har avisa skrevet flere kommentarer og leder som avisa med fordel kunne ha spart seg, mye fordi de sannsynligvis ikke har sett forestillinga, men først og fremst fordi informasjonen synes å være hentet fra andre som sannsynligvis heller ikke har sett forestillinga. Når avisa i sin leder 10. mars prøver å framstå som klokere enn VG, som tydeligvis har bedre bakgrunn for sine betraktninger, havner vår lokale avis i ettertidens skammekrok. I lederen kan man lese følgende:

«Det fremstår som spesielt når avisen VG kort tid etter det siste angrepet – ved hjelp av anonyme kilder - spekulerer i at brannene og hærverket hos Wara kan være iscenesatt «for å polarisere og legge skylden på andre».

Langt mer nærliggende er det å se på hendelsen som et angrep på demokratiet, og dermed på oss alle. Noe slikt som dette har vi uansett aldri tidligere opplevd i Norge

Kanskje Nordlys kunne undret seg på hvorfor Jens Stoltenberg, Tybring-Gjedde, Helge Lurås, Rimi-Hagen og Haudemann-Andersen ikke var utsatt, selv om de får samme profilering som familien Wara i stykket? Eller var det slik at avisa ikke en gang hadde fått med seg at Wara-familien bare var en av mange? Mens ettertiden viser at VG stilte betimelige, kritiske spørsmål, var ikke det samme tilfelle i vårt største lokale mediehus.

Undres ofte på hvilken mediekultur som råder i avisa Nordlys og hva som styrer kommentariatet og den redaksjonelle linja. Hvorfor forvandles presumtivt fornuftige og kunnskapsrike mennesker til degenert og overflatisk kommentariat etter kort tid som ansatt i avisa? Er det bare ukultur og dårlige holdninger? Er det kravene til effektivitet, for kort tid til å gjøre ferdig lederne, eierskap eller kan det være noe annet?

For Nordlys, og Nord-Norge, håper jeg at det skjer en endring snart. Eneste grunn til at jeg pr. dato fortsatt er abonnent på avisa, er ikke det som blir produsert av avisens ansatte, men av de mange gjennomarbeidete leserinnleggene i Nordnorsk debatt, på nett og i avisas papirutgaver. Der kan man eksempelvis være vitne til at reindriftssame Berit Marie Eira, «gruser» avisas profesjonelt ansatte med hensyn til saklighet og informasjon i sitt tilsvar på en leder, - kun fordi avisa har gjort for dårlig bakgrunnsarbeid. Uten henne, Jan Skogheim, og mange, mange flere, hadde avisa overhodet ikke vært lesverdig. Til det finnes det så mange konkurrende aviser med mye høyere kvalitet på redaksjonelt innhold til at Nordlys er verdt å bruke penger på, - dessverre!

Vi trenger en avis med lokal tilknytning som kan få fram gode talsmenn for landsdelen. Og vi trenger en avis som både taler «smaafolks sak» og har hjerte for hele Nord-Norge. Det har vi bestemt ikke i dag! Nordlys har ressursene til å bli dette organet. Men er det vilje til det? Eller passer dagens redaksjonelle linje eierne bra?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse