Annonse
Mange kunne ønske seg at Nordlys kunne gi et mer nyansert bilde av såvel forskningsfunn som andre aktuelle samfunnsmessige- og politiske spørsmål, innbefattet kontroversielle naturinngrep og annet som er en kritisk presses oppgaver. Men det ligger tydeligvis ikke i Nordlys’ mandat, skriver Øyvind Ravna.

Nordlys i nedoverspinn

Det er trist å se hvordan Nordlys’ politiske redaktør drar Nord-Norges ledende avis med seg i nedadgående spiraler, i hans søken etter å angripe grupper og personer som ikke deler hans politiske meninger.

De fleste forskere er glade for å få sine forskningsresultater belyst av pressen, gjerne også med faglig begrunnet kritikk. Derimot er det få som applauderer en mediedekning hvor pressen går etter «mannen fremfor ballen», på måter som best kan beskrives som usaklig kritikk med formål å påvirke forskningen.

For en tid siden var det ansatte ved UiTs juridiske fakultet, og i særdeleshet de som jobber med urfolks- og miljørett, som ble gjenstand for slik kritikk fra Nordlys. Da postulerte avisa på lederplass at «juss-miljøet ved UiT […] i liten grad markert seg med relevant forskning eller vitenskapelige synspunkter på ulike sider ved samfunnsutviklingen i nord». Same- og urfolksrettsforskerne fikk i tillegg påklistret stempelet «et slags advokatkontor for identitetspolitikk i Nord-Norge, plassert på venstresiden». En liknende merkelapp fikk også en av fakultetets professorer med miljørett som fag idet hun hadde våget å antyde at det kan være rettslige skranker for hvilke naturinngrep dagens samfunn kan tillate seg i kontroversielle utbyggingssaker.

Postulatet om at fagmiljøet i liten grad markerer seg med relevant forskning, skyldes nok heller at Nordlys ikke interesserer seg for forskningen, enn at den ikke finnes. Innen samerettsfaget erfarer vi at avisa i liten grad reflekterer over samfunnsrelevant rettsforskning eller synspunkter som nettopp ber om forskeres kunnskap, og det er lite som tyder på at det er annerledes for mange andre fagområder. Eksempelvis sitter Nordlys på gjerdet mens en høyst aktuell rettsvitenskapelige debatt om rettskartleggingen i Finnmark pågår i andre media – innbefattet landsdekkende. Foruten å være samfunnsaktuell, inneholder den interessante rettskilde- og metodiske spørsmål en nyhetshungrig avis burde være i stand til å utfordre forskere på.

I den nylige kommentaren med tittelen Nytt fra Elfenbenstårnet er det samfunnsforskerne Nordlys og redaktør Fjellheim går etter. Denne gang nøyer Fjelheim seg ikke med usaklig kritikk av fagmiljøer; nå går han etter en navngitt doktorgradsstipendiat i samfunnsplanlegging som har skrevet et innlegg på forskning.no han misliker. I innlegget blir Astrid Maria Cabrera omtalt sarkastiske i vendinger som best kan karakteriseres personangrep, noe allerede valg at tittelen elfenbenstårn vitner om.

Det er ikke grunn til å kjede leserne med Fjellheims kritikk av innlegget til Cabrera eller her å problematisere hans budskap om at «tiden er kommet for å minne de ansatte på hvorfor UiT ble etablert». De som tar seg tid til å lese kommentaren hans, og forskningen han kritiser, får heller selv vurdere om det er grunnlag for å dele Fjellheims dystre spådom om at vi ikke engang kan leve av å selge blåbæra fra Finnheia, «for den må vi spise selv, dersom vi skal noen mulighet til å overleve i et framtidig idealsamfunn».

Det er trist å se hvordan Nordlys’ politiske redaktør drar Nord-Norges ledende avis med seg i nedadgående spiraler, i hans søken etter å angripe grupper og personer som ikke deler hans politiske meninger – det være seg miljøbevisste ungdommer eller Ap-medlemmer, forskere som mener Norge har folkerettslig forpliktelse over for sitt urfolk eller at trusselen mot klimamål og naturhensyn er reell. I stedet gjør han seg til talsmann for høyresidens kapitalinteresser og de som vil skape «vekst» etter gammel oppskrift; med betong, gravemaskin og bulldoser – og de som mener man kan fortsette på galeien med et volumbasert basert reiseliv som hver uke skal flys inn hundrevis av turister til byen med klimaødeleggende flymaskiner.

Mange kunne ønske seg at Nordlys kunne gi et mer nyansert bilde av såvel forskningsfunn som andre aktuelle samfunnsmessige- og politiske spørsmål, innbefattet kontroversielle naturinngrep og annet som er en kritisk presses oppgaver. Men det ligger tydeligvis ikke i Nordlys’ mandat.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse