Annonse
Foto: Colourbox / Galyno Andrushko

Nordlys, Nordkapp og FeFo

Hvordan mener Nordlys at festekontrakten på Nordkapplatået burde være?

Nordkapp-avtalen følger standarden for næringsavtaler.

Nordlys skriver på lederplass 21.12.2019 at FeFos rolle på Nordkapp krever et skarpt søkelys. Det bidrar vi gjerne til.

Utfordringen er at redaktøren bare kaster ut løsaktige påstander om FeFo sin rolle og ansvar. Da blir det vanskelig å vite hva som skal belyses. Vi gjør likevel et forsøk med å gjenta ting som er sagt før.

Da finnmarksloven ble innført i 2006, ble alle løpende avtaler mellom Statskog og næringsdrivende og privatpersoner i Finnmark overført til FeFo. Det betyr at FeFo er nødt til å respektere alle avtaler om bortleie av areal, grustak, vannkraft og annet som vi selv ikke har inngått, uansett om vi liker dem eller ei.

Selvsagt gjelder det også avtaler inngått av Staten/Statskog fra 1994 og tidligere, inklusiv Nordkapp-avtalen. Dette har ingenting med finnmarkslovens formål å gjøre, det har ingenting å gjøre med løyve etter friluftsloven og det har ingenting med kommunens mulighet til å regulere og ekspropriere arealer etter plan- og bygningsloven. Det handler om at vi som andre grunneiere må følge norsk kontraktsrett. Egentlig tror vi alle med hus, hytte eller næringsbygg setter pris på at vi ikke skaper usikkerhet for deres investeringer.

Og da må Nordlys og andre stille seg spørsmålet om de ønsker at FeFo skal åpne opp for å gå bort fra inngåtte avtaler når vi ikke liker dem. Skal Finnmark være mer usikkert og uforutsigbart å investere i enn andre steder? Eller, som Nordlys kan gi inntrykk av, et sted der vi åpner for at postadresse sørpå gjør deg mindre rettsløs. I så fall kan flere av dagens tomtefestere gå en usikker fremtid i møte og EØS-rett slå inn. Vi er ikke så sikre på at det er i interesse for arbeidsplasser og utvikling av Finnmark.

Nordkapp-avtalen følger standarden for næringsavtaler både i tid og vilkår. Men det er riktig at FeFo skal bidra til positiv utvikling av Finnmark. Forutsigbarhet for våre tomtefestere er en ting. En løsning på Nordkapp-saken en annen. Reiselivet i Nordkapp har innstendig bedt oss om en løsning fordi enkelte turoperatører har vurdert å kansellere på grunn av usikkerhet. I den har Rica fått redusert sitt areal fra cirka 900 dekar til rundt 115 dekar (totalt 87 prosent eller tilsvarende 112 fotballbaner). Nordkapp kommune sin mulighet til å bestemme hva arealene skal brukes til påvirkes ikke av festekontrakten. Rica har også godtatt å ha et lokalt fond i kontrakten.

Alternativet hadde vært at Rica fikk forlenget festekontrakt og vilkår ved dom, trolig med minst samme areal (115 dekar). Det eneste vi hadde oppnådd er at FeFo skaper usikkerhet for alle som har festeavtaler hos oss. Det hadde vært fint om redaktøren fortalte hvordan det ville være bedre for Finnmark.

Så må FeFo selvsagt ta på alvor de signaler som gis om vårt omdømme. For oss handler omdømmet om profesjonell behandling av alle store og små saker, og helt klart ikke om å nekte å inngå avtaler vi er rettslig forpliktet til. Eller å gi etter for alle typer press for omdømmets skyld. Til sist ville det bare gå utover forpliktelsene våre med å oppfylle finnmarksloven og sikre finnmarkingene den sterkeste retten til jakt og fiske, samt å ivareta det samiske. 

Det hadde vært flott om Nordlys tok med seg blokka og møtte oss på nyåret. Kanskje i forbindelse med vår konferanse i Alta, Nanne/ Styrk, 4. og 5. februar, der vi som utmarksforvalter spør hvordan samisk språk, kultur og samfunn kan styrkes.

Velkommen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse