Annonse
RASKEST: Det ser ut til at «alle» er enige om å velge den løsningen som gir raskest resultat og veibygging. Raskeste løsning er utvilsomt å vedta foreliggende forslag med små endringer, skriver kronikkforfatterne.

Nordlys og Nye Veier, E8 og Tindtunnelen

UFB har ifølge Vegvesenet et positivt samfunnsresultat. Tindtunnelen har et enormt positivt samfunnsresultat, naturlig nok med 13–15 km innkorting av kjøredistanse pr. tur, store tidsbesparelser og 6.000 biler som passerer i døgnet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen beordret 25. juni i år en «revolusjon» for Tromsøs veiplaner og mulighet for nye milliard-bevilgninger til Tromsø-området, pluss mye tidligere veiløsninger. Han skar igjennom Vegvesenets 30 års atferd på E8 og krevde handling.

Etter årevis med lokal krangel mellom lokale politikere og Vegvesenet måtte noe gjøres. Stortingets bevilgede rammer skulle tas hensyn til. Statsråden valgte å pålegge en samlet planløsning for E8, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen (UFB). Noe som regionveisjefen kunne ha besørget for lenge siden i løpet av 30 år, men behendig unnlot å utføre.
Hva betyr en ny og bedre planløsning for Tromsø?

  • Raskere veiløsninger i området.
  • Flere veimilliarder kanaliseres hit.
  • Veiinnkorting for hovedinnfartsåren E8 på 13–15 km pr. tur kommer raskere i kombinasjon med Tindtunnelen.
  • UFB får ekstra trafikkgrunnlag og større lønnsomhet.

Dette kan gjennomføres uten forsinkelser for E8s mulige byggestart i 2019, hvis kommunen kan vedta en ferdig regplan nå i 2018. Etter vårt syn kan det gjøres ved å vedta foreliggende regplanforslag med veibredde som i Lavangsdalen. Da unngår man ny høringsrunde og forsinkelser. Parsellen Ramfjordmoen–Sørbotn med tunnel i Fagerfjell får sin byggestart.

Parsellen Ramfjordmoen–Laukslett avventer byggestart til Tindtunnelens innleverte planforslag er behandlet, hvorved denne parsellen faller bort. Da går E8 gjennom Tindtunnelen til Tomasjord. Vi slipper å tenke på marerittet med ny E8 og oppgradering hele veien rundt Sandvikhøyden, Berg, Nova-krysset og Tromsdalen sentrum. Det kan bli et 15–20 års anleggsmareritt når vanlig drift på E8 skal skje samtidig.

UFB har ifølge Vegvesenet et positivt samfunnsresultat. Tindtunnelen har et enormt positivt samfunnsresultat, naturlig nok med 13–15 km innkorting av kjøredistanse pr. tur, store tidsbesparelser og 6.000 biler som passerer i døgnet. E8 har ifølge Vegvesenet et ganske negativt samfunnsresultat.
Så hvordan kan resultatet bli dårligere når et dårlig prosjekt avkortes og kombineres med 2 lønnsomme prosjekter? Dette burde interessere avisene. Se også artikkel i Nordlys 11. september fra Wiktor Sørensen, styreleder for UFB

Vesttilhengerne risikerer nå å skade Tromsøs veiutvikling og utbygging, og de har ingen aktuelle alternativ, bare den dødfødte vestsida. Den vil eventuelt kreve minst 3 år med formelle vedtaksprosesser, pluss innsigelser som vil stoppe hele saken. Den nye statsveibyggeren Nye Veier AS har vært i Nordlys-intervju og tenkt litt høyt om nye muligheter og alternativ. Alternativet med bru over Nordbotn er tidligere foreslått fra Vegvesenets kostnadsgruppe i region vest, avvist i region nord og omtalt i Nordlys. Akkurat nå passet det altså å lage en større sak ut av milde spekulasjoner.

Nå kan det jo tenkes at Nye Veier AS kanskje vil finne på noe helt nytt som kan utsette oppstarten for E8. Men det er ikke deres oppdrag å utsette noe. De har frist til 1. oktober med å levere forslag og felles plan. Deretter får vi alle vite hva som kan gjøres med Vegvesenets nåværende regforslag.
Tindtunnelen sparer inn 8–900 veimillioner ved at strekningen Ramfjordmoen–Laukslett på E8 blir overflødig. Tindtunnelen og staten tjener inn enda 2–3 milliarder ved å unngå E8s oppdatering hele veien rundt Sandvikhøyden til Tomasjord.

A propos bompenge-opplegget på Tromsøya: Tindtunnelens innkorting av bilkjøringen i Tromsø er så stor at den langt overstiger kravene til kjørereduksjon ved å etablere alle bomstasjonene og bompengesonene på Tromsøya. Dette blir en ren tilleggsgevinst ved å bygge Tindtunnelen. Denne ekstraordinære gevinsten kan benyttes til å droppe bompengeplanene og bomsonene på Tromsøya.

Det ser ut til at «alle» er enige om å velge den løsningen som gir raskest resultat og veibygging. Raskeste løsning er utvilsomt å vedta foreliggende regforslag med små endringer. Kommunen som planmyndighet kan gi Vegvesenet og Nye Veier AS denne beskjeden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse