Annonse
Som landsdelens største avis bør Nordlys opptre som en samfunnsnyttig aktør, i stedet for å brukes til å fremme redaktørens politiske synspunkter langt ute på venstresiden, skriver Rolf Richardsen om E8-debatten. Foto: Bengt Nielsen

Nordlys og E8, igjen

Når Nordlys bruker bruker uttrykk som «grov uansvarlighet», «politisk molbohistorie» og «gammel prestisje» om FrP’s arbeid for valg av østre trasè for E8, så er det en så usaklig debattform at redaktøren bør finne seg noe annet å gjøre. 

Nordlys hadde en artikkel om E8 i «Nordnorsk debatt» i papirutgaven lørdag, og i nettavisen et par dager tidligere, hvor avisen uttrykker seg i hoverende og nedlatende ordelag om FrP og partiets synspunkter vedrørende trasèvalget for ny E8 i Ramfjord. Dette inviterer til kommentarer.

Ingen er uenige i at østre trasè i Ramfjord vil bli noe lengere enn vestre trasè, og at kostnadene for østre trasè derfor blir noe høyere enn for vestre trasè. Som vanlig argumenterer Nordlys for vestre trasè, og begrunner dette med at det er «til beste for byen og hele regionen». Denne argumentasjonen faller på sin egen urimelighet, ettersom både byen og regionen vil tape på det dersom vestre trasè velges.

- Ny E8 via østre trasè legger til rette for en god, problemfri og gunstig økonomisk bygging av ny RV91 mot Breivikeidet / Sjursnes, som er den beste løsningen for region Nord-Troms og veien videre mot Finnmark. Det finnes ingen tilsvarende god og gunstig økonomisk tilknytning av ny RV91 dersom vestre trasè velges for ny E8 mot Tromsø.

- Ny E8 via tunell gjennom Tromsdalstinden vil frigjøre store og nødvendige arealer til videre utbygging av bolig- og industriområder fra Solligården via Hundbergan til Ramfjord. Ny E8 langs vestre trasè og nåværende innfartsvei mot Tromsø vil legge beslag på store arealer og hindre slik utbygging.

- Dessverre har samiske særinteresser medført at østre trasè av E8 blir mye dyrere enn nødvendig. At samfunnet skal ta hensyn til såkalte samiske fangstgroper, som det i tillegg finnes hundrevis av i alt terreng, er helt urimelig. Det må være tilstrekkelig at noen slike groper blir beholdt, og da utenfor de arealer som er nødvendig for bygging av ny E8. Hvem kan for øvrig avgjøre om en grop er en naturlig senkning i terrenget, eller en såkalt fangstgrop? Slike samiske innsigelser må sees bort fra i E8-saken, slik at veien kan bygges uten unødvendige ekstrakostnader, og slik at samfunnet kan utvikle seg slik det er nødvendig at det skal. Ny E8 i østre trasè vil da også bli mye rimeligere.

Som landsdelens største avis bør Nordlys opptre som en samfunnsnyttig aktør, i stedet for å brukes til å fremme redaktørens politiske synspunkter langt ute på venstresiden. Både avisen og redaktøren må ta virkeligheten inn over seg, og ikke kun være opptatt av politiske avgjørelser, slik som i denne saken om E8.

Når Nordlys bruker bruker uttrykk som «grov uansvarlighet», «politisk molbohistorie» og «gammel prestisje» om FrP’s arbeid for valg av østre trasè for E8, så er det en så usaklig debattform at redaktøren bør finne seg noe annet å gjøre. 

At avisen og redaktøren i tillegg trekker frem Nye Veier AS som en positiv aktør i denne saken, etter at Nye Veier AS nylig foreslo en mye smalere og dårligere løsning for ny E8, viser at Nordlys og avisens redaktør ikke er seriøs i sin debatt av saken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse