Annonse
Høyre har sjølsagt et politisk motiv, og ønsker å skape et inntrykk av at AP, Rødt og SV vil øke eiendomsskatten, skriver formannskapsmedlem i Rødt, Jens Ingvald Olsen. Her med ordfører Kristin Røymo (Ap). Foto: Jørn Normann Pedersen/Nordlys

Nordlys på skattejakt

Det medfører ikke riktighet at retaksering automatisk fører til økt eiendomsskatt, sjøl om boligene i Tromsø har steget mye i verdi.

Nordlys har de siste dagene, både på reportasjeplass og nå sist i lederartikkel tirsdag 8. august, omtalt forslaget fra administrasjonssjefen om å gjennomføre ny taksering av eiendommene i Tromsø kommune. Det er veldig bra at Nordlys setter fokus på dette. Taksten er som vi vet grunnlaget for beregning av eiendomsskatten. Da er det ikke minst viktig å fokusere på hva forslaget innebærer og hvilke konsekvenser en gjennomføring av ny taksering vil bety, både helhetlig for kommunens inntekter og for den enkeltes eiendomsskatt.  Både Nordlys og Høyres gruppeleder omtaler saka som om en retaksering vil bety økt eiendomsskatt.

Høyre har sjølsagt et politisk motiv, og ønsker å skape et inntrykk av at AP, Rødt og SV vil øke eiendomsskatten. Nivået på eiendomsskatten er en politisk beslutning som tas hvert år ved kommunestyrets budsjettbehandling. På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen da vi overtok etter valget i 2015 valgte vi å øke eiendomsskatten med 86,5 millioner kroner. Dette fordi det ville fått svært store negative konsekvensen for velferdstilbudet til innbyggerne hvis budsjettet hadde blitt kutta. Vi har sagt tydelig at vårt mål er at eiendomsskatten skal senkes. Det står vi fast ved.

Det er ingenting ved retaksering som sier at eiendomsskatten skal økes. På grunn av nybygging av boliger kommer det stadig flere boligeiendommer med i beregningsgrunnlaget; det blir flere å fordele den samla eiendomsskatten på. Det er jo den samla eiendomsskatten som besluttes politisk. Så fastsettes nivået (promillesats, bunnfradrag) ut fra dette. Det betyr av ved retaksering, der boligene får en høyere verditakst, og det kommer flere eiendommer med i beregningsgrunnlaget, så vil naturligvis promillesatsen settes ned fra dagens nivå på 5,4 promille og det vil være rom for å øke bunnfradraget.

Det er viktig at beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er så nøyaktig og godt som mulig. Kontrollutvalget har nylig laga rapport (behandla i kommunestyret i juni) der det går frem at Tromsø kommune har god faglig kompetanse og stor sikkerhet for korrekt beregning av eiendomsskatt og i tråd med eiendomsskattelovens krav. Eiendomsskatteloven krever at det etter maks 13 år (10 år pluss 3 år med kontorjustering) skal gjennomføres retaksering for at beregningsgrunnlaget skal være så korrekt som mulig (Eiendomsskatteloven § 8A-3).

Jeg mener det derfor er en betryggelse for innbyggerne i Tromsø at det nå foreslås å gjennomføre dette. Det medfører ikke riktighet at retaksering automatisk fører til økt eiendomsskatt, sjøl om boligene i Tromsø har steget mye i verdi. Nivået på eiendomsskatten bestemmes politisk under budsjettbehandlingene. Vi har sagt klart og tydelig at vårt mål er at eiendomsskatten ikke skal økes, men tvert imot senkes de kommende år. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse