Annonse
Nordlys later til å tro at det er et objektivt vitenskapelig spørsmål om kommunen har den ene eller den andre måten kommuneloven angir som politisk styringsmodell. Det er faktisk et politisk spørsmål, skriver Jens Ingvald Olsen. Foto: Ragnhild Gustad

Nordlys på ville veger

Det er ganske utrolig at Nordlys på lederplass mener det nærmest er kriminelt at et politisk utvalg skal gjøre en vurdering av styringsmodellen vi har hatt siden 1.juli 2016 i Tromsø kommune. Sjølsagt kan det utlyses en omfattende ekstern konsulent-gransking/vurdering av både den politiske posisjonen, oposisjonens og administrasjonens arbeid i denne perioden, men det vil være en virkelig sløsing med de økonomiske ressursene. Samtidig er det jo slik at det gjennomføres en ekstern evaluering. Den skjer ved kommunevalget i september. Nordlys later til å tro at det er et objektivt vitenskapelig spørsmål om kommunen har den ene eller den andre måten kommuneloven angir som politisk styringsmodell.

Det er faktisk et politisk spørsmål, der kommunestyret tar beslutning på sitt første møte etter valget. Derfor er nettopp politikerne de som er de mest kompetente til å vurdere om vi skal gjøre endringer i gjeldene modell. Et viktig spørsmål blir om fagkomiteene skal få beslutningsmyndighet. Skal vi foreslå å forsette som nå der komiteene innstiller til formannskapet eller kommunestyret, eller skal komiteene få beslutningsmyndighet i enkelte saker. Kommuneloven åpner for begge alternativ. Noen parti er sterke tilhengere av byrådsmodellen, som for eksempel H, Frp, V og Krf, sjøl etter den knusende kritikken etter Hilmarsen-byrådets 4 år. Ap er splitta, mens SV, Rødt og Mdg mener dette er en fordyrende (minst 12 mill kr ekstra), lukka og udemokratisk styringsmodell der en liten gruppe politikere i posisjon får en alt for dominerende innflytelse i forhold til resten av kommunestyret. Som i alle kommuner, utenom Oslo og Bergen, går vi inn for en politisk styring basert på formannskapsmodellen. Derfor er det viktig at vi drøfter erfaringene vi har hatt siden 1.juli 2016 og sammenlikner med organiseringene vi hadde før 2011, og med andre sammenliknbare bykommuner.

Når Nordlys også skriver at det bare var SV og Rødt som var mot byrådsmodellen i 2015, så stemmer ikke det. Også Mdg og Sp var imot. Nordlys var på lederplass sterkt i mot å fortsette med byrådsmodellen blant de mange langt utover partiene som var imot.

Sjøl om lederartikkelen nå også sier det er negative sider ved byrådsmodellen er kritikken kraftig neddempet, og i stedet fremholdes dette av redaktøren: «Men den har også sine sterke sider, blant annet ved direkte ansvarliggjøring av politikere i posisjon. En interessant teori i den økonomiske situasjonen som Tromsø kommune befinner seg i, er jo at et byråd for helse og sosialsektoren trolig ville blitt tvunget til å gå av etter de enorme overskridelsene innen pleie og omsorg, for eksempel.» Dette er jo bare tull. Frps Kristoffer Kanestrøm var byråd for helse&omsorg i alle 4 år i Hilmarsen-byrådet. Det var store budsjettoverskridelser hvert år. Men ble han kastet? Nei, sjølsagt ikke. Frp, H og V hadde flertall i kommunestyret og beskytta sitt byråd og sine byråder.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse