Annonse

Nordlys-redaktøren manipulerer fakta om bompenger

Nordlys-redaktøren har tatt klart parti for bompenger på Tromsøya med bomsoner og bomstasjoner, senest i leder og kommentar 23. mai og 28. mai. Nå er han begynt å manipulere fakta for å fremme en sak som allerede er tapt.

Han hevder at avståelse fra byvekstavtale medfører 8 milliarder i tap for byens veiutbygging. Med dette overdriver han enda verre enn Vegvesenets verste utrednings-blundere.

Sannheten er at avståelse fra avtalen bringer oss tilbake til situasjonen idag med drivstoffavgift og fortsatt belønningsordning for kollektivtrafikk. Vi frigjøres fra Vegvesenets tvangsopplegg for nye prosjekter til gange/sykkel/kollektiv. Vi kan prioritere nye vegprosjekt etter kommunens ønsker, med eventuelt egne bompenger for ønskede vegprosjekter, hvis kommunestyret vil. Bilbrukerne kan unngå å betale for veier til alle andre.

Fortier og overdriver fakta.

Vi kan forhøye drivstoffavgiften hvis vi vil. Uansett, så står vi igjen med store inntekter og valgmuligheter uten Vegvesenets bomsoner og tvangsopplegg. Vi får minst halvparten av beløpene til Vegvesenets foreslåtte bominntekter, med tillegg for eventuelt spesielle bominntekter, f eks til Håkøytunnelen. Som ekstra gavepakke kan vi forkaste Selnesbrua, og gjerne ny Tverrforbindelse.

Alt dette fortier og feilbeskriver redaktøren, mot bedre vitende. Hva er så hensikten med slik fortielse og ensidig stillingtaken i en så viktig debatt om Tromsøs utvikling?

Uansett bompenger og ja/nei-kampen, så er det klart fra debatten at både Høyre, Ap og flere til sier ja til å vente på GPS eller lignende opplegg istedenfor det dyreste opplegget med bomsoner og bomstasjoner. Dermed er det klart at bomsoner og bomstasjoner er forkastet i Tromsø. Så hvorfor ønsker redaktøren å manipulere fakta for å forsvare en fortapt sak?

Næringslivet

Redaktøren hevder også at næringslivet i byen er i harnisk over at noen sier fra seg 8 milliarder til veier i byen. Foruten at de 8 milliardene er oppdiktet, så påberoper han seg næringslivets massive støtte til et uholdbart standpunkt. Ettersom de 8 milliardene ikke eksisterer som tapspost, så er det interessant å høre fra redaktøren hvilke store næringsinteresser i byen som støtter slike merkelige påstander.

At redaktøren innbiller seg at et foreldet og gammelt «ja til bompenger» i Næringsforeningen innebærer støtte til det foreslåtte opplegget for bomsoner og bomstasjoner, det må stå for redaktørens regning.

Avtale i 2017 ble ikke inngått

Det såkalte bompengeforliket ble avbrudt allerede i 2017 før avtale ble inngått, bl a ved at flere partier krevde Håkøytunnel istedenfor Selnesbru, som ble vedtatt etter Aps brudte valgløfter fra siste kommunevalg. Nå vil Håkøyforbindelsen bli en del av ytre riksvei, og Selnesbru blir enda mer absurd.

En Håkøytunnel som erstatter Selnesbru, og gjerne også Tverrforbindelsen prioriteringsmessig, kan allerede kreve en prioritert plass i NTP (Nasjonal Transportplan), når kommunen skal kreve sin rett etter valget.

Heldigvis er Nordlys i klar utakt med velgerne. Vi har 4-5 NEI-partier å velge blant. Valgets flertallsresultat blir skikkelig spennende. Bomsoner med bomstasjoner er allerede forkastet, hvis vi kan tro på partilederne.

I Nordlys’ leder 28. mai angriper de Jan Blomseth for å forberede et partiprogram i «en trykksak». Er det da bedre å gjøre som Ap i siste valg: De gikk til valg på Håkøytunnel, og noen dager etter valget forhandlet de fram Selnesbru, selv om det nyvalgte kommunestyret hadde velgerflertall for Håkøytunnel. Det skjedde for at Ap skulle få ordføreren. Hele Kvaløya og resten av Tromsø kan måtte godta Selnesbru istedenfor Håkøytunnel, og «premien» er at vi fikk nåværende ordfører med bompenger som største sak.

Nordlys hevder da at direkte velgersvik med fullt partiprogram er bedre enn «en trykksak» som program. Saken viser vel egentlig bare at Håkøytunnelen bør bli en sterk del av denne valgkampen, i likhet med den forrige, men denne gangen uten velgersvik etter valget.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse