Annonse

Nordlys-rot om byvekstavtale og trafikksikkerhet

Nordlys skriver onsdag 20/11 om byvekstavtale og trafikksikkerhet, og passer på samtidig å slenge ufortjent dritt på Frp. De kan sikkert svare for seg selv, men redaksjonens tull og skjønnmaling av byvekstavtale er ganske virkelighetsfjernt.

Redaksjonen later som vi ikke kan få bedre trafikksikkerhet uten en byvekstavtale. Det er en logisk kortslutning som kvalifiserer til gratis medlemskap i Dusteforbundet.

Byvekstavtalen er ikke laget med trafikksikkerhet som hovedsak, selv om de liker å hevde dette som et delmål. Avtalen er laget for å oppnå en finansiering som er diffus og diskutabel, reduksjon av biltrafikk av såkalte klima- og utslippshensyn, med en del tvilsomme «veiprosjekter».

Trafikksikkerhet ikke et avtale-mål?

Redusert biltrafikk kan indirekte forbedre sikkerheten, men redusert trafikk er miljømessig unødvendig. Årsaken er at bilbrukerne og bilprodusentene løpende har redusert gassutslippene, så sterkt at utslippene reduseres selv om biltrafikken vokser. I hele Tenk Tromsø-debatten har Vegvesenet avstått fra fakta og utredning om at bilbrukerne faktisk reduserer utslippene selvom trafikken vokser! På nettsidene til Opplysningsrådet for veitrafikken kan vi se at Vegvesenet underslår viktige fakta i trafikkdebatten.

I 2025 blir import av bensin- og dieselbiler forbudt, så utslippsmålene oppfylles uansett, uten byvekstavtaler.

Tilbake står finansmålene, som går ut på å flå bilbrukerne for å finansiere noen tvilsomme «veiprosjekter» for gående, sykler, kollektiv og litt biltrafikk. Det er dårlig næringspolitikk og øker kostnadene for alle private og bedrifter.

Flår bilbrukerne, kveler næringslivet.

Køene til Kvaløya, Giæverkrysset og sykehuskrysset skyldes ikke manglende byvekstavtale, men kommunens og Vegvesenets manglende fremarbeiding av planer for Håkøyforbindelse og kryssavlastninger, som nå har spredt seg inn i tunnelsystemet.

At politikerne gjør seg avhengig av byvekstavtale viser ikke at den er nødvendig, bare at evneløsheten er for stor til å se bedre alternativ. Sålenge kommunestyret gjør seg avhengig av Vegvesenets utredninger og påfunn, så vil Tromsø fortsette å sakke akterut og havne i bakleksa.

Det er flere år siden vekselkjøring på Sandnessundbrua i rushtidene ble foreslått som et midlertidig tiltak, inntil ny Kvaløyforbindelse kommer på plass. Vekselkjøring gir enorm samfunnsøkonomisk gevinst pga tidsgevinster og andre fordeler ved fjerning av en del køer.

Vekselkjøring på Sandnessundbrua?

Men ingen etater gidder å gripe tak i saken og utrede den. Det gjelder både kommunen, Vegvesenet, politiet mv. Årsaken er bl a at disse etatene får noen utgifter uten inntekter i regnskapet ved å innføre vekselkjøring midlertidig.

Imens kaster vi penger ut av vinduet med alle tapene i køståing, ekstra utslipp og overflødige bilkostnader.

Når køene til/fra Kvaløya etter hvert har spredt seg inn i tunnelene, så burde flere kunne «se lyset» fra tunnelene.

I Tromsø har vi fått en ny ordfører som kan bli «en ny feiekost i systemet». Han har myndighet til å kommandere 2-3 etater til å sitte sammen i et rom til de fremkommer med en midlertidig løsning for vekselkjøring. Det bør ikke ta lang tid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse